ค้นหาคําคมคนอกหัก

คําคมคนอกหัก "ใจคน ก็เปรียบเหมือนทะเล มีสงบภายใต้คลื่น และ มีรุนแรงตอนคลื่นซัด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ใจคน ก็เปรียบเหมือนทะเล มีสงบภายใต้คลื่น และ มีรุนแรงตอนคลื่นซัด

    คําคมคนอกหัก