ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ดุษณี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ดุษณี

    มักเขียนผิดเป็น โดยดุษฎี

    หมายเหตุ ดุษณี หมายถึง นิ่ง ดุษฎี หมายถึง ยินดี มักใช้สลับกัน เช่น ในถ้อยคำว่า "ยอมรับโดยดุษณี"

    คำไทยที่มักเขียนผิด