ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ท

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ท

คำไทยที่มักเขียนผิด - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

ทยอย

มักเขียนผิดเป็น ทะยอย

ทรงกลด

มักเขียนผิดเป็น ทรงกรด

ทรมาทรกรรม

มักเขียนผิดเป็น ทรมานทรกรรม

ทรมาน

มักเขียนผิดเป็น ทรมาร

ทรราช

มักเขียนผิดเป็น ทรราชย์

ทระนง, ทะนง

มักเขียนผิดเป็น ทรนง, ทนง

ทลาย

มักเขียนผิดเป็น ทะลาย

ทวิตเตอร์

มักเขียนผิดเป็น ทวิสเตอร์

ทศกัณฐ์

มักเขียนผิดเป็น ทศกัณฑ์

ทอนซิล

มักเขียนผิดเป็น ทอมซิน

ทะนุถนอม

มักเขียนผิดเป็น ทนุถนอม

ทะนุบำรุง, ทำนุบำรุง

มักเขียนผิดเป็น ทนุบำรุง

ทะยาน

มักเขียนผิดเป็น ทยาน

ทะลาย

มักเขียนผิดเป็น ทลาย

ทะลายมะพร้าว

มักเขียนผิดเป็น ทลายมะพร้าว

ทะเลสาบ

มักเขียนผิดเป็น ทะเลสาป

ทัณฑ์

มักเขียนผิดเป็น ฑัณฑ์

ทารุณ

มักเขียนผิดเป็น ทารุน

ทีฆายุโก

มักเขียนผิดเป็น ฑีฆายุโก

ทุกรกิริยา

มักเขียนผิดเป็น ทุกขกิริยา, ทุกขรกิริยา

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ