ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "กฤติเดช"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "กฤติเดช"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
สิทธิเดชผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ
ธิติศักดิ์ผู้มีความเพียร และอำนาจ