ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หมวด compliment - คำชมเชย

(หน้า 1/1)

 • Don't forget me

  แปลว่า
  อย่าลืมฉัน
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  793
  views

 • I can't love anyone else

  แปลว่า
  ฉันรักใครไม่ได้อีกแล้ว
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  999+
  views

 • I can't wait to see you again

  แปลว่า
  ฉันอยากจะเจอคุณเร็วๆ
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  999+
  views

 • I don't want to leave you

  แปลว่า
  ฉันไม่อยากไปจากคุณ
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  999+
  views

 • I have fallen in love with you

  แปลว่า
  รักคุณเข้าแล้ว
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  999+
  views

 • I still remember the moment we met

  แปลว่า
  ยังจำได้ตอนที่เราเจอกัน
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  983
  views

 • I want to see you as soon as possible

  แปลว่า
  ฉันอยากเจอคุณ ให้เร็วที่สุด
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  758
  views

 • I will always love you

  แปลว่า
  ฉันจะรักคุณตลอดไป
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  999+
  views

 • I will be faithful to you

  แปลว่า
  ฉันจะซื่อสัตย์ต่อคุณ
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  840
  views

 • I will never cheat on you

  แปลว่า
  ฉันจะไม่นอกใจคุณ
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  874
  views

 • It's hard to say how I feel

  แปลว่า
  ยากที่จะบอกความรู้สึก
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  999+
  views

 • That's a really nice picture

  แปลว่า
  นั่นเป็นรูปที่ดีจริงๆนะ
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  999+
  views

 • Think about me sometimes

  แปลว่า
  คิดถึงฉันบ้าง
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  897
  views

 • Very lovely photo

  แปลว่า
  รูปน่ารักมากเลย
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  880
  views

 • You are charming

  แปลว่า
  คุณเป็นคนมีเสน่ห์
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  868
  views

 • You are my sweetheart

  แปลว่า
  คุณคือสุดที่รัก ของฉัน
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  990
  views

 • You can trust me

  แปลว่า
  ขอให้เชื่อใจฉัน
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  999+
  views

 • You have a nice smile

  แปลว่า
  คุณมีรอยยิ้มที่สวยจริงๆ
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  942
  views

 • You look great today

  แปลว่า
  วันนี้คุณดูดีนะ
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  999+
  views

 • You're mine

  แปลว่า
  คุณเป็นของฉัน
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  999+
  views