ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ทั้งหมด
ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย หมวดตัวอักษร R

ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย หมวดตัวอักษร R

ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย มีดังรายการต่อไปนี้

Randomly guessing the answer

แปลว่า ตอบมั่ว

Rarely do I go

แปลว่า นานๆ ครั้งฉันก็จะไป

Really

แปลว่า จริงๆ

Really hot

แปลว่า ร้อนจริงๆ / ร้อนมาก

Really?

แปลว่า จริงเหรอ?

Respect other people's opinions

แปลว่า จงให้เกียรติกับความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเถอะ

Respect other people’s opinions

แปลว่า จงให้เกียรติกับความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเถอะ

Retard

แปลว่า ไอ้โง่ / ปัญญาอ่อน

Right on! (Great!)

แปลว่า ถูกต้อง!

Right?

แปลว่า ใช่ไหม?


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ