ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "By the way"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    By the way

    แปลว่า อนึ่ง, อีกประการหนึ่ง

    Listen to voicemalefemale