ชื่อมงคล ตามวันเกิด ตั้งชื่อลูก เสริมดวง เปลี่ยนชื่อใหม่ให้ปัง

ชื่อเป็นสิ่งแทนตัวบุคคล สามารถส่งเสริมเราไปในทิศทางที่ดีตามปรารถนา คู่มือการตั้งชื่อให้ลูกรัก หรือเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามให้เป็นมงคล แบบฟรี ๆ ตามหลักโหราศาสตร์

ไม่น่าเชื่อว่าชื่อเรานั้นจะกำหนดชะตาความเป็นไปของชีวิตของเจ้าของชื่อได้ แต่เรื่องแบบนี้ยกไว้เป็นความเชื่อ แต่จะเชื่อถือไว้บ้างก็ดี ทั้งนี้ Wordy Guru เราเอง ในนามของผู้ให้ความหมายของคำศัพท์ จึงจะขอหยิบยกเอาเป็นความหมายของชื่อหรือคำแทนนามคนไทยเรามาแจกแจงคำอ่านพร้อมความหมายให้ได้รู้โดยทั่วกัน

 

ความสำคัญของชื่อ

คุณเองก็คงสงสัยใช่มั้ยหล่ะว่า ทำไมแค่การตั้งชื่อจึงมีความสำคัญกับชีวิตของเจ้าของชื่อโดยเฉพาะลูกผู้น่ารักของเรา ก็เพราะว่า "ชื่อ" นั้นก็เป็นเสมือนเครื่องยืนยันหรือแทนตัวตนคนคนหนึ่ง ที่ทำให้ผู้อื่นจำและใช้เรียกขานเราได้อย่างถูกต้อง จึงไม่แปลกที่พ่อแม่บางคนมีความกังวลเกี่ยวกับการตั้งชื่อลูกเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการไปหาพระหรือเกจิอาจารย์ดังให้ทำการตั้งชื่อลูกให้ แน่นอนว่าจะมีความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของลูกและติดตัวลูกไปจนโตนั่นเอง (ยกเว้นลูกไม่ชอบและไปเปลี่ยนเองทีหลัง ก็แล้วแต่เหตุผลส่วนตัว)

 

100 ชื่อลูกสาว - ผู้หญิง

No.ชื่อความหมาย
1กมลชนกผู้เป็นดวงใจของพ่อ
2กวินท์กวีผู้มีความสามารถ
3กัญญารัตน์หญิงสาวผู้น่ารักสดใสดั่งแก้ว
4กัลย์สุดาธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ
5จิรภัทรมีความดีที่มั่นคง
6จิรวัฒน์ผู้เจริญอย่างยั่งยืน
7จิรัชญาผู้รู้นาน ฉลาดนาน
8จิราภรณ์เครื่องประดับที่มั่นคง
9ชนัญชิดาผู้ชนะผู้อื่น
10ชนิดาพ่อ
11ชลธิชาเกิดในน้ำ, ลูกของทะเลคือพระลักษมี
12ชลิตาผู้รุ่งเรืองแล้ว
13ชาลิสาเป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
14ญาดาผู้รู้
15ณปภัชมีความรู้ที่ดีงาม
16ณภัทรดีงามด้วยความรู้
17ณัชชาผู้เกิดมาเพื่อความรู้
18ณัฏฐณิชาฉลาด และ บริสุทธิ์
19ณัฐกานต์นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
20ณัฐณิชาฉลาด และ บริสุทธิ์
21ณัฐนันท์เป็นที่ชื่นชมของเหล่านักปราชญ์
22ณัฐภัทรนักปราชญ์ผู้ดีงาม
23ณิชาสะอาด บริสุทธิ์
24ดารินทร์ดวงดาวอันยิ่งใหญ่
25ติณณ์ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
26ธนภัทรเจริญด้วยทรัพย์
27ธัญชนกผู้รุ่งเรืองเหมือนพ่อ, ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
28ธัญญรัตน์รุ่งเรืองและมีโชคอย่างวิเศษยิ่ง
29ธาราสายน้ำ
30ธิดารัตน์บุตรสาวผู้ประเสริฐ
31ธีรภัทรนักปราชญ์ผู้เจริญ
32นภัทรมีความรู้เป็นศิริมงคล
33นภัสสรแสงบนท้องฟ้า แจ่มฟ้า
34นริศราผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่มนุษย์
35นลินญาดอกบัว
36นลินนิภางดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
37นันท์นภัสผู้มีความสุขประดุจอยู่บนสรวงสวรรค์
38นารารัศมีรุ่งเรือง
39นิชาเป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร
40ปภาวรินทร์ยอดแห่งความรุ่งเรือง
41ปริมผู้ได้รับก่อนคนอื่น
42ปัณณ์หนังสือ
43ปาลิตาผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
44ปาลินผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
45ปิญชาน์ทองคำ
46ปุณณดามีความบริบูรณ์เต็มเปี่ยม
47พรชนกความตั้งใจของบิดา
48พรไพลินพลอยไพลินอันประเสริฐ
49พิชญธิดาลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
50พิมพ์พิชชาผู้ฉลาดและมีรูปร่างงดงาม
51ภัทราภรณ์มีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน
52ม่านฟ้าเมฆ
53รดาผู้ยินดีแล้ว
54รินรดาผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
55ลลิตาสวย, มีเสน่ห์, น่ารัก
56ลลินพระจันทร์, ความน่ารัก
57ลลินดาผู้ที่มีความบริสุทธิ์ดุจพระจันทร์
58ลัลณ์ลลินเด็กหญิงผู้น่ารัก
59วรนุชนางงาม
60วรพักตร์ดวงหน้าสวยงาม
61วรัญญาผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
62วราลีพระจันทร์
63วริศราผู้เป็นใหญ่อย่างประเสริฐ, ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
64วาสิตากลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล
65วิจิตรางามหยดย้อย
66ศศิธรเหมือนดวงจันทร์
67ศิริลักษณ์มีลักษณะที่เป็นมงคล
68สิริกัญญาสาวน้อยผู้เป็นมิ่งขวัญ
69สิริกานต์เป็นมิ่งขวัญและเป็นที่รัก
70สิรินดาผู้น้อมไปในสิริมงคล
71สิริรัตน์ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ
72สุกัญญาหญิงสาวผู้ดี, หญิงสาวผู้งดงาม
73สุธิดาสาวงาม
74สุภัสสรามีรัศมีงามยิ่ง
75สุมิตราเพื่อนที่แสนดี
76หยาดทิพย์หยาดน้ำจากสวรรค์
77อชิรญารู้ได้อย่างรวดเร็ว
78อนันตญาผู้รู้ไม่สิ้นสุด
79อนุสราระลึกถึง
80อภิชญารู้ยิ่ง ฉลาด
81อรัญญาป่า
82อริสราเจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู
83อริสาเป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย
84อลินผึ้ง
85อลิสาพญาผึ้ง
86อังสุมาลินดอกไม้เป็นรัศมี
87อัญญาอย่างอื่น, ที่ต่างออกไป, รู้แจ้งแล้ว
88อัญญาดาผู้ที่ต่างออกไป
89อัญญารินทร์ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล, ผู้เป็นใหญ่ที่ต่างไปจากคนอื่น ๆ
90อันนาข้าว
91อัยย์ญาดานักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
92อัยวา
93อาทิตยาผู้ที่เกิดวันอาทิตย์, พระอาทิตย์
94อารดาผู้งดเว้นจากความชั่ว ผู้ยินดียิ่ง
95อารียาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
96อินทิราพระนางลักษมี
97เกวลินผู้มีความรู้สูงสุด, ผู้ที่ศึกษาสำเร็จแล้ว
98เอวารินทร์ผู้เป็นใหญ่แห่งสายน้ำ
99เอวาลิลณ์ลมหายใจที่สวยงามของชีวิต
100ไอริณเกลือสินเธาว์

100 ชื่อลูกชาย - ผู้ชาย

No.ชื่อความหมาย
1กตตน์การแสดง, การรายงาน
2กมลชนกผู้เป็นดวงใจของพ่อ
3กฤตการที่ได้กระทำแล้ว
4กฤตินผู้คงแก่เรียน, ฉลาด, คล่องแคล่ว
5กฤษฎาผู้มีการอันกระทำแล้ว
6กวินดีงาม
7กวินท์กวีผู้มีความสามารถ
8กัญจน์ทอง
9กันตพัฒน์ผู้เจริญด้วยความรัก
10กัมปนาทเสียงกึกก้อง
11กิตติชัยผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ
12กิตติพัฒน์ผู้มีเกียรติและเจริญ
13กิตติศัพท์เสียงเล่าลือ, เสียงสรรเสริญ
14คุณภัทรผู้เจริญด้วยความดี
15จิรภัทรมีความดีที่มั่นคง
16จิรวัฒน์ผู้เจริญอย่างยั่งยืน
17ชนกันต์เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
18ชวกรผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
19ชัยมงคลมงคลของผู้ชนะ
20ณปภัชมีความรู้ที่ดีงาม
21ณภัทรดีงามด้วยความรู้
22ณัฐกฤตสร้างให้เป็นนักปราชญ์
23ณัฐนันท์เป็นที่ชื่นชมของเหล่านักปราชญ์
24ณัฐพงษ์เผ่าพันธุ์ของนักปราชญ์
25ณัฐพลนักปราชญ์ผู้มีพลัง
26ณัฐวัฒน์นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
27ณัฐวุฒิผู้มีความรู้เจริญรุ่งเรือง
28ตรัยคุณมีคุณสามประการ
29ตะวันดวงอาทิตย์
30ติณณ์ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
31ทิชาผู้เกิด 2 ครั้ง
32ธนกฤตผู้สร้างสมบัติ
33ธนดลบันดาลทรัพย์
34ธนนท์ผู้มีความสุขเป็นทรัพย์
35ธนพลมีกำลังเป็นทรัพย์
36ธนวัฒน์เจริญด้วยทรัพย์
37ธนาทรัพย์สิน
38ธนากรผู้สร้างทรัพย์สิน, บ่อเกิดแห่งทรัพย์
39ธนินมีทรัพย์
40ธัญชนกผู้รุ่งเรืองเหมือนพ่อ, ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
41ธามยศศักดิ์
42ธามม์เกียรติยศ, ยศศักดิ์
43ธาราสายน้ำ
44ธีรพัฒน์นักปราชญ์ผู้เจริญ
45ธีรภัทรนักปราชญ์ผู้เจริญ
46ธีรวัฒน์นักปราชญ์ผู้เจริญ, เจริญเหมือนนักปราชญ์
47ธีรศักดิ์อำนาจของนักปราชญ์
48ธีรินท์นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ มีความฉลาดมากมีความชำนาญเชี่ยวชาญมาก
49ธีร์นักปราชญ์
50นคินทร์ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา
51นทีแม่น้ำ
52นพดลแผ่นฟ้า 9 ชั้น
53นภัทรมีความรู้เป็นศิริมงคล
54นันท์นภัสผู้มีความสุขประดุจอยู่บนสรวงสวรรค์
55นารารัศมีรุ่งเรือง
56ปภาวินผู้มีเดช, ผู้มีอำนาจ
57ปัณณทัตให้ความรู้
58ปัณณวัฒน์เจริญด้วยหนังสือ
59ปัณณวิชญ์ผู้รู้หนังสือดี, ผู้รู้หนังสือ, มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
60ปัณณ์หนังสือ
61ปาลินผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
62ปิยวัฒน์เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
63ปุณยวีร์ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
64ปุริมหัวหน้า, เป็นใหญ่
65พชรเพชร
66พฤกษ์ต้นไม้
67พัทธนันท์ผู้มีความมั่นคงและมีความสุข
68พิชญานักปราชญ์, เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา
69พิมพ์พิชชาผู้ฉลาดและมีรูปร่างงดงาม
70พีรพัฒน์ความเจริญของผู้กล้าหาญ
71ภคินผู้มีโชค, มีสิริมงคล
72ภาคินผู้มีโชค, กำไร
73ภานุวัฒน์เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิ
74ภูรินท์เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
75ภูริพัฒน์ผู้ฉลาดและเจริญ
76ภูริภัทรผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
77มิลินชื่อมหากษัตริย์เชื้อชาติกรีก
78รชตเงิน
79รัชชานนท์ยินดีในสมบัติ, ยินดีในความเป็นพระราชา
80วชิรวิชญ์ผู้มีความรู้เฉียบคมดุจเพช
81วรวุฒิมีความประเสริฐและความเจริญ
82วรินทรผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
83วรินทร์ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
84วัชรพลพลังแข็งแกร่งดุจเพชร
85วัชรากรขุมทรัพย์
86วีรยุทธนักรบผู้กล้า
87ศราวุธผู้มีศรเป็นอาวุธ
88ศุภกฤตสร้างสิริมงคล สร้างความสุข
89ศุภวัฒน์เจริญด้วยความดีงาม
90อคินพระอาทิตย์
91อคินธิษณ์แสงสว่างแห่งปัญญา ฉลาดสมองไวความคิดเจิดจ้า
92อคิราห์แสงอาทิตย์ สวยเด่น
93อชิรวิชญ์ฉลาดคล่องแคล่ว
94อภิวัฒน์ความเจริญ
95อัครวินท์ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ
96อัครเดชผู้มีอำนาจใหญ่ที่สุด
97อิศราความเป็นใหญ่
98เกษมศรีผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ
99เตชินท์เป็นใหญ่ด้วยเดช, มีเดชยิ่ง
100โกมินทร์ยอดพลอยสีแดง

ถ้าอยากจะลองดูความหมายของชื่อคุณเอง ก็สามารถพิมพ์ที่ช่องค้นหาได้เลย ถ้าหาไม่เจอก็ให้ลองพิจารณาชื่อที่ใกล้เคียงกัน เพราะบางคนอาจจะเปลี่ยนบางตัวเช่นตัวการันต์เพื่อให้เข้าตำรา ยกตัวอย่าง

กิตติพงษ์ ซึ่งเป็นคำเดียวกับ กิตติพงศ์

 

ลองดูครับ บางท่านจะได้เข้าใจว่าพ่อแม่ตั้งชื่อนี้ให้อาจจะเป็นเพราะคาดหวังอะไรจากตัวเรา อย่าลืมขอบคุณพ่อแม่นะครับที่ทำให้เราเกิดมาและเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ :)

Download PDF ชื่อมงคล ที่ใช้บ่อย

สำหรับใครที่อยากได้ชื่อมงคล ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

ชื่อมงคล ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง ชื่อมงคล ที่ใช้บ่อย
ดาวน์โหลด

 หมวดหมู่ ชื่อมงคล
ชอบเนื้อหาชุดนี้ กดให้คะแนน 5 ดาวกับเราได้เลยจ้า
Total: 2   Average: 5

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ชื่อมงคล ตามวันเกิด ตั้งชื่อลูก เสริมดวง เปลี่ยนชื่อใหม่ให้ปัง"