ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "And so on and so forth"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    And so on and so forth

    แปลว่า เป็นต้น

    Listen to voicemalefemale