ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "แม่น้ำ"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "แม่น้ำ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ลุ่มน้ำคำไวพจน์ แม่น้ำ
แควคำไวพจน์ แม่น้ำ
สินธุ์คำไวพจน์ แม่น้ำ
ลำน้ำคำไวพจน์ แม่น้ำ
มหาสมุทรคำไวพจน์ แม่น้ำ
น้ำคำไวพจน์ แม่น้ำ
คลองคำไวพจน์ แม่น้ำ
ทะเลคำไวพจน์ แม่น้ำ
สายชลคำไวพจน์ แม่น้ำ

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ทะเล" เหมือนกับ "แม่น้ำ"   ได้แก่