ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หมวด r

(หน้า 1/1)

 • Randomly guessing the answer

  แปลว่า
  ตอบมั่ว

  604
  views

 • Rarely do I go

  แปลว่า
  นานๆ ครั้งฉันก็จะไป

  424
  views

 • Really

  แปลว่า
  จริงๆ
  หมวด
  Love - ความรัก

  927
  views

 • Really hot

  แปลว่า
  ร้อนจริงๆ / ร้อนมาก

  497
  views

 • Really?

  แปลว่า
  จริงเหรอ?

  827
  views

 • Respect other people's opinions

  แปลว่า
  จงให้เกียรติกับความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเถอะ

  641
  views

 • Respect other people’s opinions

  แปลว่า
  จงให้เกียรติกับความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเถอะ

  672
  views

 • Retard

  แปลว่า
  ไอ้โง่ / ปัญญาอ่อน

  464
  views

 • Right on! (Great!)

  แปลว่า
  ถูกต้อง!

  365
  views

 • Right?

  แปลว่า
  ใช่ไหม?

  360
  views