ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "ประภาณ"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "ประภาณ"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
ประภาวดีหญิงผู้ผุดผ่องเรืองรอง
พรประภาแสงสว่างที่ดีงาม
ประภามนท์ดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว
ประภาสิริผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล