ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด General phrases – วลีทั่วไป

จำนวนทั้งหมด 5 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด General phrases – วลีทั่วไป
 1. A lot of people don't like it.

  แปลว่า มีคนมากมายที่ไม่ชอบมัน

 2. At 3 o'clock.

  แปลว่า เวลา 3 โมง

 3. Awesome Let's go.

  แปลว่า สุดยอด ไปกันเถอะ

 4. Basically, I just don't want to go.

  แปลว่า พูดง่ายๆ ก็คือ ฉันไม่อยากไป นั่นแหละ

 5. Believe me, I'm not lying.

  แปลว่า เชื่อฉันซิ ฉันไม่ได้โกหกนะ