ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร อ

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร อ

คำไทยที่มักเขียนผิด - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

องคชาต

มักเขียนผิดเป็น องคชาติ

องคุลีมาล

มักเขียนผิดเป็น องคุลีมาร

อธิษฐาน, อธิฏฐาน

มักเขียนผิดเป็น อธิฐาน, -ฐาณ

อนาถ

มักเขียนผิดเป็น อนาจ

อนาทร

มักเขียนผิดเป็น อนาธร

อนุกาชาด

มักเขียนผิดเป็น อนุกาชาติ

อนุญาต

มักเขียนผิดเป็น อนุญาติ

อนุมัติ

มักเขียนผิดเป็น อนุมัต

อนุสาวรีย์

มักเขียนผิดเป็น อนุเสาวรีย์, อณุสาวรีย์

อภิรมย์

มักเขียนผิดเป็น อภิรมณ์

อภิเษก

มักเขียนผิดเป็น อภิเสก

อมต, อมตะ

มักเขียนผิดเป็น อัมตะ, อำมตะ

อมรินทร์

มักเขียนผิดเป็น อัมรินทร์

อมฤต, อำมฤต

มักเขียนผิดเป็น อัมฤต

อริยสัจ

มักเขียนผิดเป็น อริยสัจจ์

อริยเมตไตรย

มักเขียนผิดเป็น อริยเมตตรัย, อริยเมตไตร

อลักเอลื่อ

มักเขียนผิดเป็น อะหลักอะเหลื่อ

อลังการ

มักเขียนผิดเป็น อลังการ์

อวสาน

มักเขียนผิดเป็น อวสาณ, อวสานต์

อสงไขย

มักเขียนผิดเป็น อสงขัย

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ