ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "ศดิศ"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "ศดิศ"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
คณินทร์เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
คณิสสรเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย