ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "แสงแข"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "แสงแข"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
โสมรัศมีแสงจากพระจันทร์
ศีตภารัศมีเย็น พระจันทร์