ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "จรณินทร์"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "จรณินทร์"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
จรณินท์เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จรณ์ความประพฤติดี
จริยาพรความประพฤติดี