คำในภาษาไทย

ฟีล เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ฟิล เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุทับศัพท์มาจาก Feel

Posted on by Admin

ฟิว เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุทับศัพท์มาจาก Feel

Posted on by Admin

คำทับศัพท์ ฟีล ภาษาอังกฤษคือ Feel

ภาพประกอบ

  • ฟีล
  • ฟีล

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"