ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวด General Phrases – วลีทั่วไป

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวด General Phrases – วลีทั่วไป

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย มีดังรายการต่อไปนี้

A lot of people don't like it.

แปลว่า มีคนมากมายที่ไม่ชอบมัน

At 3 o'clock.

แปลว่า เวลา 3 โมง

Awesome Let's go.

แปลว่า สุดยอด ไปกันเถอะ

Basically, I just don't want to go.

แปลว่า พูดง่ายๆ ก็คือ ฉันไม่อยากไป นั่นแหละ

Believe me, I'm not lying.

แปลว่า เชื่อฉันซิ ฉันไม่ได้โกหกนะ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม