ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Dealing with customers – การเจรจากับลูกค้า

จำนวนทั้งหมด 6 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Dealing with customers – การเจรจากับลูกค้า
 1. Even though I don't like shrimp, I'll still eat them for you.

  แปลว่า ถึงแม้ฉันไม่ชอบกินกุ้ง ฉันก็จะยังกินมันเพื่อเธอ

 2. Everyone, let's go

  แปลว่า ทุกคน เราไปกันเถอะ

 3. Here's your order

  แปลว่า นี่ใบสั่งของของคุณ

 4. I didn't do it yet

  แปลว่า ฉันยังไม่ได้ทำมันเลย

 5. I don't agree with you

  แปลว่า ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ

 6. I'm gunna make some food

  แปลว่า ฉันจะทำกับข้าว