ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร C

ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

Call me.

แปลว่า โทรหาฉัน

Call the police.

แปลว่า โทรหาตำรวจ

Call you back later!

แปลว่า เดี๋ยวโทรไปหานะ!

Calm down please.

แปลว่า ใจเย็นๆ

Calm down!

แปลว่า ใจเย็นๆ

Can I ask your opinion?

แปลว่า ขอถามความเห็นของคุณหน่อยได้ไหมคะ?

Can I borrow some money?

แปลว่า ฉันขอยืม เงินคุณได้ไหม?

Can I have a glass of water please?

แปลว่า ฉันขอน้ำสักแก้วได้ไหม?

Can I help you?

แปลว่า ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้าง

Can I try it on?

แปลว่า ฉันลองสวมดูได้ไหม?

Can you be my boy / girlfriend?

แปลว่า คุณเป็นแฟนฉันได้ไหม

Can you repeat that again, please

แปลว่า ครูช่วยพูดซ้ำอีกครั้งได้มั้ยคะ/ครับ

Can you speak slower, please?

แปลว่า ครูช่วยพูดช้ากว่านี้อีกได้มั้ยคะ/ครับ

Careful of the busy roads.

แปลว่า ระวังรถที่วิ่งผ่านเร็วนะ

Certainly

แปลว่า แน่นอน

Change the channel.

แปลว่า ช่วยเปลี่ยนรายการ

Cheater.

แปลว่า ขี้โกง

Cheers

แปลว่า สู้ สู้

Clap your hands. / Give a big hand for + sub

แปลว่า ปรบมือดังๆ

Close the door.

แปลว่า ปิดประดู

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม