ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "สงคราม"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "สงคราม"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
สู้รบคำไวพจน์ สงคราม
ยุทธ์สงคราม
ยุทธ-สงคราม
ศึกสงครามสงคราม
ต่อสู้สงคราม
กรุนสงคราม
การรบพุ่งสงคราม
ยุทธนาวีสงคราม

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ สงคราม" เหมือนกับ "สงคราม"   ได้แก่