ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ด

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร ด

คำไทยที่มักเขียนผิด มีดังรายการต่อไปนี้

ดอกจัน

มักเขียนผิดเป็น ดอกจันท์, ดอกจันทน์, ดอกจันทร์

ดอกจันทน์

มักเขียนผิดเป็น ดอกจัน, ดอกจันท์, ดอกจันทร์

ดอกไม้จันทน์

มักเขียนผิดเป็น ดอกไม้จัน, ดอกไม้จันท์, ดอกไม้จันทร์

ดัตช์

มักเขียนผิดเป็น ดัชต์, ดัชท์, ดัทช์

ดาวน์โหลด

มักเขียนผิดเป็น ดาวโหลด

ดำรง

มักเขียนผิดเป็น ดำรงค์

ดำริ

มักเขียนผิดเป็น ดำหริ, ดำริห์

ดินทลาย

มักเขียนผิดเป็น ดินทะลาย

ดุล

มักเขียนผิดเป็น ดุลย์

ดุษณี

มักเขียนผิดเป็น โดยดุษฎี

เดินเหิน

มักเขียนผิดเป็น เดินเหิร

แดก

มักเขียนผิดเป็น แดรก, แด่ก, แดร่ก, แด๊ก


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ