คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ท

(หน้า 1/3)

 • ทยอย

  มักเขียนผิดเป็น
  ทะยอย

  999+
  views

 • ทรงกลด

  มักเขียนผิดเป็น
  ทรงกรด

  999+
  views

 • ทรมาทรกรรม

  มักเขียนผิดเป็น
  ทรมานทรกรรม

  999+
  views

 • ทรมาน

  มักเขียนผิดเป็น
  ทรมาร

  999+
  views

 • ทรราช

  มักเขียนผิดเป็น
  ทรราชย์
  หมายเหตุ
  - ทรราช = ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจสร้างความเดือดร้อน, ตามรากศัพท์หมายถึง ราชาชั่ว แต่สามารถใช้ได้กับทั้งที่เป็นราชาและไม่เป็นราชา - ทรราชย์ = รูปแบบ ระบบ หรือลัทธิการปกครองแบบทรราช

  999+
  views

 • ทระนง, ทะนง

  มักเขียนผิดเป็น
  ทรนง, ทนง

  999+
  views

 • ทลาย

  มักเขียนผิดเป็น
  ทะลาย
  หมายเหตุ
  พังทลาย

  924
  views

 • ทวิตเตอร์

  มักเขียนผิดเป็น
  ทวิสเตอร์
  หมายเหตุ
  ทับศัพท์มาจาก Twitter

  999+
  views

 • ทศกัณฐ์

  มักเขียนผิดเป็น
  ทศกัณฑ์
  หมายเหตุ
  กัณฑ์ แปลว่า คำเทศน์ตอนหนึ่ง; กัณฐ์ แปลว่า คอ

  999+
  views

 • ทอนซิล

  มักเขียนผิดเป็น
  ทอมซิน

  630
  views

 • ทะนุถนอม

  มักเขียนผิดเป็น
  ทนุถนอม

  999+
  views

 • ทะนุบำรุง, ทำนุบำรุง

  มักเขียนผิดเป็น
  ทนุบำรุง

  999+
  views

 • ทะยาน

  มักเขียนผิดเป็น
  ทยาน

  999+
  views

 • ทะลาย

  มักเขียนผิดเป็น
  ทลาย
  หมายเหตุ
  ช่อผลของมะพร้าว

  999+
  views

 • ทะเลสาบ

  มักเขียนผิดเป็น
  ทะเลสาป

  999+
  views

 • ทัณฑ์

  มักเขียนผิดเป็น
  ฑัณฑ์

  999+
  views

 • ทารุณ

  มักเขียนผิดเป็น
  ทารุน

  999+
  views

 • ทีฆายุโก

  มักเขียนผิดเป็น
  ฑีฆายุโก
  หมายเหตุ
  ทีฆายุ หมายถึง อายุยืนยาว

  999+
  views

 • ทุกรกิริยา

  มักเขียนผิดเป็น
  ทุกขกิริยา, ทุกขรกิริยา
  หมายเหตุ
  หมายถึง กิจที่ทำได้ยาก

  999+
  views

 • ทุคติ

  มักเขียนผิดเป็น
  ทุกข์คติ

  966
  views