ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Basically, I just don't want to go."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Basically, I just don't want to go.

    แปลว่า พูดง่ายๆ ก็คือ ฉันไม่อยากไป นั่นแหละ

    Listen to voicemalefemale

ประโยคภาษาอังกฤษ หมวด "General phrases – วลีทั่วไป" เหมือนกับ "Basically, I just don't want to go."   ได้แก่