ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "กมุท"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "กมุท"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
กมุทพรประเสริฐดุจดอกบัว
โกมลดอกบัว
ไกรวินดอกบัว
ไกรวีดอกบัว