คำไทยที่มักเขียนผิด

30 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำไทยที่มักเขียนผิด รวม 30 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

รวม 30 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. กบาล, กระบาล เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กะบาล, -บาน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 2. ขะมักเขม้น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ขมักเขม้น เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 3. ฉะนั้น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ฉนั้น เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 4. ชะลอ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ชลอ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 5. ทยอย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ทะยอย เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 6. ทรมาน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ทรมาร เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 7. ทะนุถนอม เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ทนุถนอม เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 8. บล็อก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บล็อค, บล๊อก เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 9. บันเทิง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บรรเทิง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 10. บันได เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บรรได เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 11. ประณีต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ปราณีต, ประนีต เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 12. ปรากฏ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ปรากฎ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 13. ปรารถนา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ปราถนา เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 14. ผูกพัน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ผูกพันธ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 15. ฟีล เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ฟิล เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 16. ย่อมเยา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ย่อมเยาว์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 17. ลายเซ็น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ลายเซ็นต์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 18. สุคติ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สุขคติ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 19. สแกน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  แสกน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 20. อัปเดต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อัพเดท เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 21. อัปโหลด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อัพโหลด เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 22. อุตส่าห์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อุตสาห์, อุดส่า เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 23. อุปการคุณ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อุปการะคุณ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 24. เขิน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เขิล เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 25. เซ็นชื่อ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เซ็นต์ชื่อ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 26. เท่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เท่ห์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 27. เบรก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เบรค เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 28. เสิร์ฟ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เสริฟ, เสริฟ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 29. แก๊ง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  แก๊งค์, แก๊งก์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 30. โน้ต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  โน๊ต, โน้ท, โน๊ท เป็นคำที่เขียนผิด ❌

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดทั้ง 30 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน