ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "กรณ์"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "กรณ์"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
พรกรัณย์มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ
วรัญชลีการกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง