ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "As to"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    As to

    แปลว่า ในเรื่องของ...

    Listen to voicemalefemale

ประโยคภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "As to"   ได้แก่

ประโยคภาษาอังกฤษแปลว่า
so as toเพื่อให้
as well asตลอดจน
as soon as possible.เร็วที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้
i want to see you as soon as possibleฉันอยากเจอคุณ ให้เร็วที่สุด
as farเกี่ยวกับ..., ในเรื่องของ... (ใช้เริ่มต้นในการกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)
such asเช่น
as blibd as a bat.สายตาฝ้าฟาง
on one handด้านหนึ่งนั้น, เรื่องหนึ่งนั้น
that’s terrible(เรื่องนั้น) แย่มาก