กมลโลจน์

ชื่อมงคล

ชื่อผู้ชายที่เกิดวันเสาร์ ›

แปลว่าตางามดุจดอกบัว

อ่านว่ากะ-มน-โลด

1

ชื่อผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์ ›

แปลว่าตางามดุจดอกบัว

อ่านว่ากะ-มน-โลด

1