ตัวอย่าง คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย 100 คำ

คำไวพจน์ หรือ การหลากคำ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่มีรูปต่างกัน เช่น คำไวพจน์ ผู้หญิง คำไวพจน์ น้ำ คำไวพจน์ ช้าง คำไวพจน์ นก คำไวพจน์ ต้นไม้ ลม ป่า ภูเขา นางฟ้า ท้องฟ้า

รวมตัวอย่างของ คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. กนก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทองคำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ทรัพย์สิน

 2. กมล

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 3. กรินทร์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ช้าง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 4. กษัตร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 5. กษัตริย์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 6. กัญญา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 7. กัษษากร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 8. กุญชร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ช้าง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 9. โกสุม

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 10. ของกิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ อาหาร

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อาหาร/เครื่องดื่ม

 11. คงคา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 12. คชา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ช้าง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 13. ความรู้

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ความรู้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม การศึกษา

 14. ควาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 15. คิดถึง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คิดถึง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 16. คีรี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ภูเขา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 17. ชลาลัย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 18. ชัฏ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 19. ชีวิต

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ชีวิต

 20. ดรุณี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 21. ดวงใจ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 22. ดวงแด

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 23. ดูดี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

 24. เดือน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 25. ตะวัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 26. ตา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดวงตา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 27. ทวิช

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 28. ทวิชาชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 29. ทหาร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทหาร

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 30. ทะเล

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทะเล

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 31. ทินกร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 32. ทิพากร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 33. เทวัญ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 34. ธรารักษ์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 35. นครา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 36. นที

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 37. นรก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นรก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย

 38. นางฟ้า

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 39. น่าสนใจ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

 40. บรรลัย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ตาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 41. บังอร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 42. บ้านเรือน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ บ้าน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 43. บุปผชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 44. บุปผา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 45. บุรี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 46. บุษบา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 47. บุหงา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 48. บุหรง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 49. บุหลัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 50. ปทุมา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกบัว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 51. ประเทศ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 52. ผกา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 53. ผกามาศ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 54. ผู้ชาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 55. พงพนา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 56. พงไพร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 57. พนม

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ภูเขา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 58. พนาวัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 59. พระเจ้าเเผ่นดิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 60. พระนารายณ์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระวิษณุ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 61. พสุธา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 62. พื้นดิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 63. ภูผา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ภูเขา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 64. มนุษย์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 65. มรณะ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ตาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 66. มหิงสา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 67. มอง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มอง

 68. มัสยา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 69. มากมาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มาก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม บอกปริมาณ/ขนาด

 70. มาลา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 71. มาลี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 72. มีนา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 73. ยุพิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 74. รัก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ รัก

  กลุ่มคำไวพจน์ อารมณ์/ความรู้สึก

 75. ราชา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 76. ราตรี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ กลางคืน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา

 77. ฤทัย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 78. วาจา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คำพูด

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คำ

 79. วารีชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 80. วิหค

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 81. ศิวเศขร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 82. เศร้าโศก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ร้องไห้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 83. สกุณา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 84. สงคราม

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 85. สมร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 86. สวย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

 87. สายชล

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แม่น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 88. สิงขร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ภูเขา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 89. สุกร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ หมู

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 90. สุขสบาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สบาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 91. สุคันธชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 92. สุริยะ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 93. สู้รบ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 94. หมอก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมฆ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 95. หล่อ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

 96. หอมหวน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ หอม

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 97. หัสดินทร์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ช้าง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 98. หัสนัยน์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอินทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 99. หิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 100. อากาศ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ท้องฟ้า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย
Download