ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ยิ่งใหญ่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ยิ่งใหญ่"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ความยิ่งใหญ่ฤทธิ์
ใหญ่มาก
ฤทธิ์อำนาจ
เผด็จการอำนาจ
อิทธิฤทธิ์อำนาจ
นั่งแท่นอำนาจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจ
สิทธิอำนาจ
วิเศษอำนาจ