คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ด

(หน้า 1/1)

 • ดอกจัน

  มักเขียนผิดเป็น
  ดอกจันท์, ดอกจันทน์, ดอกจันทร์
  หมายเหตุ
  เครื่องหมาย *, ดอกของต้นจัน

  999+
  views

 • ดอกจันทน์

  มักเขียนผิดเป็น
  ดอกจัน, ดอกจันท์, ดอกจันทร์
  หมายเหตุ
  รกหุ้มเมล็ดจันทน์เทศ

  999+
  views

 • ดอกไม้จันทน์

  มักเขียนผิดเป็น
  ดอกไม้จัน, ดอกไม้จันท์, ดอกไม้จันทร์
  หมายเหตุ
  ดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับงานเผาศพ

  999+
  views

 • ดัตช์

  มักเขียนผิดเป็น
  ดัชต์, ดัชท์, ดัทช์

  585
  views

 • ดาวน์โหลด

  มักเขียนผิดเป็น
  ดาวโหลด

  999+
  views

 • ดำรง

  มักเขียนผิดเป็น
  ดำรงค์

  999+
  views

 • ดำริ

  มักเขียนผิดเป็น
  ดำหริ, ดำริห์
  หมายเหตุ
  อ่านว่า "ดำ-หริ", โบราณเขียน "ดำริห์"

  999+
  views

 • ดุล

  มักเขียนผิดเป็น
  ดุลย์
  หมายเหตุ
  "ดุล" เป็นคำนามแปลว่า ความเท่ากัน หรือความเสมอกัน, ส่วน "ดุลย์" เป็นคำวิเศษณ์แปลว่า เท่ากัน หรือเสมอกัน

  999+
  views

 • ดุษณี

  มักเขียนผิดเป็น
  โดยดุษฎี
  หมายเหตุ
  ดุษณี หมายถึง นิ่ง ดุษฎี หมายถึง ยินดี มักใช้สลับกัน เช่น ในถ้อยคำว่า "ยอมรับโดยดุษณี"

  999+
  views

 • เดินเหิน

  มักเขียนผิดเป็น
  เดินเหิร
  หมายเหตุ
  โบราณเขียน "เหิร"

  999+
  views

 • แดก

  มักเขียนผิดเป็น
  แดรก, แด่ก, แดร่ก, แด๊ก
  หมายเหตุ
  เป็นภาษาปาก หมายถึง กิน หรือ พูดกระทบให้โกรธ ฯลฯ

  912
  views