ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Call me."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Call me.

    แปลว่า โทรหาฉัน

    ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

    Listen to voicemalefemale

ประโยคภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Call me."   ได้แก่

ประโยคภาษาอังกฤษแปลว่า
give me a call.โทรหาฉัน
phone me laterโทรหาฉันทีหลังด้วยนะ