ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Are you all right?"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Are you all right?

    แปลว่า คุณสบายดีไหม?

    Listen to voicemalefemale