ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "ปกรณ์"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "ปกรณ์"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
ปกรณ์ธรรมหนังสือแห่งธรรม
ปกรณ์เกียรติพร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง
ปฎกตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา