ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "After all"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    After all

    แปลว่า สุดท้ายแล้ว, นอกจากนั้น

    Listen to voicemalefemale

ประโยคภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "After all"   ได้แก่

ประโยคภาษาอังกฤษแปลว่า
after you!เชิญคุณก่อนเลยค่ะ
above allอย่างแรกเลยนะ
all the sameไม่ต่างกัน, เหมือนๆกันทั้งหมด
all of it.ทั้งหมด
know it allขี้โม้ (คำด่าคนที่คิดว่าเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้คำตอบของทุกคำถาม)
first of allอย่างแรกเลยนะ
are you all right?คุณสบายดีไหม?
i'll be free after lunch.ฉันจะว่างหลังอาหารกลางวัน
please go first. after you.เชิญไปก่อนเลยครับ