ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "กฤษณา"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "กฤษณา"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
กฤษณาพรดำสนิท
จันทร์หอมเป็นไม้ต้นขนาดเขื่องมีตามป่าขึ้นบางแห่งยิ่งทุบยิ่งหอม
กฤาณากรกระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ