ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Call you back later!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Call you back later!

    แปลว่า เดี๋ยวโทรไปหานะ!

    Listen to voicemalefemale