ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เคลื่อนไป"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เคลื่อนไป"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เดินเคลื่อนที่
เดินไปเคลื่อนที่

คำศัพท์ หมวด "เคลื่อนที่" เหมือนกับ "เคลื่อนไป"   ได้แก่