คำไวพจน์

คำไวพจน์ 100 คำ ที่ใช้บ่อย

คำไวพจน์ 100 คำ ที่ใช้บ่อย

"คำไวพจน์" คืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนและออกเสียงต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า "คำพ้องความ" เช่น ดอกไม้ และ บุษบา, สวย และ งาม, เศร้า และ เสียใจ เป็นต้น

คำไวพจน์ แบ่งได้กี่ประเภท?

คำไวพจน์ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. คำพ้องรูป 2. คำพ้องเสียง และ 3. คำพ้องความ

*เรามักจะเห็นในแบบคำพ้องความเสียเป็นส่วนใหญ่


รวม 100 คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. คำไวพจน์ คน = ชน / มนุช / ปาณี / ปราณี / บุทคล / นฤ- / นฤ / นรากร / นรา / นรชาติ / นารี / นรี / มนุษย- / มนุษย / มานุษย- / มานุษ / ชน- / นร / มนุษย์
 2. คำไวพจน์ ครุฑ = คคเนศวร / อมฤตาหรณ์ / สุเรนทรชิต / สุธาหรณ์ / สิตามัน / สรรปาราติ / เศวตโรหิต / วัชรชิต / รักตปักษ์ / รสายนะ / นาคนาศนะ / ตรัสวิน / จิราท / ครุฬ / ครุฑมาน / กาศยป / ขเคศวร / กาศยปิ / กามายุส / กามจาริน / สุบรรณ / นาคานตกะ / ขนบคาศน์ / ขเดศวร / สุวรรณกาย / นาคานดก / เวนไตย / ไวนเตยะ / วิษณุรถ / ปันนคนาสน์
 3. คำไวพจน์ ควาย = กาสร / กระบือ / มหิงสา / ลุลาย / มหิงส์ / มหิษ / ทุย
 4. คำไวพจน์ คำพูด = พจนา / ถ้อยคํา / พจน์ / พจน- / พจน / คำกลอน / พูดจา / พาที / วัจนะ / วัจนา / พากย์ / วจี / ถ้อย / วาจา
 5. คำไวพจน์ งดงาม = แสล้ม / งานดี / พริ้ง / กะก่อง / สุทัศน์ / สุทรรศน์ / รจิต / แชล่ม / แฉล้ม / มล่าวเมลา / สวย / อภิราม / วิภา / จิตร- / จิตร / หาริ / รงรอง / รังรอง / รังเรข / งาม
 6. คำไวพจน์ งาม = โสภณ / บวร / อะเคื้อ / เสาวภาคย์ / พะงา / อันแถ้ง / รุจิเรข / วิศิษฏ์ / สิงคลิ้ง / ไฉไล / ตระการ / วิจิตรตระการตา / รูปงาม / กบูร / กวิน / ก่อง / น่ารัก / โกมล / งดงาม / มาโนชญ์ / รมณีย / ราม / ลลิต / พิจิตร / พิราม / พิไล
 7. คำไวพจน์ งู = ภุชงค์ / โฆรวิส / วิษธร / อุรคะ / สัปปะ / สรีสฤบ / โภคี / โภคิน / ภุชงคมะ / ภุชคะ / ผณิน / นาคี / ผณิ / ทีฆชาติ / เงือก / เทียรฆชาติ / นาคา / เงี้ยว / อหิ / อุรค
 8. คำไวพจน์ จระเข้ = นักกะ / กุมภา / กุมภิล / กุมภีล์ / นักระ / ตะโขง / ไอ้เคี้ยง / ตะเข้ / แร้ / สุงสุมาร
 9. คำไวพจน์ จำนวน = มาก
 10. คำไวพจน์ จำนวนนับ = หนึ่ง
 11. คำไวพจน์ ช้าง = หัสดี / คชินทร์ / กรินทร์ / กุญชร / คชาธาร / ไอยรา / คช / หัตถี / สาร / กรี / คเชนทร์ / วารณ / ดำริ / หัสดินทร์ / คชา / พลาย
 12. คำไวพจน์ ดวงตา = ตา / เนตร
 13. คำไวพจน์ ดอกบัว = สัตตบงกช / กมเลศ / กมลาศ / กระมล / กมล / โกมล / อุบล / บัว / จงกล / ปทุม / สาโรช / อุบล / นิโลตบล / อุทุมพร / บุษกร / นิลุบล / ปทุมา / ปัทมา / บงกช / บุณฑริก / สัตตบรรณ
 14. คำไวพจน์ ดอกไม้ = บุษบา / บุษบง / ผกามาศ / บุปผา / บุษบัน / มาลี / บุปผชาติ / ผกา / สุมาลี / บุหงา / มาลา / สุคันธชาติ / โกสุม
 15. คำไวพจน์ ดาว = มฆา / ชุติ / มหาอุจ / ผกาย / มูลา / มูละ / มูล / ศนิ / มาฆะ / ดารา / มฆะ / ดารกะ / อัสสนี / อัศวินี / ฤกษ์ / นักษัตร / สิธยะ
 16. คำไวพจน์ ดีใจ = ตื้นตันใจ / ลิงโลด / หฤษฎ์ / ภิรมย์ / อภิรมย์ / หัวร่อ / ดีอกดีใจ / ดีเนื้อดีใจ / สุมนัส / อภินันท์ / อภินันท- / อภินันท / ยินดี / ตื้นตัน / กระยิ้มกระย่อง / ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ / ตีปีก / ยินมลาก / เต็มตื้น / ยิ้มแต้ / ปลื้มใจ / พอใจ / ชอบใจ
 17. คำไวพจน์ ตาย = ปรลัย / มรณะ / วายชีพ / บรรลัย / วายชนม์ / ดับจิต / วายปราณ / อาสัญ
 18. คำไวพจน์ ต้นไม้ = พฤกษ์ / ตรุ / รุกข์ / เฌอ
 19. คำไวพจน์ ถ้อยคำ = คำกล่าว / กถา / คำอธิบาย / กถามุข / กถามรรค / กถามรรคเทศนา / ปาฐกถา / ธรรมกถา / อรรถกถา / สัมโมทนียกถา / อารัมภกถา / อารัมภบท / กถาพันธ์
 20. คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ = ฟอสเฟส / ก๊าซธรรมชาติ / น้ำมันดิบ / ถ่านหิน / ดินขาว / แคลเซียม / โปแตสเซียม / กำมะถัน / เกลือ / ทราย / หิน / เหล็ก / ฟลูออไรท์ / วุลแฟรม / เงิน / ทองคำ / แมกนีเซียม / อลูมิเนียม / ตะกั่ว / ทองแดง / แมงกานีส / ดีบุก
 21. คำไวพจน์ ทอง = สุวรรณ
 22. คำไวพจน์ ทองคำ = จามีกร / อุไร / หิรัณย์ / โสณ / สิงคี / ไร / ริน / จารุ / มหาธาตุ / ชาตรูป / สุพรรณ / กาญจน / กัมพู / มาศ / กนก / ชมพูนุท / กาญจนา / สุวรรณ / เหม / กาณจน์
 23. คำไวพจน์ ทุกข์ = ทุกข / ทุกข- / เดือดร้อน / โศก / เศร้า / ตรม / เสียใจ / ระกำ
 24. คำไวพจน์ ท้องฟ้า = อัมพร / ทิฆัมพร / นภา / หาว / คคนางค์ / นภาลัย / เวหา / คคนานต์ / เวหาศ / โพยม / นภดล / อากาศ / นภ
 25. คำไวพจน์ นก = ทวิช / วิหค / ปักษิณ / บุหรง / สกุณา / ทวิชาชาติ / สกุณ / ปักษี / ปักษา / สกุณี / ทิชากร / ทิชาชาติ / สุโนก
 26. คำไวพจน์ นกยูง = โมรี / โมเรส / โมร / เมารี
 27. คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก = แก้วกับอก / สมร / ทรามสงวน / แก้วกับตน / ขวัญอ่อน / ทรามสวาท / เยาวมาลย์ / ขวัญตา
 28. คำไวพจน์ น่าฟัง = ไพเราะ
 29. คำไวพจน์ น้ำ = สมุทร / ทึก / สลิล / ชโลทร / อัมพุ / ธารา / อุทก / อุทก / ธาร / ชลาลัย / อุทกธารา / ชลธี / คงคา / สาคเรศ / ชลาศัย / สาคร / รัตนากร / ชลธาร / สินธุ์ / สินธุ / หรรณพ / นที / อรรณพ / อาโป
 30. คำไวพจน์ น้ำหวาน = น้ำผึ้ง / น้ำหวานในดอกไม้ / น้ำดอกไม้ / น้ำเกสรดอกไม้ / พรนลัท / นลัท
 31. คำไวพจน์ บ้าน = บ้านเรือน / บ้านช่อง / บ้านช่องห้องหอ / ครัวเรือน / เคหสถาน / ที่ซุกหัวนอน / ภูม / เวศม์ / อธิวาส / คาม / บ้านพัก
 32. คำไวพจน์ ปลา = มัจฉา / ชลจร / มีน / มัสยา / วารีชาติ / มีนา / มัจฉาชาติ / อัมพุชา / ปุถุโลม / มิต
 33. คำไวพจน์ ป่า = พนา / อารัณย์ / อารัญ / ดง / พง / ไพร / อรัญญิก / พนาวัน / พงไพร / ชัฏ / พนาลี / พงพี / พนัส / พนาดร / ไพรวัน / เถื่อน / ไพรสัณฑ์ / พงพนา
 34. คำไวพจน์ ผู้หญิง = โฉมตรู / อนงค์ / ยุพดี / พนิดา / อิสตรี / ยุพา / กัญญา / ยุพิน / ยุวดี / กันยา / พธู / เกศินี / กัลยา / จอมขวัญ / นุช / วรางคณา / ยุพเรศ / อีตถี / เยาวรักษณ์ / อรทัย / สมร / กัลยาณี / เยาวเรศ / กานดา / เยาวลักษณ์ / ดวงสมร / ดรุณี / วนิดา / นงคราญ / นงเยาว์ / อรไท / นงพะงา / นงลักษณ์ / สุดา / บังอร / นารี / อิตถี / มารศรี / สตรี
 35. คำไวพจน์ ฝน = เผลียง / พายุ / มรสุม / วัสนะ / พรรษ / วรรษ / วรุณ / พรรษา / วรรษา / พลาหก / วุฐิ / พิรุณ / ปรอย ๆ / จั้ก ๆ / หยิม ๆ / หยาด / พรำ ๆ / พรำ / วัสสะ / วัส / วัสสานะ / วัสสาน
 36. คำไวพจน์ พระจันทร์ = ศศี / โทษากร / โทษารมณ์ / นิศานาถ / นิศามณี / นิศารัตน์ / บริมาส / ปักษธร / มา / มาภา / ศศพินทุ์ / ศศลักษณ์ / ศศิวิมล / ศศธร / ตโมนุท / สะสิ / สะสิน / ศศิกษัย / ศศิมณฑล / ศศิขัณฑ์ / สิตางศุ์ / สุมะ / ราศี / สีตลรัศมี / อินทุ / อรรธจันทร์ / อัฒจันทร์ / แถง / โสม / นิศาบดี / ศศิ / นิศากร / รัชนีกร / ศศิธร / แข / ศิวเศขร / บุหลัน / กัษษากร / กลา / จันทร์ / เดือน / พิธุ / มนทก / มาส / รชนีกร / รัตติกร / วิธู / ศศิน / ศิตางคุ์ / เขน / จันท์ / เดือนค้างฟ้า / ตโมหร
 37. คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า = พระสัมมาสัมพุทธเจ้า / พระสมณโคดม / มารชิต / พระสัพพัญญู / พระศากยมุนี / โลกชิต / พระโลกนาถ / พระธรรมราช / พระทศพลญาณ / พระสุคต / พระชินสีห์ / พระตถาคต / พระผู้มีพระภาคเจ้า / พระทศญาณ / พระชินวร / ชินศรี
 38. คำไวพจน์ พระอาทิตย์ = รวิ / อาคิรา / ประภากร / สุริยน / ระพี / พรมัน / สุริยัน / รพิ / อหัสกร / สุริยา / รวี / ทยุมณี / สุริยะ / ทิพากร / อุษณรศมัย / อังศุมาลี / ภาสกร / ภาณุมาศ / อาภากร / ทินกร / ภาณุ / ตะวัน / ทิวากร / สุริยง / ไถง
 39. คำไวพจน์ พระอินทร์ = ตรีเนตร / หัสนัยน์ / มัฆวาน / พันเนตร / วชิรปาณี / อมรินทร์ / โกสินทร์ / สหัสโยนี / เทพาธิบดี / สักกะ / โกสีย์ / มรุตวาน / ท้าวพันตา / วัชรินทร์ / อินทรา / เพชรปราณี / อมเรศร / โกษี / สหัสนัยน์ / วชิราวุธ
 40. คำไวพจน์ พระอิศวร = ตรีโลกนาถ / มหาเทพ / ภูเตศวร / บิดามห / ปศุบดี / ศังกร / ศิวะ / มเหศวร / ภูเตศ / ศุลี / จันทรเศขร / ทรงอินทรชฎา
 41. คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน = ภูบาล / ภูบดี / ในหลวง / ราชา / กษัตริย์ / กษัตรีศูร / กษัตร / ธรณิศวร์ / ธรณิศร / ธรณิศ / ธเรศ / ธราธิป / ธราธิบดี / ปิ่นเกล้าธาษตรี / ท่านไท้ธรณี / บดินทร์ / ไท้ธาษตรี / จอมราช / ภูมินทร์ / ท้าวธรณิศ / นฤบดี / เจ้าหล้า / ราเชนทร์ / นรินทร์ / นฤเบศน์ / ธรณีศวร / ธรารักษ์ / นโรดม / ขัตติยวงศ์ / ภูบดินทร์
 42. คำไวพจน์ ภูเขา = บรรพต / ไศล / ภูผา / สิงขร / ภู / ศิขริน / พนม / ศิงขร / คีรี / นคะ / นคินทร / นคินทร์
 43. คำไวพจน์ มือ = กร / หัตถ / หัตถ์
 44. คำไวพจน์ ม้า = พาชี / อัศว / มโนมัย / สินธพ / แสะ / อาชา / อาชาไนย / ดุรงค์ / อัศวะ / ไหย / อัสดร
 45. คำไวพจน์ ยักษ์ = ยักษา / รามสูร / ยักษิณี / อสูร / ราพณาสูร / ยักษี / อสุรา / รากษส / ราพณ์ / กุมภัณฑ์ / แทตย์
 46. คำไวพจน์ รัก = ชอบพอ / ปฏิพัทธ์ / พิสมัย / เปรม / อานิก / อานก / วิมลัก / ฮัก / โปรดปราน / ชอบ / ชอบใจ / พึงพอใจ / รักใคร่ / นิยม / หลงใหล / ปลื้ม / ชื่นชอบ
 47. คำไวพจน์ ราชสีห์ = ไกรสีห์ / นฤเคนทร์ / สีห์ / ไกรสร / สีหราช
 48. คำไวพจน์ ลม = วาโย / มารุต / พระพาย
 49. คำไวพจน์ ลิง = วอก / พานร / วานรินทร์ / วานร / กบิล / พานรินทร์ / กระบี่ / กบินทร์
 50. คำไวพจน์ ลูกชาย = บุตร / ตนุช / เอารส / ปรัตยา / โอรส / กูน
 51. คำไวพจน์ วัว = คาวี / ฉลู / มหิงส์ / พฤษภ / ควาย / กาสร / อสุภ / มหิงสา / กระบือ / โค
 52. คำไวพจน์ ศัตรู = วิปักษ์ / ไพรินทร์ / เสี้ยนหนาม / เสี้ยนแผ่นดิน / เสี้ยนหนามแผ่นดิน / เสี้ยนศึก / ริปุ / ริปู / ปรปักษ์ / คนโกง / อริ / คู่อริ / ปรปักษ์ / เวรี / อมิตร / คู่จองเวร / ปัจนึก / ข้าศึก / ไพรี / ดัสกร / ริปู / เวรี / อริ / ปัจจามิตร
 53. คำไวพจน์ สงคราม = จำบัง / กรุน / สมร- / สมร / ต่อสู้ / รณ- / รณ / ฉุป- / ฉุป / สู้รบ / ยุทธนาวี / การรบพุ่ง / ยุทธนา / ศึกสงคราม / ยุทธ- / ยุทธ / ยุทธ์
 54. คำไวพจน์ สวย = งาม / วิไล / ไฉไล / ลาวัณย์ / ลอย / สวยงาม / ประไพ / อำไพ / วิลาวัณย์ / โสภา / โสภณ
 55. คำไวพจน์ สวยงาม = สวย / หล่อ / ดูดี / น่าสนใจ / ติดตา / เคลิบเคลิ้ม
 56. คำไวพจน์ สวรรค์ = ไตรทิพย์ / สุราลัย / สุขาวดี / สรวง / สุริยโลก / สุคติ / ไตรทศาลัย / ศิวโลก / เทวโลก / ไทวะ / เทวาลัย / เทวาวาส
 57. คำไวพจน์ สัตว์ = สัตว / สัตว- / สัตวชาติ / ปาณี / ปาณภูต / ปสพ
 58. คำไวพจน์ สีขาว = ปัณฑูร / ศุภร / ธวัล / ศุกร / เศวตร
 59. คำไวพจน์ สีคราม = สีฟ้าอ่อน / สีตะพุ่น / สีน้ำเงิน
 60. คำไวพจน์ สีม่วง​ = อินทนิล​
 61. คำไวพจน์ หนาว = เย็นจัด / หนาวเหน็บ / ศิศีระ / เย็นเยือก / ศิศิร / เยือกเย็น / สีตล / สีตล- / สีต / สีต- / ศีตละ
 62. คำไวพจน์ หมอดู = โหร / ดูดวง / โหรา / พยากรณ์ / พรหมชาติ / ผู้ให้ฤกษ์ / ผู้ทำนายโชคชะตา
 63. คำไวพจน์ หมู = สุกร / วราห์ / วราหะ / จรุก / ศูกร / กุน
 64. คำไวพจน์ หลงใหล = ลุ่มหลง
 65. คำไวพจน์ หัว = ล้าน / มุทธา / มูรธา / มูรธ- / มูรธ / สิระ / สิร- / สิร / เถิก / หงอก / ศีรษะ / โล้น / กะลาหัว / เกศา / เกศี / สิโรตม์ / สิโรดม / หัวกบาล / กบาล
 66. คำไวพจน์ อร่อย = มีรสดี / ถูกปาก / เอร็ดอร่อย / แซบ / นัว / สะเด็ด / เอมโอช / มธุรตรัย / สาทุ / เสาวรส / โอชะ / โอชา / กระป่ำ / กระเอบ
 67. คำไวพจน์ อาวุธ = มีด / มีดปลายแหลม / ธนู
 68. คำไวพจน์ อาหาร = โภชนียะ / ภักขะ / เสบียงกรัง / สัมพล / สมพล / ภักษาหาร / ผลาหาร / ภิกษาหาร / ขาทนียะ / นิตยภัต / ของกิน / วิฆาส / ธัญญาหาร / ภุกตาหาร / เสบียง / สุธา / ภัตตาหาร / เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต / เครื่องค้ำจุนชีวิต
 69. คำไวพจน์ อำนาจ = ฤทธิ์ / อิทธิฤทธิ์ / นั่งแท่น / สิทธิ์ขาด / เผด็จการ / ศักดิ์สิทธิ์ / รัฐประหาร / สิ่งศักดิ์สิทธิ์ / ยิ่งใหญ่ / สิทธิ / สิทธิ์ / วิเศษ / อาชญา / อาญา
 70. คำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม = ภูษา / วัตถ์ / วัตถา / วัตถาภรณ์ / วัตถาลังการ / อาภรณ์
 71. คำไวพจน์ เครื่องปรุง = เครื่องปรุงรส
 72. คำไวพจน์ เคลื่อนไหว = ขยับ / ยาตรา / ยุรบาตร / ท่าว / ทะท่าว / ดำเนิน / เดินเหิน / ถีบทาง / ผเดิน / ยาตร / เตร่ / เดาะ / ผันผาย / จรลี / ยก / ยืด / ย้าย / หลบ / ยัวรยาตร / เยื้องย่าง / ประพาส / ยุรยาตร / ไคลคลา / นวย / คลาน / เคลื่อนที่ / ยวรยาตร / ลีลา / เดิน / คลา / เคลื่อน / จรัล / ย่าง / ย่างตีน / ย่างเท้า
 73. คำไวพจน์ เงิน = รัชตะ / ปรัก / หิรัญ / รัชฎา / เงินทอง
 74. คำไวพจน์ เต่า = นักกะ
 75. คำไวพจน์ เทวดา = สุรารักษ์ / เทวารัณย์ / เทวาคาร / เทเวศวร์ / เทเวศร์ / เทเวศ / เทเวนทร์ / นางฟ้า / สุร / นิรชรา / เทพ / ปรวาณ / เทวัญ / อมร / ไตรทศ / เทว / เทวินทร์ / เทวา / แมน
 76. คำไวพจน์ เทวดาผู้หญิง = เทวี
 77. คำไวพจน์ เทวดาหญิง = เทวี / นางฟ้า / นางสวรรค์ / กินรี
 78. คำไวพจน์ เท้า = บาทา / ตีน / บาท / บท / ส้น / บทศรี / ยุคลบาท / ซ่น / บทบงกช / บัวบาท
 79. คำไวพจน์ เพชร = เพรช
 80. คำไวพจน์ เพื่อน = เพื่อนแท้ / สุหัท / สุหฤท / สัมภัตตะ / สัมภัต / อนุคามี / เสาหฤท / วยัสย์ / โสหัท / มิตรภาพ / สหจร / สหาย / สขิ / สขา / สขะ / เสี่ยว / คู่ / มิตรแท้ / กัลยาณมิตร / เกลอ / เขือ / สิเนหก / เพื่อนฝูง / เพื่อนเกลอ / คู่หู / เพื่อนคู่หู / เพื่อนเล่น / เพื่อนยาก / เพื่อนตาย / คู่ทุกข์คู่ยาก / คู่ซี้
 81. คำไวพจน์ เมีย = ภรรยา
 82. คำไวพจน์ เมือง = บุรี / นครินทร์ / บุรินทร์ / ธานินทร์ / นคเรศ / พารา / สถานิย / กรุง / ธานี / ประเทศ / นครา / นคร / นคร / ธานิน / ปุระ
 83. คำไวพจน์ เมืองหลวง = ราชธานี / หัวเมือง / เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล / เมืองศูนย์กลาง
 84. คำไวพจน์ เรียนรู้ = เรียน / ร่ำเรียน / เรียนหนังสือ / เล่าเรียน
 85. คำไวพจน์ เรือ = อีแปะ / ยวดยาน / ตูก / ดารณี / สะเภา / เนา / เอี้ยมจุ๊น / โป๊ะจ้าย / ข้างกระดาน / ฉลากบาง / นาวา / เก๋งพั้ง / นาเวศ / โป๊ะ / เภตรา / นาวี / เรือโถง / เรือตรวจการณ์ / เรือโกลน / เรือยาว
 86. คำไวพจน์ เลือด = โลหิต
 87. คำไวพจน์ เวลา = เพรางาย / ละมา / นิศากาล / นิสาท / ศุกลปักษ์ / บัด / รุ่งอรุณ / รุ่งเช้า / พรหมภูติ / อันธิกา / มะลำ / มาลำ / จิรกาล / ทินาท / รัตติกาล / มัชฌันติก / จิรัฐิติกาล / สนธยา / บัดแมล่ง / บุพพัณหสมัย / มุหุต / รุ่งสาง / สัญฌา / รุ่งสว่าง / กัลปาวสาน / เมื่อกี้ / เมื่อตะกี้ / โพล้เพล้ / อนาคต / กลางคืน / หัวที / หัวค่ำ / เดี๋ยวนี้ / ประเดี๋ยวนี้ / พลบค่ำ / คืน / ครู่ / เช้า / เช้ามืด / ย่ำค่ำ / กลางวัน / พลบ / เข้าไต้เข้าไห / บ่ายควาย / ทิวกาล / กาล / อรุโณทัย / ไก่โห่ / เพล / นิสาทิ / นิศาคม / อุษาโยค / มัชฌันติกสมัย
 88. คำไวพจน์ เสียใจ = ร้องไห้
 89. คำไวพจน์ เสือ = พยัคฆา / พาฬ / ขาล / ศารทูล / พยัคฆ์
 90. คำไวพจน์ เหมือน = เปรียบดัง / ใกล้เคียง / เทียบเคียง / เทียบเท่า / เช่น / เทียม / เทียบ / เฉกเช่น / เฉก / ดุจว่า / เปรียบ / ดัง / คล้าย / ราวกับ / ประดุจ / เสมือน / ดั่ง / ดุจ
 91. คำไวพจน์ เห็น = พบ / ปะ / ประสบ / เจอะ / เจอ / มลัก / หัน
 92. คำไวพจน์ แผ่นดิน = ปัถพี / พื้นดิน / ธาตรี / กษมา / ธรณิน / ธเรษตรี / ธริษตรี / ธรา / ปฐพี / ด้าว / พสุมดี / ปฐวี / ธาษตรี / มหิ / หล้า / พสุธา / พสุนทรา / พสุธาดล / ภพ / ภูตลา / พิภพ / ภูมิ / ธรณี / ภูวดล / เมธินี / ธราดล / โลกธาตุ
 93. คำไวพจน์ แม่ = อัมพา / ชเนตตี / มารดา / มารดร / สัสุรี / สสุรี / ทวด / ชวด / ยาย / มาตฤ / มารดา / มาดา / มาตา / ย่า / มาตุ / เม / มาตุเรศ / มาตุรงค์ / ผู้ให้กำเนิด
 94. คำไวพจน์ แม่น้ำ = สายชล / สายนที / คลอง / ลุ่มน้ำ / แคว / สทิง / สินธุ์ / ลำน้ำ / สายน้ำ / น้ำ / ทะเล / มหาสมุทร / สินธู / ชลาสินธุ์
 95. คำไวพจน์ ใจ = กมล / ดวงใจ / ฤทัย / มโน / ดวงหทัย / ฤดี / มน / ดวงแด / หฤทัย
 96. คำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง = มหันต์ / มหึมา / ไพศาล / มหา / พิบูลย์ / มโหฬาร
 97. คำไวพจน์ ให้ = มอบ / ประทาน / ยื่น / หยิบยื่น / ส่งต่อ / อำนวย / ตังวาย / ถวาย / บรรทาน / ประจาค / บริจาค / วิกัป
 98. คำไวพจน์ ไป = เทา / จากไป / เจียร / ครรไล / เมื้อ / เมือ / ถั่ง / ตู / จร / เคจฉะ / คระไล / เต้า / ลี / เสด็จ / ดำเนิน / เสด็จพระราชดำเนิน / เต้า / ไคล / สัญจร / ยาตรา / จร
 99. คำไวพจน์ ไฟ = อัคคี / เดช / ปราพก / อัคนี / เพลิง / กูณฑ์
 100. คำไวพจน์ ไหว้ = กราบ / บูชา / คำนับ / นอบนัอม / คารวะ / ประณม / ประณต / ถวายบังคม / วันทา

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำไวพจน์ทั้ง 100 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำไวพจน์ ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน