ตัวอย่าง คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย 200 คำ

คำไวพจน์ หรือ การหลากคำ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่มีรูปต่างกัน เช่น คำไวพจน์ ผู้หญิง คำไวพจน์ น้ำ คำไวพจน์ ช้าง คำไวพจน์ นก คำไวพจน์ ต้นไม้ ลม ป่า ภูเขา นางฟ้า ท้องฟ้า

รวมตัวอย่างของ คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. กนก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทองคำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ทรัพย์สิน

 2. กมล

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 3. กระบือ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 4. กรินทร์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ช้าง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 5. กรี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ช้าง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 6. กรุง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 7. กลางวัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เวลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา

 8. กษมา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 9. กษัตร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 10. กษัตริย์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 11. กัญญา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 12. กันยา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 13. กัษษากร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 14. กาล

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เวลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา

 15. กำเนิด

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เกิด

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 16. กุญชร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ช้าง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 17. แก้วตา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 18. โกสุม

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 19. ของกิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ อาหาร

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อาหาร/เครื่องดื่ม

 20. ขัตติยวงศ์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 21. ข้าศึก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ศัตรู

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 22. แข

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 23. คงคา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 24. คชา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ช้าง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 25. คชาธาร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ช้าง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 26. ความรู้

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ความรู้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม การศึกษา

 27. ควาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 28. คิดถึง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คิดถึง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 29. คีรี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ภูเขา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 30. แคว

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แม่น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 31. งาม

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวย

 32. เจ้าหล้า

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 33. ชลธาร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 34. ชลาลัย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 35. ชอบ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ รัก

  กลุ่มคำไวพจน์ อารมณ์/ความรู้สึก

 36. ชัฏ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 37. ชั่ว

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เลว

 38. ชีวิต

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ชีวิต

 39. ดรุณี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 40. ดวงใจ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 41. ดวงแด

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 42. ดารา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดาว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 43. ดูดี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

 44. เดือน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 45. ตะวัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 46. ตา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดวงตา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 47. ทยุมณี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 48. ทวิช

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 49. ทวิชาชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 50. ทหาร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทหาร

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 51. ทะเล

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทะเล

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 52. ทิชากร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 53. ทิชาชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 54. ทินกร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 55. ทิพากร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 56. ทิวากร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 57. เทวัญ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 58. เทวี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดาผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 59. ธรณี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 60. ธรารักษ์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 61. ธานินทร์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 62. ธานี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 63. ธารา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 64. นคร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 65. นครา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 66. นคเรศ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 67. นงคราญ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 68. นที

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 69. นภา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ท้องฟ้า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 70. นรก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นรก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย

 71. นรินทร์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 72. นโรดม

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 73. นฤเคนทร์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ราชสีห์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 74. นฤบดี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 75. นางฟ้า

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 76. นารี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 77. นาวา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เรือ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ยานพาหนะ

 78. น่าสนใจ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

 79. น้ำ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทะเล

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 80. นิศากร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 81. ในหลวง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 82. บรรพต

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ภูเขา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 83. บรรลัย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ตาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 84. บังอร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 85. บัว

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกบัว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 86. บ้าน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ บ้าน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 87. บ้านเรือน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ บ้าน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 88. บุตร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ลูกชาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 89. บุปผชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 90. บุปผา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 91. บุรี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 92. บุษบง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 93. บุษบัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 94. บุษบา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 95. บุหงา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 96. บุหรง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 97. บุหลัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 98. ปทุมา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกบัว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 99. ประเทศ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 100. ปักษา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 101. ปักษิณ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 102. ปักษี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 103. ปุถุโลม

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 104. ผกา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 105. ผกามาศ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 106. ผู้ชาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 107. พงพนา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 108. พงพี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 109. พงไพร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 110. พนม

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ภูเขา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 111. พนา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 112. พนาวัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 113. พรมัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 114. พระเจ้าเเผ่นดิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 115. พระนารายณ์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระวิษณุ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 116. พระพาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ลม

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 117. พฤกษ์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ต้นไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 118. พสุธา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 119. พ่อ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 120. พาชี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ม้า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 121. พารา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 122. พื้นดิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 123. เพลิง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ไฟ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 124. ไพรวัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 125. ไพรสัณฑ์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 126. ไพรี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ศัตรู

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 127. ภู

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ภูเขา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 128. ภูตลา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 129. ภูผา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ภูเขา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 130. มนุษย์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 131. มโนมัย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ม้า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 132. มรณะ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ตาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 133. มหาสมุทร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทะเล

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 134. มหิงสา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 135. มอง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มอง

 136. มัจฉา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 137. มัสยา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 138. มากมาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มาก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม บอกปริมาณ/ขนาด

 139. มาลา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 140. มาลี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 141. มิตรภาพ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เพื่อน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 142. มีนา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 143. ยุพิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 144. เยาวมาลย์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 145. ระพี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 146. รัก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ รัก

  กลุ่มคำไวพจน์ อารมณ์/ความรู้สึก

 147. รัชนีกร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 148. ราชา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 149. ราตรี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ กลางคืน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา

 150. ร่ำเรียน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เรียนรู้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม การศึกษา

 151. เรียน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เรียนรู้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม การศึกษา

 152. ฤทัย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 153. วาจา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คำพูด

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คำ

 154. วายปราณ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ตาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 155. วารีชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 156. วิหค

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 157. ศศิธร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 158. ศิวเศขร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 159. เศร้าโศก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ร้องไห้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 160. สกุณา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 161. สงคราม

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 162. สมร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 163. สวย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

 164. สาคร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 165. สายชล

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แม่น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 166. สาร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ช้าง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 167. สิงขร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ภูเขา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 168. สีน้ำเงิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สีคราม

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สี

 169. สุกร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ หมู

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 170. สุข

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สบาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 171. สุขสบาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สบาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 172. สุคันธชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 173. สุมาลี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 174. สุริยะ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 175. สุริยา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 176. สู้รบ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 177. แสงสว่าง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แสง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 178. โสม

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 179. หมอก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมฆ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 180. หล่อ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

 181. หล้า

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 182. หอมหวน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ หอม

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 183. หัตถี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ช้าง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 184. หัว

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ หัว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 185. หัสดินทร์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ช้าง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 186. หัสดี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ช้าง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 187. หัสนัยน์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอินทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 188. หิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 189. ไหว้

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ไหว้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คำกริยาแสดงการเคารพ/ทักทาย

 190. อรไท

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 191. อรัญญิก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 192. อสูร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ยักษ์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย

 193. อหัสกร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 194. อัมพร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ท้องฟ้า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 195. อัมพุชา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 196. อัศวะ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ม้า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 197. อากาศ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ท้องฟ้า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 198. อาโป

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 199. อุษณรศมัย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 200. ไอยรา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ช้าง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย
Download