ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Come back soon!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Come back soon!

    แปลว่า กลับมาเร็วๆนะ

    Listen to voicemalefemale