ค้นหาคําคมคนอกหัก

คําคมคนอกหัก "คนบางคนใส่ใจแทบตาย ไม่เคยได้รับความห่วงใยกลับคืน ผิดกับคนที่เราไม่เคยมองเขา แต่เขากลับใส่ใจเราตลอดมา โดยที่เราไม่รู้ตัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คนบางคนใส่ใจแทบตาย ไม่เคยได้รับความห่วงใยกลับคืน ผิดกับคนที่เราไม่เคยมองเขา แต่เขากลับใส่ใจเราตลอดมา โดยที่เราไม่รู้ตัว

    คําคมคนอกหัก