ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "A lot of people don't like it."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    A lot of people don't like it.

    แปลว่า มีคนมากมายที่ไม่ชอบมัน

    Listen to voicemalefemale

ประโยคภาษาอังกฤษ หมวด "General phrases – วลีทั่วไป" เหมือนกับ "A lot of people don't like it."   ได้แก่