ตัวอย่าง คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย 100 คำ

คำไวพจน์ หรือ การหลากคำ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่มีรูปต่างกัน เช่น คำไวพจน์ ผู้หญิง คำไวพจน์ น้ำ คำไวพจน์ ช้าง คำไวพจน์ นก คำไวพจน์ ต้นไม้ ลม ป่า ภูเขา นางฟ้า ท้องฟ้า

รวมตัวอย่างของ คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. กนก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทองคำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ทรัพย์สิน

 2. กมล

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 3. กระบือ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 4. กลางคืน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ กลางคืน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา

 5. กลางวัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เวลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา

 6. กษัตร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 7. กษัตริย์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 8. กัญญา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 9. กัษษากร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 10. กาล

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เวลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา

 11. กำเนิด

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เกิด

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

  ประเภทของคำ คำกริยา

  ความหมาย เป็นขึ้น, มีขึ้น, ปรากฏขึ้น

 12. กุญชร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ช้าง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 13. ของกิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ อาหาร

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อาหาร/เครื่องดื่ม

 14. คงคา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 15. ความรู้

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ความรู้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม การศึกษา

  ประเภทของคำ คำนาม

  ความหมาย สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์

 16. ควาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 17. คิดถึง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คิดถึง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

  ประเภทของคำ คำกริยา

  ความหมาย นึกถึงด้วยใจผูกพัน

 18. แคว

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แม่น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 19. งาม

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวย

 20. ชลาลัย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 21. ชอบ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ รัก

  กลุ่มคำไวพจน์ อารมณ์/ความรู้สึก

 22. ชัฏ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 23. ชีวิต

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ชีวิต

 24. ดรุณี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 25. ดวงใจ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 26. ดวงแด

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 27. ดี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ งดงาม

  ประเภทของคำ คำวิเศษณ์

  ความหมาย สวย, ดี, งาม

 28. ดูดี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

 29. เดือน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 30. ตะวัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 31. ตา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดวงตา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

 32. ทวิช

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 33. ทวิชาชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 34. ทหาร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทหาร

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 35. ทะเล

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทะเล

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 36. ทินกร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 37. เทวัญ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 38. นครา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 39. นที

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 40. นรก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นรก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย

 41. นางฟ้า

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เทวดา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 42. นารี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 43. น่าสนใจ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

 44. บังอร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 45. บัว

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกบัว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 46. บ้าน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ บ้าน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 47. บ้านเรือน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ บ้าน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 48. บุปผชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 49. บุปผา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 50. บุษบา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 51. บุหงา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 52. บุหรง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 53. บุหลัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระจันทร์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 54. ปทุมา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกบัว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 55. ประเทศ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมือง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 56. ผกา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 57. ผกามาศ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 58. ผู้ชาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 59. พนม

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ภูเขา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 60. พนาวัน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ป่า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 61. พระนารายณ์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระวิษณุ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 62. พสุธา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 63. พ่อ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้ชาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 64. พื้นดิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 65. ภูผา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ภูเขา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 66. มนุษย์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

  ประเภทของคำ คำนาม

  ความหมาย มนุษย์

 67. มรณะ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ตาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 68. มหิงสา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ วัว

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 69. มอง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มอง

 70. มัสยา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 71. มากมาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ มาก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม บอกปริมาณ/ขนาด

 72. มาลี

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 73. มีนา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 74. ยุพิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ผู้หญิง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

 75. รัก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ รัก

  กลุ่มคำไวพจน์ อารมณ์/ความรู้สึก

 76. ราชา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 77. เรียน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เรียนรู้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม การศึกษา

 78. วาจา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ คำพูด

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คำ/ข้อความ

  ประเภทของคำ คำนาม

  ความหมาย คําพูด, ถ้อยคํา

 79. วายปราณ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ตาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 80. วารีชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ปลา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 81. เศร้าโศก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ร้องไห้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 82. สกุณา

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ นก

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 83. สงคราม

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 84. สวย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

 85. สายชล

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แม่น้ำ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 86. สิงขร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ภูเขา

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 87. สีน้ำเงิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สีคราม

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สี

 88. สุกร

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ หมู

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 89. สุข

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สบาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 90. สุขสบาย

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สบาย

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 91. สุคันธชาติ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ดอกไม้

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 92. สุริยะ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ พระอาทิตย์

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 93. สู้รบ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สงคราม

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์

 94. แสงสว่าง

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ แสง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 95. หมอก

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ เมฆ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 96. หล่อ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ สวยงาม

 97. หอมหวน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ หอม

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

 98. หัสดินทร์

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ช้าง

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 99. หิน

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 100. อากาศ

  หมวดหมู่ คำไวพจน์ ท้องฟ้า

  กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย
Download