ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "ญาณศรณ์"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "ญาณศรณ์"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
วิชานาถมีความรู้เป็นที่พึ่ง
บรรณสรณ์มีที่พึ่งคือหนังสือ มีความรู้เป็นที่พึ่ง