ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "ปภาวดี"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "ปภาวดี"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
ภาวดีเครื่องประดับ
ปภาวินท์ได้รับแสงสว่าง
ทิพปภารัศมีเป็นทิพย์