ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด E

จำนวนทั้งหมด 32 คำ - หน้า 1/2

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด E
 1. Easy peasy

  แปลว่า ง่ายมาก / จิ๊บๆ

 2. Eat your food

  แปลว่า กินข้าวนะลูก

 3. Either way

  แปลว่า อยู่แล้ว, อย่างไรก็ตาม

 4. Enjoy your holiday!

  แปลว่า มีความสุขวันหยุดนะ

 5. Enjoy your meal!

  แปลว่า ทานอาหารให้อร่อยนะ

 6. Enjoy your meal/dinner/lunch!

  แปลว่า ทานอาหาร/อาหารเย็น/อาหารกลางวัน...ให้อร่อยนะ

 7. Etc. ( อ่านว่า เอ็ก-เส็ด-ชระ )

  แปลว่า เป็นต้นไป / ฯลฯ

 8. Even if it rains, I will still go outside.

  แปลว่า แม่ว่าฝนจะตก ฉันก็จะยังไปข้างนอกอยู่ดี

 9. Even me.

  แปลว่า แม้แต่ฉัน

 10. Even though I don't like shrimp, I'll still eat them for you.

  แปลว่า ถึงแม้ฉันไม่ชอบกินกุ้ง ฉันก็จะยังกินมันเพื่อเธอ

 11. Even though I don’t like shrimp, I’ll still eat them for you.

  แปลว่า ถึงแม้ฉันไม่ชอบกินกุ้ง ฉันก็จะยังกินมันเพื่อเธอ

 12. Ever eaten this before? ( เต็มๆ คือ Have you ever … )

  แปลว่า เคยกินอันนี้มาก่อนไหม

 13. Every cloud has a silver lining.

  แปลว่า หลังก้อนเมฆมีแสงสว่างอยู่เสมอ

 14. Everybody can be my friend.

  แปลว่า ทุกคนสามารถเป็นเพื่อนฉันได้

 15. Everybody line up and take a piece of cake one at a time.

  แปลว่า ขอให้ทุกคนเข้าแถวมาเอาเค้กทีละคน

 16. Everyday I get up at 6AM.

  แปลว่า ทุกวัน ฉันตื่น 6 โมงเช้า

 17. Everyone knows it.

  แปลว่า ทุกคนรู้

 18. Everyone, let's go

  แปลว่า ทุกคน เราไปกันเถอะ

 19. Everyone, let’s go

  แปลว่า ทุกคน เราไปกันเถอะ

 20. Everything is going to be fine.

  แปลว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่น

 21. Everything is ready.

  แปลว่า ทุกอย่าง พร้อมแล้ว

 22. Everywhere in Chiang Mai, there are pretty girls

  แปลว่า มีสาวน่ารักทุกที่ในเชียงใหม่

 23. Exactly

  แปลว่า นั้นสิ

 24. Exactly so

  แปลว่า อย่างนั้นแหละ