200 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำไทยที่มักเขียนผิด รวม 200 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

รวม 200 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. กฎ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กฏ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 2. กบาล, กระบาล เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กะบาล, -บาน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 3. กระเพาะ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กะเพาะ, กะเพราะ, กระเพราะ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 4. กลยุทธ์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กลยุทธ, กลยุทธิ, กลยุทธิ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 5. กะทันหัน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กระทันหัน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 6. กะพริบ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กระพริบ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 7. กะละมัง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กาละมัง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 8. กะหรี่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กระหรี่ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 9. กะเทย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กระเทย เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 10. กะโหลก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กระโหลก เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 11. กาลเทศะ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กาละเทศะ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 12. ขะมักเขม้น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ขมักเขม้น เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 13. ขโมย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  โขมย เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 14. คทา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  คฑา, คธา เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 15. คริสต์มาส เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  คริสตมาส เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 16. คลิก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  คลิ้ก, คลิ๊ก เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 17. คลินิก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  คลีนิก, คลินิค เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 18. คำนวณ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  คำนวน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 19. คุกกี้ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  คุ้กกี้, คุ๊กกี้ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 20. งอน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  งอล เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 21. จระเข้ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  จรเข้ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 22. จะงอย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  จงอย เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 23. จักรพรรดิ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  จักรพรรดิ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 24. จาระบี เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  จารบี เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 25. จำนง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  จำนงค์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 26. ฉะนั้น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ฉนั้น เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 27. ชอปปิง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ช็อปปิ้ง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 28. ชะลอ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ชลอ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 29. ซอฟต์แวร์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ซอฟท์แวร์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 30. ซาบซึ้ง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ทราบซึ้ง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 31. ซาวเสียง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ซาวด์เสียง, ซาวน์เสียง, ซาวนด์เสียง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 32. ซุ่ม เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สุ่ม, สุ้ม เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 33. ญาติ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ญาต เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 34. เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ณ. เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 35. ดอกไม้จันทน์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ดอกไม้จัน, ดอกไม้จันท์, ดอกไม้จันทร์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 36. ดาวน์โหลด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ดาวโหลด เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 37. ดุษณี เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  โดยดุษฎี เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 38. ตะกร้า เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ตระกร้า เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 39. ทยอย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ทะยอย เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 40. ทรมาน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ทรมาร เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 41. ทระนง, ทะนง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ทรนง, ทนง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 42. ทะนุถนอม เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ทนุถนอม เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 43. ทะนุบำรุง, ทำนุบำรุง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ทนุบำรุง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 44. ทแยง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ทะแยง, แทยง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 45. ธำรง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ธำรงค์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 46. นอต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  น็อต, น๊อต เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 47. นัย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  นัยยะ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 48. นานัปการ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  นานับประการ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 49. บล็อก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บล็อค, บล๊อก เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 50. บันดาล เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บรรดาล เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 51. บันลือ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บรรลือ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 52. บันเทิง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บรรเทิง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 53. บันได เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บรรได เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 54. บาทบงสุ์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บาทบงส์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 55. บิณฑบาต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บิณฑบาตร, บิณฑบาท เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 56. บุคลากร เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บุคคลากร เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 57. บูรณปฏิสังขรณ์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บูรณะปฏิสังขรณ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 58. บ่วงบาศ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บ่วงบาศก์, บ่วงบาต, บ่วงบาท เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 59. ปฐมนิเทศ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ปฐมนิเทศก์, ปฐมนิเทศน์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 60. ประณีต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ปราณีต, ประนีต เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 61. ประดิดประดอย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ประดิษฐ์ประดอย เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 62. ประสบผลสำเร็จ, ประสบความสำเร็จ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ประสพผลสำเร็จ, ประสพความสำเร็จ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 63. ประเมิน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ประเมิณ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 64. ปรากฏ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ปรากฎ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 65. ปรานี เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ปราณี เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 66. ปรารถนา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ปราถนา เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 67. ปะติดปะต่อ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ประติดประต่อ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 68. ปาฏิหาริย์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 69. ปิกนิก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ปิคนิค เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 70. ผัดผ่อน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ผลัดผ่อน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 71. ผัดวันประกันพรุ่ง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ผลัดวันประกันพรุ่ง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 72. ผัดหนี้ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ผลัดหนี้ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 73. ผาสุก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ผาสุข เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 74. ผุดลุกผุดนั่ง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ผลุดลุกผลุดนั่ง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 75. ผูกพัน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ผูกพันธ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 76. พยักพเยิด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  พะยักพะเยิด, พยักเพยิด เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 77. พลศึกษา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  พละศึกษา เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 78. พะแนง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  พแนง, แพนง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 79. พังทลาย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  พังทะลาย เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 80. พาณิชย์ , พาณิชย , พณิชย์ พาณิช , พณิช เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  พานิชย์, พานิชย, พนิชย์ พานิช, พนิช เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 81. พิสดาร เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  พิศดาร เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 82. ฟังก์ชัน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ฟังก์ชั่น เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 83. ฟีล เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ฟิล เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 84. ภาวการณ์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ภาวะการณ์, ภาวะการ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 85. มงกุฎ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  มงกุฏ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 86. มัคนายก, มรรคนายก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  มัคทายก, มรรคทายก เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 87. มาตรฐาน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  มาตราฐาน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 88. มุกตลก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  มุขตลก เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 89. ย่อมเยา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ย่อมเยาว์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 90. รสชาติ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  รสชาด เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 91. ระบบนิเวศ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ระบบนิเวศน์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 92. รักษาการ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  รักษาการณ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 93. รังเกียจ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  รังเกลียด, รังเกียด เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 94. ราชภัฏ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ราชภัฎ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 95. รำคาญ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  รำคราญ, รำคาน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 96. ฤๅษี, ฤษี เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ฤาษี เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 97. ละเอียดลออ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ลเอียดลออ, ละเอียดละออ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 98. ลายเซ็น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ลายเซ็นต์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 99. ลำไย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ลำใย เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 100. ลิฟต์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 101. ลุกลี้ลุกลน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ลุกลี้ลุกรน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 102. วิ่งเปี้ยว เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  วิ่งเปรี้ยว เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 103. ศรัทธา, สัทธา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ศัทธา เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 104. ศิวิไลซ์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ศิวิไล เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 105. ศีรษะ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ศรีษะ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 106. สกัด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สะกัด เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 107. สถานการณ์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สถานการ, สถานะการณ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 108. สถิต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สถิตย์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 109. สบาย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สะบาย เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 110. สมดุล เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สมดุลย์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 111. สมมติฐาน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สมมุดติฐาน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 112. สมเพช เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สมเพท, สมเพศ, สมเพส เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 113. สร้างสรรค์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สร้างสรร เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 114. สะกิด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สกิด เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 115. สะดวก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สดวก เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 116. สะบัด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สบัด เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 117. สะอาด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สอาด เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 118. สะเหล่อ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สะเหร่อ, เสล่อ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 119. สักการบูชา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สักการะบูชา เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 120. สักครู่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ซักครู่ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 121. สังสรรค์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สังสรร เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 122. สังเกต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สังเกตุ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 123. สับปะรด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สัปรด, สัปปะรด, สับปะรส เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 124. สัมมนา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สัมนา, สำมะนา เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 125. สาธารณชน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สาธารณะชน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 126. สาธารณประโยชน์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สาธารณะประโยชน์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 127. สิทธิ, สิทธิ์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สิทธ, สิทธ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 128. สีสัน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สีสรร, สีสรรค์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 129. สุคติ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สุขคติ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 130. สุญญากาศ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สูญญากาศ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 131. สแกน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  แสกน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 132. สไบ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สะไบ, ไสบ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 133. หงส์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  หงษ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 134. หมูหย็อง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  หมูหยอง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 135. หยากไย่, หยักไย่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  หยากใย่, หยักใย่ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 136. อนุญาต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อนุญาติ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 137. อนุมัติ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อนุมัต เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 138. อหังการ์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อหังการ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 139. ออฟฟิศ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อ็อฟ-, -ฟิซ, -ฟิส, -ฟิต เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 140. อะพาร์ตเมนต์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อพาร์ตเมนต์, อพาร์ทเมนท์, อพาร์ทเมนต์, อพาร์ตเม้นต์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 141. อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อะลุ่มอะล่วย, อลุ่มอล่วย เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 142. อะไหล่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อะหลั่ย เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 143. อัปเดต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อัพเดท เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 144. อัปโหลด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อัพโหลด เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 145. อารมณ์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อารมย์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 146. อินทรี (นกอินทรี, ปลาอินทรี) เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อินทรีย์ (นกอินทรีย์, ปลาอินทรีย์) เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 147. อินเทอร์เน็ต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อินเตอร์เน็ต เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 148. อิสรภาพ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อิสระภาพ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 149. อิสรเสรี เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อิสระเสรี เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 150. อีเมล เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อีเมล์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 151. อุตส่าห์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อุตสาห์, อุดส่า เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 152. อุบาทว์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อุบาท เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 153. อุปการคุณ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อุปการะคุณ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 154. เกม เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เกมส์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 155. เกษียณ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เกษียน, เกษียร เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 156. เกสร เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เกษร เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 157. เกียรติ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เกียรติ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 158. เขิน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เขิล เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 159. เครื่องสำอาง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เครื่องสำอางค์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 160. เค้ก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เค็ก, เค๊ก เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 161. เจตจำนง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เจตจำนงค์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 162. เฉพาะ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ฉะเพาะ, ฉเพาะ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 163. เซนติเมตร เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เซ็นติเมตร เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 164. เซ็นชื่อ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เซ็นต์ชื่อ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 165. เท่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เท่ห์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 166. เท้าความ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ท้าวความ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 167. เบรก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เบรค เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 168. เปอร์เซ็นต์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เปอร์เซนต์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 169. เพชร เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เพ็ชร เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 170. เพิ่มพูน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เพิ่มพูล เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 171. เพียบพร้อม เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เพรียบพร้อม เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 172. เฟซบุ๊ก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เฟสบุ๊ก เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 173. เลือกสรร เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เลือกสรรค์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 174. เลือดกบปาก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เลือดกลบปาก เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 175. เวทมนตร์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เวทย์มนตร์, เวทมนต์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 176. เว็บไซต์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เว็บไซท์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 177. เสบียง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สะเบียง, สเบียง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 178. เสิร์ฟ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เสริฟ, เสริฟ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 179. เสื้อเชิ้ต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เสื้อเชิ๊ต เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 180. แก๊ง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  แก๊งค์, แก๊งก์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 181. แคระแกร็น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  แคะแกน, แคะแกรน, แคระแกน, แคระแกรน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 182. แคร์รอต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  แครอท เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 183. แค็ตตาล็อก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  แคตตาล็อก, แคตาล็อก เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 184. แผนการ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  แผนการณ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 185. แฟชั่น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  แฟชัน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 186. แว็บ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  แว้บ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 187. แหลกลาญ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  แหลกราญ, แหลกราน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 188. แอปพลิเคชัน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  แอพพลิเคชัน, แอพพลิเคชั่น, แอปพลิเคชั่น เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 189. โคตร เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  โครต, โคต, โคด เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 190. โควตา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  โควต้า เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 191. โน้ต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  โน๊ต, โน้ท, โน๊ท เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 192. โปรเจกต์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  โปรเจค เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 193. โล่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  โล่ห์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 194. โอกาส เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  โอกาศ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 195. ไตรยางศ์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ไตรยางค์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 196. ไผท เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ผไท, ผะไท เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 197. ไฟแช็ก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ไฟแชค, ไฟแช็ค เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 198. ไยดี เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ใยดี เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 199. ไส้ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ใส้ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 200. ไอศกรีม เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ไอศครีม, ไอติม เป็นคำที่เขียนผิด ❌

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดทั้ง 200 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน