ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวด Dealing With Customers – การเจรจากับลูกค้า

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวด Dealing With Customers – การเจรจากับลูกค้า

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย มีดังรายการต่อไปนี้

Even though I don't like shrimp, I'll still eat them for you.

แปลว่า ถึงแม้ฉันไม่ชอบกินกุ้ง ฉันก็จะยังกินมันเพื่อเธอ

Everyone, let's go

แปลว่า ทุกคน เราไปกันเถอะ

Here's your order

แปลว่า นี่ใบสั่งของของคุณ

I didn't do it yet

แปลว่า ฉันยังไม่ได้ทำมันเลย

I don't agree with you

แปลว่า ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ

I'm gunna make some food

แปลว่า ฉันจะทำกับข้าว


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม