ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "กันตภณ"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "กันตภณ"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
ภัทรภณพูดสิ่งดีงาม พูดดี
ธรรมภณผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม