ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "ปกิตตา"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "ปกิตตา"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
นุตประวีณ์นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย
ปสัตถ์ผู้ถูกชมเชย