คำไวพจน์ 200 คำ ที่ใช้บ่อย

คำไวพจน์ 200 คำ ที่ใช้บ่อย

"คำไวพจน์" คืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนและออกเสียงต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า "คำพ้องความ" เช่น ดอกไม้ และ บุษบา, สวย และ งาม, เศร้า และ เสียใจ เป็นต้น

คำไวพจน์ แบ่งได้กี่ประเภท?

คำไวพจน์ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. คำพ้องรูป 2. คำพ้องเสียง และ 3. คำพ้องความ

*เรามักจะเห็นในแบบคำพ้องความเสียเป็นส่วนใหญ่


รวม 200 คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. คำไวพจน์ กตัญญู = กตัญญุตา / กตัญญูกตเวที / กตเวที
 2. คำไวพจน์ กระต่าย = ศศ / ศศ- / ศศะ / หริณะ
 3. คำไวพจน์ กลางคืน = กลางค่ำ / คืน / รัตติกาล / อันธิกา / มืดค่ำ / มาลำ / มะลำ / นิศา / นักตะ / รัต- / รัต / ย่ำค่ำ / รัชนี / รชนี / รชนิ / ค่ำคืน / ราตรี / รัตติ
 4. คำไวพจน์ กลิ่น = อบอวล / อาย / คนธ์ / คันธ์ / เทวสุคนธ์ / เสาวรภย์ / ฉม / สุคนธรส / สุคันธรส / เสารภย์ / สุคนธชาติ / คันธ / คันธ- / คันธะ
 5. คำไวพจน์ กวาง = มฤค / กระจง / ละมั่ง / ละอง / ละองละมั่ง / หริณะ / สมัน / เนื้อทราย / มฤคี / มฤค- / กวางผา / เก้ง / อีเก้ง / มิคะ / มิค- / มิค / รงกุ์ / อุสา / เนื้อ
 6. คำไวพจน์ กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง = ราชินี / กษัตรี / เจ้าฟ้า / พระนาง / เยาวเรศ / ยุพเรศ / เทพิน / กษัตรีย์ / นฤปัตนี / นางผู้เป็นใหญ่ / นางพญา / ราชญี / พระราชินี
 7. คำไวพจน์ กุหลาบ = มะวาร / มาวาร / ยี่สุ่น / นวาระ / บุหงา
 8. คำไวพจน์ ขอโทษ = ษมา / ยกโทษ / ขอษมา / ขอขมา / กล่าวคำขอโทษ / กฺษมา / กษมา / มินตา / ขอประทานโทษ / ขออภัย / อภัย / ขอโทษขอโพย / ขมา
 9. คำไวพจน์ คน = ชน / มนุช / ปาณี / ปราณี / บุทคล / นฤ- / นฤ / นรากร / นรา / นรชาติ / นารี / นรี / มนุษย- / มนุษย / มานุษย- / มานุษ / ชน- / นร / มนุษย์
 10. คำไวพจน์ ครุฑ = คคเนศวร / อมฤตาหรณ์ / สุเรนทรชิต / สุธาหรณ์ / สิตามัน / สรรปาราติ / เศวตโรหิต / วัชรชิต / รักตปักษ์ / รสายนะ / นาคนาศนะ / ตรัสวิน / จิราท / ครุฬ / ครุฑมาน / กาศยป / ขเคศวร / กาศยปิ / กามายุส / กามจาริน / สุบรรณ / นาคานตกะ / ขนบคาศน์ / ขเดศวร / สุวรรณกาย / นาคานดก / เวนไตย / ไวนเตยะ / วิษณุรถ / ปันนคนาสน์
 11. คำไวพจน์ ครู = อาจารย์ / อาจริย / บา / บาจรีย์ / ปาจริย / ปาจรีย์ / ปาจารย์ / แม่พิมพ์ / พ่อพิมพ์
 12. คำไวพจน์ ควัน = อัคนิพ่าห์ / อัคนิวาหะ / ธุมา / ธุม / ธูม / ธุมชาล / ธุม-
 13. คำไวพจน์ ความคิด = จินดา / ตรรก / ตรรก- / ตรรกะ / ตักกะ / มโนกรรม / มโนคติ / แนวคิด / ความอ่าน
 14. คำไวพจน์ ความรู้ = เมธา / พิทย / พิทย- / พิทย์ / พิทยา / โพธ / ภูมิรู้ / มันตา / วิชา / วิชานนะ / วิทยา / เวท / เวท-
 15. คำไวพจน์ ควาย = กาสร / กระบือ / มหิงสา / ลุลาย / มหิงส์ / มหิษ / ทุย
 16. คำไวพจน์ คำพูด = พจนา / ถ้อยคํา / พจน์ / พจน- / พจน / คำกลอน / พูดจา / พาที / วัจนะ / วัจนา / พากย์ / วจี / ถ้อย / วาจา
 17. คำไวพจน์ คิด = ดำริ / นึกตรอง / ใคร่ครวญ / ตรึก / จินต์ / จินต- / จินต / ครุ่นคิด / ตริตรอง / คำนึง / คะนึง / จินต์จล / ไตร่ตรอง / ตรึกตรอง / ตริ / นึก / ตรอง / ริปอง / มโน
 18. คำไวพจน์ คิดถึง = นึกถึง / ระลึก / นึก / จดจ่อ / ถวิล / คิด / รำลึก / คิดคำนึง / รำพึง
 19. คำไวพจน์ คือ = ครือ / เท่ากับ / ตกว่า / ได้แก่ / เมาะ / รวมความว่า / ลงความว่า / ถือเอาว่า
 20. คำไวพจน์ งดงาม = แสล้ม / งานดี / พริ้ง / กะก่อง / สุทัศน์ / สุทรรศน์ / รจิต / แชล่ม / แฉล้ม / มล่าวเมลา / สวย / อภิราม / วิภา / จิตร- / จิตร / หาริ / รงรอง / รังรอง / รังเรข / งาม
 21. คำไวพจน์ งาม = โสภณ / บวร / อะเคื้อ / เสาวภาคย์ / พะงา / อันแถ้ง / รุจิเรข / วิศิษฏ์ / สิงคลิ้ง / ไฉไล / ตระการ / วิจิตรตระการตา / รูปงาม / กบูร / กวิน / ก่อง / น่ารัก / โกมล / งดงาม / มาโนชญ์ / รมณีย / ราม / ลลิต / พิจิตร / พิราม / พิไล
 22. คำไวพจน์ งู = ภุชงค์ / โฆรวิส / วิษธร / อุรคะ / สัปปะ / สรีสฤบ / โภคี / โภคิน / ภุชงคมะ / ภุชคะ / ผณิน / นาคี / ผณิ / ทีฆชาติ / เงือก / เทียรฆชาติ / นาคา / เงี้ยว / อหิ / อุรค
 23. คำไวพจน์ จระเข้ = นักกะ / กุมภา / กุมภิล / กุมภีล์ / นักระ / ตะโขง / ไอ้เคี้ยง / ตะเข้ / แร้ / สุงสุมาร
 24. คำไวพจน์ จำนวน = มาก
 25. คำไวพจน์ จำนวนนับ = หนึ่ง
 26. คำไวพจน์ จิต = จิตตวิสุทธิ / ฌาน / สมุฏฐาน / เจตสิก / จิตใจ / สมาธิ / จิตวิสัย / ประทุษฐจิต / ประทุษฏจิต / จิตร / จิตต / จริม- / จริม / ประทุฐจิต / เถยจิต / ภวังคจิต / หัวจิตหัวใจ / จิตต์ / จิตต-
 27. คำไวพจน์ ฉลาด = ธีร / แสนรู้ / พิทูร / วิทูร / รอบรู้ / ชำนาญ / ประพิณ / หัวแหลม / กุศล / โพธ / คมคาย / ธีร- / ธีระ / ปัญญา / วิจักขณ์ / วิจักษณ์ / พยัต / โกวิท / พฤทธ์ / ประทักษ์ / เฉลียว / เฉียบแหลม / ซุ่มคม / จินดาหรา / ภูริ / ภูรี / เฉโก / โกศล / ฉลาดเฉลียว / พุทธิ / วิสารทะ / เมธา / เธียร / คมกริบ / ประวีณ / ปวีณ / กรด
 28. คำไวพจน์ ชนะ = ชิต / รวด / พิชิต- / พิชิต / วิกรม / ลอยลำ / ขาดลอย / วิกรานต์ / ชย- / ชย / พิชัย / พิชย- / พิชย / ชโย / ชิต- / ชำนะ / วิชิต / อภิชิต / อภิชัย / เดโชชัย / ยาหยัง / ชัยชนะ / วิชัย / วิชย- / วิชย / เฉือน / ชัย- / ชัย / กินดิบ
 29. คำไวพจน์ ชรา = แก่ด้วยอายุ / ชำรุดทรุดโทรม / ปัจฉิมวัย / แก่ / เฒ่า / สูงวัย / หง่อม / เถ้า
 30. คำไวพจน์ ชีวิต = ความเป็นอยู่ / ลมหายใจ / ร่วมชีวิต / ไว้ชีวิต / วิถีชีวิต / ชีวัน / ชีวา / ชีวี / ความเป็น / เกิด
 31. คำไวพจน์ ชื่นชม = ชื่นชมยินดี / ปีติยินดี / ชัวชม / รื่นรมย์ / ชมชัว / หฤหรรษ์ / ดุษฎี / หื่นหรรษ์ / ลลิต / หฤษฎ์ / พิสมัย
 32. คำไวพจน์ ชื่อ = ชื่อรอง / ชื่อตัว / นาม / ชื่อย่อ / นามแฝง / สมญานาม / สมญา / นามกร / นามไธย / ชื่อตั้ง / ทินนาม / นามสมญา / สรรพนาม / ราชทินนาม
 33. คำไวพจน์ ช้าง = หัสดี / คชินทร์ / กรินทร์ / กุญชร / คชาธาร / ไอยรา / คช / หัตถี / สาร / กรี / คเชนทร์ / วารณ / ดำริ / หัสดินทร์ / คชา / พลาย
 34. คำไวพจน์ ดวงตา = ตา / เนตร
 35. คำไวพจน์ ดอกบัว = สัตตบงกช / กมเลศ / กมลาศ / กระมล / กมล / โกมล / อุบล / บัว / จงกล / ปทุม / สาโรช / อุบล / นิโลตบล / อุทุมพร / บุษกร / นิลุบล / ปทุมา / ปัทมา / บงกช / บุณฑริก / สัตตบรรณ
 36. คำไวพจน์ ดอกไม้ = บุษบา / บุษบง / ผกามาศ / บุปผา / บุษบัน / มาลี / บุปผชาติ / ผกา / สุมาลี / บุหงา / มาลา / สุคันธชาติ / โกสุม
 37. คำไวพจน์ ดาว = มฆา / ชุติ / มหาอุจ / ผกาย / มูลา / มูละ / มูล / ศนิ / มาฆะ / ดารา / มฆะ / ดารกะ / อัสสนี / อัศวินี / ฤกษ์ / นักษัตร / สิธยะ
 38. คำไวพจน์ ดีใจ = ตื้นตันใจ / ลิงโลด / หฤษฎ์ / ภิรมย์ / อภิรมย์ / หัวร่อ / ดีอกดีใจ / ดีเนื้อดีใจ / สุมนัส / อภินันท์ / อภินันท- / อภินันท / ยินดี / ตื้นตัน / กระยิ้มกระย่อง / ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ / ตีปีก / ยินมลาก / เต็มตื้น / ยิ้มแต้ / ปลื้มใจ / พอใจ / ชอบใจ
 39. คำไวพจน์ ตาย = ปรลัย / มรณะ / วายชีพ / บรรลัย / วายชนม์ / ดับจิต / วายปราณ / อาสัญ
 40. คำไวพจน์ ต้นไม้ = พฤกษ์ / ตรุ / รุกข์ / เฌอ
 41. คำไวพจน์ ถึง = ตราบเท่า / บรรลุ / ฮอด / ดล / จำรด / จรด / จด / เถิง / จวบจวน / จวบ / ถั่ง / เคจฉะ / ลุถึง / ลุ / อาบัน / ร่วม / ประสบ / พบ
 42. คำไวพจน์ ถ้อยคำ = คำกล่าว / กถา / คำอธิบาย / กถามุข / กถามรรค / กถามรรคเทศนา / ปาฐกถา / ธรรมกถา / อรรถกถา / สัมโมทนียกถา / อารัมภกถา / อารัมภบท / กถาพันธ์
 43. คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ = ฟอสเฟส / ก๊าซธรรมชาติ / น้ำมันดิบ / ถ่านหิน / ดินขาว / แคลเซียม / โปแตสเซียม / กำมะถัน / เกลือ / ทราย / หิน / เหล็ก / ฟลูออไรท์ / วุลแฟรม / เงิน / ทองคำ / แมกนีเซียม / อลูมิเนียม / ตะกั่ว / ทองแดง / แมงกานีส / ดีบุก
 44. คำไวพจน์ ทวาร = ทวาร- / ไตรทวาร / หัวไส้ / ดาก / วัจมรรค / ตูด / เวจมรรค / ส้วง / อุจจารมรรค / หูรูด
 45. คำไวพจน์ ทศกัณฐ์ = กุมภกรรณ / ไมยราพ / อินทรชิต / ท้าวลัสเตียน / ไพนาสุริยวงศ์ / สหัสเดชะ / ขร / ทูษณ์ / ตรีเศียร / มังกรกัณฐ์ / ท้าวจักรวรรดิ / มารีศ / นางมณโฑ / นางสำมนักขา / นางเบญกาย / นางสุพรรณมัจฉา
 46. คำไวพจน์ ทหาร = ทเมิน / พลรบ / ปัตติก / ลูกน้ำเค็ม / พลานึก / แสนยากร / นาวิน / พลขับ / พลร่ม / โยธา / มหาดเล็ก / พลากร / อัสสานิก / อัสสานีก / อัสสานึก / ดุรงคี / ถเมิน / หัตถานึก / ทหารเลว / ทหารเกณฑ์ / รี้พล / กองพล / กองทัพ / อนีกัฐ / ลูกทัพฟ้า / เสนา / อธิวาส / ทหารกองเกิน / ลูกประดู่ / โยธิน / นักรบ / กองหนุน / บาทภัฏ / ทกล้า / ทแกล้ว / นาวิกโยธิน
 47. คำไวพจน์ ทอง = สุวรรณ
 48. คำไวพจน์ ทองคำ = จามีกร / อุไร / หิรัณย์ / โสณ / สิงคี / ไร / ริน / จารุ / มหาธาตุ / ชาตรูป / สุพรรณ / กาญจน / กัมพู / มาศ / กนก / ชมพูนุท / กาญจนา / สุวรรณ / เหม / กาณจน์
 49. คำไวพจน์ ทะเล = สินธู / สินธุ / สินธุ์ / ลำน้ำ / แม่น้ำ / สายน้ำ / น้ำ / มหาสมุทร
 50. คำไวพจน์ ทาง = อังศุ / มัค / มัค- / มัคคะ / วลัญช์ / สาย / หนทาง / ครรลอง / นิยาม / นิยามครรลอง / ชะช่อง / วิถี / แพ่ง / ทำนอง / ผลู / มุข / มุข- / ลู่ / เส้นทาง / เซราะ / เบื้อง / ถนน / มรคา / ทิศา / กบิล / จรอก / ด้าน / ปริยาย / ราชิ / ราชี / หน / อยน / อยน- / ทิศ / เชราะ / อัทธ / อัทธ- / อัทธ์ / อัทธา / อัทธาน / โอกาส / มรรค / มรรค- / มรรคา
 51. คำไวพจน์ ที่ = ณ / ประเทศ / มณฑล / แว่นแคว้น / ถิ่น / ตำบล / แดน / เขต / พิสัย / แห่ง / ปลาก / แห่ง / บ่อเกิด / ศูนย์รวม / บริเวณ / ที่อยู่ / ถิ่น
 52. คำไวพจน์ ทุกข์ = ทุกข / ทุกข- / เดือดร้อน / โศก / เศร้า / ตรม / เสียใจ / ระกำ
 53. คำไวพจน์ ท้องฟ้า = อัมพร / ทิฆัมพร / นภา / หาว / คคนางค์ / นภาลัย / เวหา / คคนานต์ / เวหาศ / โพยม / นภดล / อากาศ / นภ
 54. คำไวพจน์ นก = ทวิช / วิหค / ปักษิณ / บุหรง / สกุณา / ทวิชาชาติ / สกุณ / ปักษี / ปักษา / สกุณี / ทิชากร / ทิชาชาติ / สุโนก
 55. คำไวพจน์ นกยูง = โมรี / โมเรส / โมร / เมารี
 56. คำไวพจน์ นรก = นิรย / ทุคติ / นารก
 57. คำไวพจน์ นอน = นิทรา / สีหไสยาสน์ / สีหไสยา / ไสยาสน์ / ผทม / ศยนะ / ศยะ / บรรทม / จำวัด / ไสยา / สยนะ / สลบไสล / เอนกาย / นิทร / โนน / ตากตน / แรมรอน / นอนเอือก / ทอดตัว / นอนซม / นอนแบ็บ / เอนหลัง / เอนตัว
 58. คำไวพจน์ นักปราชญ์ = ธีร์ / เธียร / เมธี / ธีระ / บัณฑิต / เมธา / ปราชญ์ / เมธ
 59. คำไวพจน์ นางฟ้า = อัจฉรา / อัปสร / รัมภา / เทพธิดา / เทวี / เทวนารี / นางสวรรค์ / เทพธิดา / นางอัปสร
 60. คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก = แก้วกับอก / สมร / ทรามสงวน / แก้วกับตน / ขวัญอ่อน / ทรามสวาท / เยาวมาลย์ / ขวัญตา
 61. คำไวพจน์ นางอุมา = กาตยายนี / ภวาณี / จัณฑี / เคารี / รุทธานี / นางกาลี / ไหมวดี
 62. คำไวพจน์ น่าฟัง = ไพเราะ
 63. คำไวพจน์ น้ำ = สมุทร / ทึก / สลิล / ชโลทร / อัมพุ / ธารา / อุทก / อุทก / ธาร / ชลาลัย / อุทกธารา / ชลธี / คงคา / สาคเรศ / ชลาศัย / สาคร / รัตนากร / ชลธาร / สินธุ์ / สินธุ / หรรณพ / นที / อรรณพ / อาโป
 64. คำไวพจน์ น้ำหวาน = น้ำผึ้ง / น้ำหวานในดอกไม้ / น้ำดอกไม้ / น้ำเกสรดอกไม้ / พรนลัท / นลัท
 65. คำไวพจน์ บิน = บันเหิน / เหาะไป / บินไป / บังเหิน / เหาะ / ล่องลอย / ลอย / ปลิว
 66. คำไวพจน์ บุคคล = แม่ / เพื่อน / เด็ก
 67. คำไวพจน์ บ้าน = บ้านเรือน / บ้านช่อง / บ้านช่องห้องหอ / ครัวเรือน / เคหสถาน / ที่ซุกหัวนอน / ภูม / เวศม์ / อธิวาส / คาม / บ้านพัก
 68. คำไวพจน์ ประชาชน = ประชาราษฎร์ / พลเมือง / สามัญชนทั่ว ๆ ไป / สามัญชน / สาธารณชน / ประชาชี / ราษฎร / ชาวประเทศ / มหาชน
 69. คำไวพจน์ ประโยชน์ = อาณาประโยชน์ / อัตถะ / อัตถ์ / หิต- / หิต / เข้ายา / สารประโยชน์ / ปรหิตะ / หิตานุหิตประโยชน์ / รายได้ / คุณประโยชน์ / อรรถประโยชน์ / อรรถกร / หิตประโยชน์ / สารัตถประโยชน์ลาภงอก / อาสิน / อัตหิต- / อัตหิต / งอกเงย
 70. คำไวพจน์ ปลา = มัจฉา / ชลจร / มีน / มัสยา / วารีชาติ / มีนา / มัจฉาชาติ / อัมพุชา / ปุถุโลม / มิต
 71. คำไวพจน์ ปาก = โอษฐ / โอษฐ- / โอษฐ์ / โอฐ
 72. คำไวพจน์ ปี = เถาะ / กุน / จอ / ระกา / วอก / มะแม / มะเมีย / มะเส็ง / มะโรง / ๓๖๕ วัน / ขาล / ฉลู / ชวด / ชั่วนาตาปี / ปีกลาย / ๑๒ เดือน / ๓๖๖ วัน
 73. คำไวพจน์ ป่วย = เสาะแสะ / กระเสาะกระแสะ / ล้มหมอนนอนเสื่อ / เจ็บ / เจ็บไข้ / เจ็บป่วย / กระออดกระแอด / อามัย / ชวร / ชวระ / ออดแอด / ออด ๆ แอด ๆ / ชำงือ
 74. คำไวพจน์ ป่า = พนา / อารัณย์ / อารัญ / ดง / พง / ไพร / อรัญญิก / พนาวัน / พงไพร / ชัฏ / พนาลี / พงพี / พนัส / พนาดร / ไพรวัน / เถื่อน / ไพรสัณฑ์ / พงพนา
 75. คำไวพจน์ ผิวงาม = วิไลวรรณ / เฉลา / ฉวี / สินี / ผ่อง / นิรมล / พริ้ง / มังสี
 76. คำไวพจน์ ผู้ชาย = เจ้าบ่าว / ผม / ผัว / แป๊ะ / ปุม-, ปุมา / ปู่ / ปิตุละ, ปิตุลา / บัก / บา / ตัวพระ / ชายชาตรี / พ่อเล้า / คนสุก / คนดิบ / ขันที / เขย / กระหม่อม / เกล้ากระหม่อม / เกล้ากระผม / กะกัง / ภาตา / กนิษฐภาดา / ภิกษุ / บุรุษ / อา / สมิงมิ่งชาย / วีรบุรุษ / ลื้อ / ลุง / เยาวพาน / ยุว, ยุวา, ยุวาน / มัชฌิมบุรุษ / มาณพ / พระฤๅสาย / ภาดร, ภาดา / ภาติยะ / ภาตระ / ภาติกะ / ภาตา, ภาตุ / ภราดร, ภราดา, ภราตร–, ภราตฤ– / พระรอง / พระเอก / พ่อเลี้ยง / พ่อ / คุณชาย / ทิด / พ่อหนาน / หนุ่มน้อย / บ่าวน้อย / พ่อหนุ่ม / กระผม / เรียม / กระไทชาย / กระทาชาย / ท่านชาย / น้อย / ชาย / ตี๋ / ท้าว / เทพบุตร / ประสก / พระปิตุลา / ปิตุละ / ปิตุลา / ปั่ว / เด็กผู้ชาย / เถ้าแก่ / ฤๅสาย / ฮาจย์ / ธ / พระ / พระหน่อเนื้อ / พระหน่อ / อ้าย / สุดหล่อ / เสี่ย / เฮีย / ลูกผู้ชาย / นายหัว / ดอล / อนุชา / เชษฐา / ภราดร / ภราดา / หลวง / ต้น / พ่อพลาย
 77. คำไวพจน์ ผู้หญิง = โฉมตรู / อนงค์ / ยุพดี / พนิดา / อิสตรี / ยุพา / กัญญา / ยุพิน / ยุวดี / กันยา / พธู / เกศินี / กัลยา / จอมขวัญ / นุช / วรางคณา / ยุพเรศ / อีตถี / เยาวรักษณ์ / อรทัย / สมร / กัลยาณี / เยาวเรศ / กานดา / เยาวลักษณ์ / ดวงสมร / ดรุณี / วนิดา / นงคราญ / นงเยาว์ / อรไท / นงพะงา / นงลักษณ์ / สุดา / บังอร / นารี / อิตถี / มารศรี / สตรี
 78. คำไวพจน์ ผู้เป็นใหญ่ = นาย / ผู้เป็นหัวหน้า / ผู้จ้าง / นายตรวจ นายทะเบียน / ผู้ควบคุม / พญา / อินทร- / อินทร์ / อินท์
 79. คำไวพจน์ ฝน = เผลียง / พายุ / มรสุม / วัสนะ / พรรษ / วรรษ / วรุณ / พรรษา / วรรษา / พลาหก / วุฐิ / พิรุณ / ปรอย ๆ / จั้ก ๆ / หยิม ๆ / หยาด / พรำ ๆ / พรำ / วัสสะ / วัส / วัสสานะ / วัสสาน
 80. คำไวพจน์ พญานาค = นาคี / นาคราช / นาคินทร์ / นาคา / นาค / นาเคนทร์ / เงือกหงอน / นาโครคินทระ / อุรเคนทร์
 81. คำไวพจน์ พระจันทร์ = ศศี / โทษากร / โทษารมณ์ / นิศานาถ / นิศามณี / นิศารัตน์ / บริมาส / ปักษธร / มา / มาภา / ศศพินทุ์ / ศศลักษณ์ / ศศิวิมล / ศศธร / ตโมนุท / สะสิ / สะสิน / ศศิกษัย / ศศิมณฑล / ศศิขัณฑ์ / สิตางศุ์ / สุมะ / ราศี / สีตลรัศมี / อินทุ / อรรธจันทร์ / อัฒจันทร์ / แถง / โสม / นิศาบดี / ศศิ / นิศากร / รัชนีกร / ศศิธร / แข / ศิวเศขร / บุหลัน / กัษษากร / กลา / จันทร์ / เดือน / พิธุ / มนทก / มาส / รชนีกร / รัตติกร / วิธู / ศศิน / ศิตางคุ์ / เขน / จันท์ / เดือนค้างฟ้า / ตโมหร
 82. คำไวพจน์ พระพรหม = จัตุพักตร์ / วิธาดา / สรษดา / นิรทรุหิณ / ธาดา / สรษดา / พระทรงหงส์ / กมลาสน์ / ปรชาบดี / กัมลาศ
 83. คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า = พระสัมมาสัมพุทธเจ้า / พระสมณโคดม / มารชิต / พระสัพพัญญู / พระศากยมุนี / โลกชิต / พระโลกนาถ / พระธรรมราช / พระทศพลญาณ / พระสุคต / พระชินสีห์ / พระตถาคต / พระผู้มีพระภาคเจ้า / พระทศญาณ / พระชินวร / ชินศรี
 84. คำไวพจน์ พระราม = พระลักษมณ์ / พระพรต / พระสัตรุด / นางสีดา / หนุมาน / พาลี / สุครีพ / ชมพูพาน / องคต / พิเภก / นิลพัท / มัจฉานุ / พระมงกุฎ / พระลบ / ชามพูวราช / นิลนนท์
 85. คำไวพจน์ พระวิษณุ = กฤษณะ / สวภู / จักรปาณี / ไวกุณฐ์ / พระจักรี / พระกฤษณ์ / ไกษพ / ศางดี / พระนารายณ์ / มาธพ / ไตรวิกรม / ธราธร / ธราธาร
 86. คำไวพจน์ พระอาทิตย์ = รวิ / อาคิรา / ประภากร / สุริยน / ระพี / พรมัน / สุริยัน / รพิ / อหัสกร / สุริยา / รวี / ทยุมณี / สุริยะ / ทิพากร / อุษณรศมัย / อังศุมาลี / ภาสกร / ภาณุมาศ / อาภากร / ทินกร / ภาณุ / ตะวัน / ทิวากร / สุริยง / ไถง
 87. คำไวพจน์ พระอินทร์ = ตรีเนตร / หัสนัยน์ / มัฆวาน / พันเนตร / วชิรปาณี / อมรินทร์ / โกสินทร์ / สหัสโยนี / เทพาธิบดี / สักกะ / โกสีย์ / มรุตวาน / ท้าวพันตา / วัชรินทร์ / อินทรา / เพชรปราณี / อมเรศร / โกษี / สหัสนัยน์ / วชิราวุธ
 88. คำไวพจน์ พระอิศวร = ตรีโลกนาถ / มหาเทพ / ภูเตศวร / บิดามห / ปศุบดี / ศังกร / ศิวะ / มเหศวร / ภูเตศ / ศุลี / จันทรเศขร / ทรงอินทรชฎา
 89. คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน = ภูบาล / ภูบดี / ในหลวง / ราชา / กษัตริย์ / กษัตรีศูร / กษัตร / ธรณิศวร์ / ธรณิศร / ธรณิศ / ธเรศ / ธราธิป / ธราธิบดี / ปิ่นเกล้าธาษตรี / ท่านไท้ธรณี / บดินทร์ / ไท้ธาษตรี / จอมราช / ภูมินทร์ / ท้าวธรณิศ / นฤบดี / เจ้าหล้า / ราเชนทร์ / นรินทร์ / นฤเบศน์ / ธรณีศวร / ธรารักษ์ / นโรดม / ขัตติยวงศ์ / ภูบดินทร์
 90. คำไวพจน์ พัฒนา = ทำให้เจริญ / เจริญ / ปรับปรุง / งอกงาม / เติบโต
 91. คำไวพจน์ พิษ = ยาพิษ / โฆรวิส / พิษสง / ยาสั่ง / ยาตาย
 92. คำไวพจน์ ภูเขา = บรรพต / ไศล / ภูผา / สิงขร / ภู / ศิขริน / พนม / ศิงขร / คีรี / นคะ / นคินทร / นคินทร์
 93. คำไวพจน์ มด = เล็น / ตะนอย / ตะลาน / มดดำ / มดแดง / อ้ายชื่น / ง่าม
 94. คำไวพจน์ มนุษย์ = เพื่อน / ฤาษี
 95. คำไวพจน์ มลทิน = มัวหมอง / ไม่บริสุทธิ์ / สกปรก / มละ / ด่างพร้อย / เกลือกกลั้ว / ราคี / คาว / มุทิน / สนิม / อุปราคา
 96. คำไวพจน์ มอง = มุ่งดู / ดู / ชายตา / เมียงมอง / มองเมียง / แยงยล / ยล / เยี่ยม ๆ มอง ๆ / หมายตา / ชระเมียง / ทอดตา / ทอดสายตา / ส่ายตา / บง / ส่งสายตา
 97. คำไวพจน์ มาก = บเอ / พันลาย / กรด / ครามครัน / เจี๊ยบ / ดีพร / พหุล / เมือบ / หนาตา / อเนก / อธิก / วิบุล / วิบูล / มูน / พหล / พอแรง / ปัง / ปือ / แปร๊ด / ภูริ / มลาก / หนา / เหวง / โหวงเหวง / กระชอม / เกลี่อน / เกลื่อนกล่น / คลาคล่ำ / เตอะ / มากมาย / โต / โข / ชะมัด / เอาเรื่อง / พรรเหา / พันเหา / พหุ / พหู / มิดหมี / เป็นกอง / ภฤศ / จัด / มหัต / มหันต์ / ใหญ่ / ขู / โอฬาร / ภุส / ไกร / บารนี / เกรียง / อธึก / อำพน / หลาย / หลาก / แครครั่ง / คับคั่ง / ดา / ชุกชุม / อักโข
 98. คำไวพจน์ มี = มั่ง / กอบด้วย / ประกอบด้วย / ยังมี / ได้แก่
 99. คำไวพจน์ มือ = กร / หัตถ / หัตถ์
 100. คำไวพจน์ ม้า = พาชี / อัศว / มโนมัย / สินธพ / แสะ / อาชา / อาชาไนย / ดุรงค์ / อัศวะ / ไหย / อัสดร
 101. คำไวพจน์ ยักษ์ = ยักษา / รามสูร / ยักษิณี / อสูร / ราพณาสูร / ยักษี / อสุรา / รากษส / ราพณ์ / กุมภัณฑ์ / แทตย์
 102. คำไวพจน์ รัก = ชอบพอ / ปฏิพัทธ์ / พิสมัย / เปรม / อานิก / อานก / วิมลัก / ฮัก / โปรดปราน / ชอบ / ชอบใจ / พึงพอใจ / รักใคร่ / นิยม / หลงใหล / ปลื้ม / ชื่นชอบ
 103. คำไวพจน์ รักษา = คุต / อภิรักษ์ / คุปติ / บริบาล / คุตติ / รักขิต / จรรโลง / ทำนุบำรุง / บาล / ปาล / ธร / คอบ / อารักษ์ / อุปนิกขิต / อุปนิกษิต / เก็บ / ดูแล / รักษ์ / อนุรักษ์ / อนุรักษ- / อนุรักษ / คุปต์ / คุป / รักขา / รักข์ / รบส / ระแวดระวัง / แวด / บำรุง / ยาเยีย / ระวัง / เก็บงำ / คุ้มครอง
 104. คำไวพจน์ รางวัล = สินน้ำใจ / ของรางวัล / เงิน
 105. คำไวพจน์ ราชสีห์ = ไกรสีห์ / นฤเคนทร์ / สีห์ / ไกรสร / สีหราช
 106. คำไวพจน์ ร่างกาย = กายา / กาย- / กาย / อาตม / วิคหะ / องคาพยพ / อินทรีย์ / อินทรีย- / อินทรีย / อวัยวะ / อวยวะ / สกนธ์ / กายาพยพ / สรีระ / สรีร- / สรีร / สังขาร / กรชกาย / มูรติ / มูรดี / วปุ
 107. คำไวพจน์ ร้องไห้ = ฮือ / ร้องกระจองอแง / กระโหย / คร่ำครวญ / กินน้ำตาต่างข้าว / โศกาดูร / โรท / โรทะ / พิลาป / โศกา / โศกี / โรทนะ / รวะ / เสียน้ำตา / กระอืด / ฟูมฟาย / กันแสง / กำสรวล / ไห้ / จาบัล / จาบัลย์ / โศก / สะอึกสะอื้น / ร่ำไห้ / ยม / จะจ๊า / ร้องจ๊า / แหกปากร้อง / เครงคร่ำ / แง / งอแง / ลักสร้อย / โหยไห้ / บีบน้ำตา / โฮ / กินน้ำตา / ร้องห่ม / เศร้าโศก / กระซิก / ซะซิกซะแซะ / โอดกาเหว่า / เป่าปี่ / ประปราน
 108. คำไวพจน์ ร้อยกรอง = คาถา / มนต์
 109. คำไวพจน์ ฤทธิ์ = อำนาจศักดิ์สิทธิ์ / แรงอำนาจ / มหิทธิ / ประภาพ / อานุภาพ / อานุภาวะ / อำนาจ / ฤทธิ์เดช / ความยิ่งใหญ่ / อิทธิ / อิทธิ- / อิทธิปาฏิหาริย์
 110. คำไวพจน์ ลม = วาโย / มารุต / พระพาย
 111. คำไวพจน์ ลิง = วอก / พานร / วานรินทร์ / วานร / กบิล / พานรินทร์ / กระบี่ / กบินทร์
 112. คำไวพจน์ ลูกชาย = บุตร / ตนุช / เอารส / ปรัตยา / โอรส / กูน
 113. คำไวพจน์ ลูกหญิง = บุตรี / ธิตา / ทุหิตา / ธิดา / สุดา
 114. คำไวพจน์ วัด = อารามิก / อาราม / โบสถ์ / สถานปฏิบัติธรรม / สำนักสงฆ์ / วิหาร / เจดีย์ / พุทธาวาส / ราชวรมหาวิหาร / ศาลาการเปรียญ / ราชวรวิหาร / การเปรียญ / วรมหาวิหาร / วรวิหาร / วัดราษฎร์
 115. คำไวพจน์ วัว = คาวี / ฉลู / มหิงส์ / พฤษภ / ควาย / กาสร / อสุภ / มหิงสา / กระบือ / โค
 116. คำไวพจน์ ศัตรู = วิปักษ์ / ไพรินทร์ / เสี้ยนหนาม / เสี้ยนแผ่นดิน / เสี้ยนหนามแผ่นดิน / เสี้ยนศึก / ริปุ / ริปู / ปรปักษ์ / คนโกง / อริ / คู่อริ / ปรปักษ์ / เวรี / อมิตร / คู่จองเวร / ปัจนึก / ข้าศึก / ไพรี / ดัสกร / ริปู / เวรี / อริ / ปัจจามิตร
 117. คำไวพจน์ สงคราม = จำบัง / กรุน / สมร- / สมร / ต่อสู้ / รณ- / รณ / ฉุป- / ฉุป / สู้รบ / ยุทธนาวี / การรบพุ่ง / ยุทธนา / ศึกสงคราม / ยุทธ- / ยุทธ / ยุทธ์
 118. คำไวพจน์ สดใส = วิลาส / ศุภร- / ศุภร / จิตร- / จิตร / ขจี / เอี่ยมอ่อง / แอร่ม / พิลาส / ผ่องใส / รังรอง / รงรอง / แจ๋วแหวว / แจ่มใส / เปล่งปลั่ง / ฉายเฉิด / งาม / ไม่ขุ่นมัว
 119. คำไวพจน์ สบาย = เกษม / เสบย / เขลง / เปรม / หัฏฐะ / อุตุ / อิ่มเอิบ / เหลา / เขษม / ร่มเย็น / สุขิน / สุขี / เขม / เขม- / เขมา / หฤษฎ์ / เป็นสุข / ตระอาล / สบายอารมณ์ / สะดวก / สุขสบาย / สุข / สะดวกสบาย / พอเหมาะพอดี / พอเหมาะ / พอดี / สบายใจ / อยู่ดีกินดี / สำราญใจ / สำราญกาย / สำราญ / ผาสุก / สุนันท์ / รวยรื่น / สุข-
 120. คำไวพจน์ สร้าง = บพิธ / ทำ / แปลง / เนรมิต / นิรมิต / สฤษฏ์ / สฤษฎี / สฤษฎิ / นฤมิต / ทำ / แปลง / นิมิต / เนรมิต / นิมมาน / นฤมาณ / นิรมาณ / ก่อสร้าง / รังสฤษฏ์ / สถาบก / รังสรรค์ / รังรักษ์ / รัง / สรรค์
 121. คำไวพจน์ สวย = งาม / วิไล / ไฉไล / ลาวัณย์ / ลอย / สวยงาม / ประไพ / อำไพ / วิลาวัณย์ / โสภา / โสภณ
 122. คำไวพจน์ สวยงาม = สวย / หล่อ / ดูดี / น่าสนใจ / ติดตา / เคลิบเคลิ้ม
 123. คำไวพจน์ สวรรค์ = ไตรทิพย์ / สุราลัย / สุขาวดี / สรวง / สุริยโลก / สุคติ / ไตรทศาลัย / ศิวโลก / เทวโลก / ไทวะ / เทวาลัย / เทวาวาส
 124. คำไวพจน์ สะอาด = เศาจ / สังสุทธิ / สะอาง / ชระ / พิศุทธิ์ / วิมล / สุก / สุก- / แผ้ว / สังสุทธ์ / เศาจ- / วิสุทธ์ / วิสุทธิ์ / ขาว / พิศุทธ์ / กรสุทธิ์ / เรี่ยม / สำอาง / บพิตร / สะอ้าน / หมดจด / สระอาด / สุทธ / สุทธ- / สุทธ์ / สกาว / ประวิตร / สะอาดสะอ้าน / บริสุทธิ์ / ศุจิ / สุจิ / วิรัช / ศุทธะ / ศุทธิ / สุทฺธ / สุทฺธิ
 125. คำไวพจน์ สัตว์ = สัตว / สัตว- / สัตวชาติ / ปาณี / ปาณภูต / ปสพ
 126. คำไวพจน์ สามัคคี = ความพร้อมเพรียงกัน / ความปรองดองกัน / พร้อมเพรียง / ปรองดอง / ร่วมมือร่วมใจกันทำ / ร่วมมือร่วมใจ / สามคฺรี / สมัครสมาน / ร่วม
 127. คำไวพจน์ สิงโต = จ้าวแห่งสัตว์ / ราชสีห์ / ไกรศรี / ไกรสรี / เกสรี / พาฬ / พาฬ- / สิงห์ / ไกรศร / ไกรสร / เจ้าป่า / นฤเคนทร์ / สีหราช / สีห์
 128. คำไวพจน์ สีขาว = ปัณฑูร / ศุภร / ธวัล / ศุกร / เศวตร
 129. คำไวพจน์ สีคราม = สีฟ้าอ่อน / สีตะพุ่น / สีน้ำเงิน
 130. คำไวพจน์ สีม่วง​ = อินทนิล​
 131. คำไวพจน์ สีแดง = เลือดนก / หง / เลือดหมู / มณีราค / ประวาลวรรณ / รุธิระ / โลหิต / มันปู / โรหิต / รุเธียร
 132. คำไวพจน์ หนาว = เย็นจัด / หนาวเหน็บ / ศิศีระ / เย็นเยือก / ศิศิร / เยือกเย็น / สีตล / สีตล- / สีต / สีต- / ศีตละ
 133. คำไวพจน์ หนู = มุสิก / หริ่ง / มูสิก / มูสิก- / มูสิกะ / ชวด / พุก / ตะเภา
 134. คำไวพจน์ หมอดู = โหร / ดูดวง / โหรา / พยากรณ์ / พรหมชาติ / ผู้ให้ฤกษ์ / ผู้ทำนายโชคชะตา
 135. คำไวพจน์ หมู = สุกร / วราห์ / วราหะ / จรุก / ศูกร / กุน
 136. คำไวพจน์ หลงใหล = ลุ่มหลง
 137. คำไวพจน์ หอม = สุคนธ์ / ดอมดม / ดอม / รัญจวน / พิโดร / โดร / เทวสุคนธ์ / คันธะ / คันธ- / คันธ / สุรภี / วาสนะ / กำยาน / วาสะเสารภย์ / วาสะ / สุคันธ์ / หอมหื่น / สุคนธ- / สุคนธ / หอมตลบ / อวล / กระอวล / เสาวรภย์ / สุคนธชาติ / หอมหวน / ประทิ่น / ฉม / สุคันธรส / สุคนธรส / เสาวคันธ์ / เสาวคนธ์
 138. คำไวพจน์ หัว = ล้าน / มุทธา / มูรธา / มูรธ- / มูรธ / สิระ / สิร- / สิร / เถิก / หงอก / ศีรษะ / โล้น / กะลาหัว / เกศา / เกศี / สิโรตม์ / สิโรดม / หัวกบาล / กบาล
 139. คำไวพจน์ หัวใจ = หัวอกหัวใจ / หัวจิตหัวใจ / กระมล / ใจ / หทัย / หฤทัย / หฤทัย- / กมล / กมล- / กมลา / กมลาศ
 140. คำไวพจน์ หิมะ = หิม / หิม- / หยาดน้ำฟ้า
 141. คำไวพจน์ ห่วงใย = มีใจพะวงอยู่ / มีทุกข์กังวลอยู่ / กังวล / ทำวน / อาลัย / อะร้าอร่าม / ปลิโพธ / ทรรทึง / ทรทึง / ทำงน / อาวรณ์ / พะวง / ห่วงหา
 142. คำไวพจน์ อกตัญญู = ไม่รู้คุณ / ไม่รู้จักบุญคุณ / ไม่รู้คุณคน / ไม่สำนึกบุญคุณ / เนรคุณ / ไม่รู้อุปการคุณ / ทรพี / ไม่สำนึกถึงบุญคุณ / นิรคุณ / อกตเวที
 143. คำไวพจน์ อยู่ = สำนึง / สึง / เนา / สิง / ประจำ / แทรก / ระยัง / สถิต / ยืนอยู่ / ตั้งอยู่ / ศยะ / สิงสถิต / สิงสู่ / อาศัย
 144. คำไวพจน์ อร่อย = มีรสดี / ถูกปาก / เอร็ดอร่อย / แซบ / นัว / สะเด็ด / เอมโอช / มธุรตรัย / สาทุ / เสาวรส / โอชะ / โอชา / กระป่ำ / กระเอบ
 145. คำไวพจน์ อาคาร = วิหาร / บ้าน / เคหา
 146. คำไวพจน์ อารมณ์ = สติอารมณ์ / ธรรมารมณ์ / เอกัคตา / ปุเรจาริก / อาเวค / จิตใจ / พิชาน
 147. คำไวพจน์ อาวุธ = มีด / มีดปลายแหลม / ธนู
 148. คำไวพจน์ อาหาร = โภชนียะ / ภักขะ / เสบียงกรัง / สัมพล / สมพล / ภักษาหาร / ผลาหาร / ภิกษาหาร / ขาทนียะ / นิตยภัต / ของกิน / วิฆาส / ธัญญาหาร / ภุกตาหาร / เสบียง / สุธา / ภัตตาหาร / เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต / เครื่องค้ำจุนชีวิต
 149. คำไวพจน์ อำนาจ = ฤทธิ์ / อิทธิฤทธิ์ / นั่งแท่น / สิทธิ์ขาด / เผด็จการ / ศักดิ์สิทธิ์ / รัฐประหาร / สิ่งศักดิ์สิทธิ์ / ยิ่งใหญ่ / สิทธิ / สิทธิ์ / วิเศษ / อาชญา / อาญา
 150. คำไวพจน์ เกิด = ชนม์ / อภิชาต- / อภิชาต / ประสูติ- / ประสูติ / สูนะ / สูติ- / สูติ / กำเนิด / ภวะ / ภว- / ภว / ถือกำเนิด / ชนม- / ชนม / แดดาล / อุบัติ- / อุบัติ / ชาตะ / ชาต- / ชาต / เสวยพระชาติ / ประภพ
 151. คำไวพจน์ เก่ง = ชะมัด / ชำเนียร / ชีระ / เชี่ยว / ชำนาญ / ถนัด / คล่อง / แกล้ว / เชียร / หาญ / ยวดยง
 152. คำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม = ภูษา / วัตถ์ / วัตถา / วัตถาภรณ์ / วัตถาลังการ / อาภรณ์
 153. คำไวพจน์ เครื่องปรุง = เครื่องปรุงรส
 154. คำไวพจน์ เคลื่อนที่ = เดินไป / เคลื่อนไป / เดิน
 155. คำไวพจน์ เคลื่อนไหว = ขยับ / ยาตรา / ยุรบาตร / ท่าว / ทะท่าว / ดำเนิน / เดินเหิน / ถีบทาง / ผเดิน / ยาตร / เตร่ / เดาะ / ผันผาย / จรลี / ยก / ยืด / ย้าย / หลบ / ยัวรยาตร / เยื้องย่าง / ประพาส / ยุรยาตร / ไคลคลา / นวย / คลาน / เคลื่อนที่ / ยวรยาตร / ลีลา / เดิน / คลา / เคลื่อน / จรัล / ย่าง / ย่างตีน / ย่างเท้า
 156. คำไวพจน์ เคารพ = ยกย่อง
 157. คำไวพจน์ เงิน = รัชตะ / ปรัก / หิรัญ / รัชฎา / เงินทอง
 158. คำไวพจน์ เดิน = เดินเหิน / กราย / บริกรม / สะบัดย่าง / อยน- / อยน / สาวก้าว / สัญจาระ / บทจร / โทกเทก / ทอดน่อง / จรลี / ตบเท้า / ตุปัดตุเป๋ / ไคลคลา / เตร่ / คลาไคล / ถี่เท้า / ย้อแย้ / จงกรม / เยื้องย่าง / ผเดิน / ย่อง / ย่องกริบ / ยาตรา / ยาตร / ถีบทาง / ระร่าย / ชังฆวิหาร
 159. คำไวพจน์ เต่า = นักกะ
 160. คำไวพจน์ เทวดา = สุรารักษ์ / เทวารัณย์ / เทวาคาร / เทเวศวร์ / เทเวศร์ / เทเวศ / เทเวนทร์ / นางฟ้า / สุร / นิรชรา / เทพ / ปรวาณ / เทวัญ / อมร / ไตรทศ / เทว / เทวินทร์ / เทวา / แมน
 161. คำไวพจน์ เทวดาผู้หญิง = เทวี
 162. คำไวพจน์ เทวดาหญิง = เทวี / นางฟ้า / นางสวรรค์ / กินรี
 163. คำไวพจน์ เท้า = บาทา / ตีน / บาท / บท / ส้น / บทศรี / ยุคลบาท / ซ่น / บทบงกช / บัวบาท
 164. คำไวพจน์ เปลี่ยน = หันเหียน / ย้าย / ปริวรรต- / ปริวรรต / ปฏิวัติ / บริพัตร / ยักย้าย / แปลง / ผัน / เปลี่ยนมือ / พลิกแพลง / เหียนหัน / ปรวนแปร / สับเปลี่ยน / แปรปรวน / เรรวน / หักเห / รวนเร
 165. คำไวพจน์ เป้าหมาย = จุดหมาย
 166. คำไวพจน์ เพชร = เพรช
 167. คำไวพจน์ เพื่อน = เพื่อนแท้ / สุหัท / สุหฤท / สัมภัตตะ / สัมภัต / อนุคามี / เสาหฤท / วยัสย์ / โสหัท / มิตรภาพ / สหจร / สหาย / สขิ / สขา / สขะ / เสี่ยว / คู่ / มิตรแท้ / กัลยาณมิตร / เกลอ / เขือ / สิเนหก / เพื่อนฝูง / เพื่อนเกลอ / คู่หู / เพื่อนคู่หู / เพื่อนเล่น / เพื่อนยาก / เพื่อนตาย / คู่ทุกข์คู่ยาก / คู่ซี้
 168. คำไวพจน์ เมฆ = ขี้เมฆ / ปัชชุน / เมฆา / เมฆินทร์ / เมฆี / วาริท / วาริธร / พยับเมฆ / วลาหก / อัมพุท / พลาหก / ปโยชนม์ / ปโยธร / หมอก
 169. คำไวพจน์ เมีย = ภรรยา
 170. คำไวพจน์ เมือง = บุรี / นครินทร์ / บุรินทร์ / ธานินทร์ / นคเรศ / พารา / สถานิย / กรุง / ธานี / ประเทศ / นครา / นคร / นคร / ธานิน / ปุระ
 171. คำไวพจน์ เมืองหลวง = ราชธานี / หัวเมือง / เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล / เมืองศูนย์กลาง
 172. คำไวพจน์ เยอะ = แยะ / เยอะแยะ / มาก / หลาย
 173. คำไวพจน์ เรียนรู้ = เรียน / ร่ำเรียน / เรียนหนังสือ / เล่าเรียน
 174. คำไวพจน์ เรือ = อีแปะ / ยวดยาน / ตูก / ดารณี / สะเภา / เนา / เอี้ยมจุ๊น / โป๊ะจ้าย / ข้างกระดาน / ฉลากบาง / นาวา / เก๋งพั้ง / นาเวศ / โป๊ะ / เภตรา / นาวี / เรือโถง / เรือตรวจการณ์ / เรือโกลน / เรือยาว
 175. คำไวพจน์ เร็ว = สีฆ / ทันใจ / ถั่น ๆ / เชาว์ / รยะ / พลัน / ซั้น / ขวับ / ลฆุ / จี๋ / เวคี / เวคิน / หลัด ๆ / ระเร็ว / สีฆ- / เร็ว ๆ / ละหลัด / ถับ ๆ / ถับ / ระเร้ง / พวย / ผาดแผลง / ทำเวลา / เร็ง / พริบตาเดียว / จักรผัน / ไผ่ผัง / ผายผัง / ผาดผัง
 176. คำไวพจน์ เลว = เลวทราม / เสื่อมโทรม / เสื่อมทราม / หืน / นิรคุณ / ชั่ว / หีน / หีน- / อสาธุ / สถุล / อัปรีย์ / ระยำ / เศษมนุษย์ / ต่ำช้า / กาบุรุษ / ขี้ถัง / หิน / หิน- / กริกกริว / เส็งเคร็ง / สามานย์ / สาธารณ์ / ทุ / จัญไร / ทราม / เศษนรก / ใฝ่ต่ำ / ชั่วช้า / ต่ำช้า / ถ่อย / ผีทะเล / อุลามก / อุจาดลามก / นยักษ์ / ต่ำ / ทรพล / ระยำตำบอน / หยาบช้า / ทุราจาร / ประดาเสีย / หฤโหด / กุ๊ย / เกินคน / จังไร / เศษคน
 177. คำไวพจน์ เลือด = โลหิต
 178. คำไวพจน์ เล็ก = กิ่งก้อย / เปี๊ยก / จุ๋มจิ๋ม / กระจุ๋มกระจิ๋ม / ต้อย / กะแอ / กระจิริด / กระจ้อยร่อย / จ้อย / นิดเดียว / กริ้งกริ้ว / เอียด / หย่อม ๆ / หย่อม / กระจิ๋ว / เพ็จ / ปิ๋ว / นิดหน่อย / นิด / แอ / กระจิ๋วหลิว / กระจ้อน
 179. คำไวพจน์ เวลา = เพรางาย / ละมา / นิศากาล / นิสาท / ศุกลปักษ์ / บัด / รุ่งอรุณ / รุ่งเช้า / พรหมภูติ / อันธิกา / มะลำ / มาลำ / จิรกาล / ทินาท / รัตติกาล / มัชฌันติก / จิรัฐิติกาล / สนธยา / บัดแมล่ง / บุพพัณหสมัย / มุหุต / รุ่งสาง / สัญฌา / รุ่งสว่าง / กัลปาวสาน / เมื่อกี้ / เมื่อตะกี้ / โพล้เพล้ / อนาคต / กลางคืน / หัวที / หัวค่ำ / เดี๋ยวนี้ / ประเดี๋ยวนี้ / พลบค่ำ / คืน / ครู่ / เช้า / เช้ามืด / ย่ำค่ำ / กลางวัน / พลบ / เข้าไต้เข้าไห / บ่ายควาย / ทิวกาล / กาล / อรุโณทัย / ไก่โห่ / เพล / นิสาทิ / นิศาคม / อุษาโยค / มัชฌันติกสมัย
 180. คำไวพจน์ เสียใจ = ร้องไห้
 181. คำไวพจน์ เสือ = พยัคฆา / พาฬ / ขาล / ศารทูล / พยัคฆ์
 182. คำไวพจน์ เหนือ = บน / ข้างบน / พ้น / ยกขึ้น / ลอย / สูง
 183. คำไวพจน์ เหมือน = เปรียบดัง / ใกล้เคียง / เทียบเคียง / เทียบเท่า / เช่น / เทียม / เทียบ / เฉกเช่น / เฉก / ดุจว่า / เปรียบ / ดัง / คล้าย / ราวกับ / ประดุจ / เสมือน / ดั่ง / ดุจ
 184. คำไวพจน์ เห็น = พบ / ปะ / ประสบ / เจอะ / เจอ / มลัก / หัน
 185. คำไวพจน์ แข็งแรง = เสถียร- / พิริยะ / ธีร / ธีร- / ธีระ / ทัฬหะ / ทัฬหิ / ทัฬหี / ทฺฤฒ / ทฺฤฒี / เสถียร / พิริย- / พฤฒ / พฤฒา / พุฒ / ทักษ / ทักษ- / พลว / พลว- / สกรรจ์ / ฉกรรจ์ / จังมัง / พิริย / มั่นคง / คงทน / คะมึก / ถิร / ถิร- / เถียร / บุหงัน / เข้มแข็ง / กำแหง / ทน / พฤทธ์
 186. คำไวพจน์ แผ่นดิน = ปัถพี / พื้นดิน / ธาตรี / กษมา / ธรณิน / ธเรษตรี / ธริษตรี / ธรา / ปฐพี / ด้าว / พสุมดี / ปฐวี / ธาษตรี / มหิ / หล้า / พสุธา / พสุนทรา / พสุธาดล / ภพ / ภูตลา / พิภพ / ภูมิ / ธรณี / ภูวดล / เมธินี / ธราดล / โลกธาตุ
 187. คำไวพจน์ แม่ = อัมพา / ชเนตตี / มารดา / มารดร / สัสุรี / สสุรี / ทวด / ชวด / ยาย / มาตฤ / มารดา / มาดา / มาตา / ย่า / มาตุ / เม / มาตุเรศ / มาตุรงค์ / ผู้ให้กำเนิด
 188. คำไวพจน์ แม่น้ำ = สายชล / สายนที / คลอง / ลุ่มน้ำ / แคว / สทิง / สินธุ์ / ลำน้ำ / สายน้ำ / น้ำ / ทะเล / มหาสมุทร / สินธู / ชลาสินธุ์
 189. คำไวพจน์ และ = กับ / ด้วยกัน / ทั้ง / ด้วย / รวม / ผนวก
 190. คำไวพจน์ แสง = โอภาส / ภาสวร / วิชชุ / วิชชุดา / วิชชุตา / วิภาส / แพรว / กร / อังศุ / ทีป / ทีปะ / ฉาย / ภาส / ภาส- / รุ่งโรจน์ / ฉิน / รุจิ / รุจี / บริราช / นิภา / ศุภร / ศุภร- / ประกาย / วาววาม / พร่างพราว / กระแสง / ร่ายรัง / พรายแสง / จัดจ้า / อรุณ / ประภา / แสงสว่าง / แสงไฟ / วาวแสง / ยับยง / มรีจิ / ภาสุระ / อาภา / อัจจิ / พระแวว / รังสิ / รังสี / อัจจิมา / แพร้ว
 191. คำไวพจน์ โกรธ = ไม่พอใจอย่างรุนแรง / ขุ่นเคือง / ขุ่นเคืองใจ / พิโรธ / รุษฏ์ / ดาลเดือด / โทโส / โทสะ / โทส- / โทส / ถือโกรธ / เคียดแค้น / ขัดแค้น / คั่งแค้น / โกรธา / ขัดเคือง / ขึ้งโกรธ / ขุ่นเคืองใจอย่างแรง / ทรงพระโกรธ / โกรธเกรี้ยว / โกรธจัด / เกรี้ยวโกรธ / โกรธขึ้ง / ขึ้งเคียด / พื้นเสีย / โมโห / เดือดดาล / มาระ
 192. คำไวพจน์ ใจ = กมล / ดวงใจ / ฤทัย / มโน / ดวงหทัย / ฤดี / มน / ดวงแด / หฤทัย
 193. คำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง = มหันต์ / มหึมา / ไพศาล / มหา / พิบูลย์ / มโหฬาร
 194. คำไวพจน์ ให้ = มอบ / ประทาน / ยื่น / หยิบยื่น / ส่งต่อ / อำนวย / ตังวาย / ถวาย / บรรทาน / ประจาค / บริจาค / วิกัป
 195. คำไวพจน์ ไกล = ทุราคม / ฉงาย / เทียรฆ- / วิทูร / ทูร / ทูร- / ทุรัศ / ตะลิบ / เทียรฆ
 196. คำไวพจน์ ไก่ = กุกกุฏ / กุกกุฏ-
 197. คำไวพจน์ ไป = เทา / จากไป / เจียร / ครรไล / เมื้อ / เมือ / ถั่ง / ตู / จร / เคจฉะ / คระไล / เต้า / ลี / เสด็จ / ดำเนิน / เสด็จพระราชดำเนิน / เต้า / ไคล / สัญจร / ยาตรา / จร
 198. คำไวพจน์ ไฟ = อัคคี / เดช / ปราพก / อัคนี / เพลิง / กูณฑ์
 199. คำไวพจน์ ไม่ = บมิ / มิ / อ / อ- / หาไม่ / หา ไม่ / หา...ไม่ / บ / บ่ / บราง / ไป่ / ฤ
 200. คำไวพจน์ ไหว้ = กราบ / บูชา / คำนับ / นอบนัอม / คารวะ / ประณม / ประณต / ถวายบังคม / วันทา

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำไวพจน์ทั้ง 200 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำไวพจน์ ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน