ค้นหาคําคมคนอกหัก

คําคมคนอกหัก "ชีวิตคนเรามันสั้น จะรักใครชอบใครก็บอกไปตรง ๆ เลย ก่อนที่จะไม่ได้บอก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชีวิตคนเรามันสั้น จะรักใครชอบใครก็บอกไปตรง ๆ เลย ก่อนที่จะไม่ได้บอก

    คําคมคนอกหัก