คำในภาษาไทย

ฟีล เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ฟิล เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุทับศัพท์มาจาก Feel

Posted on by Admin

ฟิว เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุทับศัพท์มาจาก Feel

Posted on by Admin

คำทับศัพท์ ฟีล ภาษาอังกฤษคือ Feel

ภาพประกอบ

  • ฟีล
  • ฟีล

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฟีล หรือ ฟิล คำไหนเขียนถูก?"

คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"