ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด R

จำนวนทั้งหมด 11 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด R
 1. Randomly guessing the answer

  แปลว่า ตอบมั่ว

 2. Rarely do I go

  แปลว่า นานๆ ครั้งฉันก็จะไป

 3. Really

  แปลว่า จริงๆ

 4. Really hot

  แปลว่า ร้อนจริงๆ / ร้อนมาก

 5. Really?

  แปลว่า จริงเหรอ?

 6. Respect other people's opinions

  แปลว่า จงให้เกียรติกับความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเถอะ

 7. Respect other people’s opinions

  แปลว่า จงให้เกียรติกับความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเถอะ

 8. Retard

  แปลว่า ไอ้โง่ / ปัญญาอ่อน

 9. Rich know how to have money work hard for them.

  แปลว่า คนรวยรู้วิธีที่จะใช้เงินทำงานหนักเพื่อพวกเขา

 10. Right on! (Great!)

  แปลว่า ถูกต้อง!

 11. Right?

  แปลว่า ใช่ไหม?