ตัวอย่าง คำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย 200 คำ

มีหลายคำที่เขียนผิดกันจนชินตา แต่เราต้องแก้ไขให้ถูกต้อง เช่น อนุญาต ไม่ใช่ อนุญาติ; นะคะ ไม่ใช่ นะค่ะ

รวมตัวอย่างของ คำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. กฎ

  คำที่ผิด ❌ กฏ

  หมายเหตุ กฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้น ปรากฏ ใช้ ฏ ปฏัก ส่วน กรกฎ/กรกฏ สะกดได้ทั้งสองแบบ

 2. กบฏ

  คำที่ผิด ❌ กบฎ, กบถ

  หมายเหตุ - "กบฏ" ใช้ ฏ ปฏัก - ในสมัยโบราณ เคยสะกดด้วย ฎ ชฎา (ดู พจนานุกรมกฎหมาย ของ ขุนสมาหารหิตะคดี) - ถ้าออกเสียง "ขะ-บด" เขียน "ขบถ"

 3. กบาล, กระบาล

  คำที่ผิด ❌ กะบาล, -บาน

  หมายเหตุ ใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภาพ

 4. กระเพาะ

  คำที่ผิด ❌ กะเพาะ, กะเพราะ, กระเพราะ

  หมายเหตุ ระวังสับสนกับ กะเพรา

 5. กลยุทธ์

  คำที่ผิด ❌ กลยุทธ, กลยุทธิ, กลยุทธิ์

 6. กลิ่นอาย

  คำที่ผิด ❌ กลิ่นไอ

  หมายเหตุ อาย แปลว่า กลิ่น ดังนั้นจึงเป็นการใช้คำที่มีความหมายซ้ำกัน เช่น คำว่า ภูเขา (ภู แปลว่า เขา)

 7. กะเทย

  คำที่ผิด ❌ กระเทย

 8. กะพริบ

  คำที่ผิด ❌ กระพริบ

 9. กะเพรา

  คำที่ผิด ❌ กะเพา, กระเพา, กระเพรา

  หมายเหตุ ระวังสับสนกับ กระเพาะ

 10. กะละมัง

  คำที่ผิด ❌ กาละมัง

 11. กะหรี่

  คำที่ผิด ❌ กระหรี่

 12. กะโหลก

  คำที่ผิด ❌ กระโหลก

  หมายเหตุ จำไว้ว่า กะโหลก กะลา

 13. กาลเทศะ

  คำที่ผิด ❌ กาละเทศะ

 14. กุฎี, กุฏิ

  คำที่ผิด ❌ กุฎ, กุฎิ

  หมายเหตุ "กุฏิ" อ่านว่า "กุด" หรือ "กุ-ติ" หรือ "กุด-ติ" , ถ้าต้องการอ่าน "กุ-ดี" ต้องเขียน "กุฎี" (ใช้คำไหนก็ได้)

 15. เกษียณ

  คำที่ผิด ❌ เกษียน, เกษียร

  หมายเหตุ เกษียณ = สิ้นไป เช่นเกษียณอายุ; เกษียน = เขียน; เกษียร = น้ำนม

 16. เกสร

  คำที่ผิด ❌ เกษร

  หมายเหตุ ส่วนในของดอกไม้

 17. เกียรติ

  คำที่ผิด ❌ เกียรติ์

  หมายเหตุ อ่านว่า "เกียด", ถ้าเขียน "เกียรติ์" อ่านว่า "เกียน" เช่น รามเกียรติ์

 18. แก๊ง

  คำที่ผิด ❌ แก๊งค์, แก๊งก์

  หมายเหตุ "แก๊ง" มาจากภาษาอังกฤษว่า "gang" ในภาษาไทยเป็น ภาษาปาก หมายความว่า "กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล"

 19. ขโมย

  คำที่ผิด ❌ โขมย

 20. ขะมักเขม้น

  คำที่ผิด ❌ ขมักเขม้น

 21. เขิน

  คำที่ผิด ❌ เขิล

 22. คทา

  คำที่ผิด ❌ คฑา, คธา

 23. ครองราชย์

  คำที่ผิด ❌ ครองราช

  หมายเหตุ คำว่า "ราชย์" หมายถึง ความเป็นราชา, "ครองราชย์" จึงหมายถึง ครองความเป็นราชา ทั้งนี้ คำว่า "ครองราชสมบัติ" หมายความว่า ครองสมบัติของพระราชา ก็คือ ครองความเป็นราชา (มิใช่ "ครองราชยสมบัติ" อันแปลว่า ครองสมบัติแห่งความเป็นพระราชา)

 24. คริสต์มาส

  คำที่ผิด ❌ คริสตมาส

 25. คริสต์ศักราช

  คำที่ผิด ❌ คริสตศักราช

 26. คลินิก

  คำที่ผิด ❌ คลีนิก, คลินิค

 27. คำนวณ

  คำที่ผิด ❌ คำนวน

 28. คุกกี้

  คำที่ผิด ❌ คุ้กกี้, คุ๊กกี้

  หมายเหตุ ออกเสียง คุก โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์

 29. เค้ก

  คำที่ผิด ❌ เค็ก, เค๊ก

 30. แค็ตตาล็อก

  คำที่ผิด ❌ แคตตาล็อก, แคตาล็อก

 31. แคร์รอต

  คำที่ผิด ❌ แครอท

 32. แคระแกร็น

  คำที่ผิด ❌ แคะแกน, แคะแกรน, แคระแกน, แคระแกรน

  หมายเหตุ ไม่เจริญเติบโตตามปรกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)

 33. โคตร

  คำที่ผิด ❌ โครต, โคต, โคด

 34. โควตา

  คำที่ผิด ❌ โควต้า

  หมายเหตุ ออกเสียง คว ควบกล้ำ และออกเสียง ต้า โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์

  ทับศัพท์จาก Quota ไม่ต้องเติมวรรณยุกต์

 35. งอน

  คำที่ผิด ❌ งอล

 36. จระเข้

  คำที่ผิด ❌ จรเข้

  หมายเหตุ เครื่องดนตรีไทย เรียก "จะเข้"

 37. จะงอย

  คำที่ผิด ❌ จงอย

 38. จักจั่น

  คำที่ผิด ❌ จั๊กจั่น

 39. จักรพรรดิ

  คำที่ผิด ❌ จักรพรรดิ์

  หมายเหตุ อ่านว่า "จัก-กฺระ-พัด"

 40. จาระบี

  คำที่ผิด ❌ จารบี

 41. จำนง

  คำที่ผิด ❌ จำนงค์

  หมายเหตุ แผลงจาก "จง"

 42. เจตจำนง

  คำที่ผิด ❌ เจตจำนงค์

  หมายเหตุ แผลงจาก "จง"

 43. ฉะนั้น

  คำที่ผิด ❌ ฉนั้น

 44. ชะลอ

  คำที่ผิด ❌ ชลอ

 45. ซอฟต์แวร์

  คำที่ผิด ❌ ซอฟท์แวร์

  หมายเหตุ ทับศัพท์มาจาก software

 46. ซาบซึ้ง

  คำที่ผิด ❌ ทราบซึ้ง

 47. ซุ่ม

  คำที่ผิด ❌ สุ่ม, สุ้ม

  หมายเหตุ ซุ่ม = ซ่อน, แอบซ่อนคอยทีอยู่ / สุ่ม = เครื่องมือจับปลา, เครื่องสานครอบขังไก่, ไม่เฉพาะเจาะจง

 48. เซ็นชื่อ

  คำที่ผิด ❌ เซ็นต์ชื่อ

  หมายเหตุ จากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์

 49. เซนติเมตร

  คำที่ผิด ❌ เซ็นติเมตร

 50. ญาติ

  คำที่ผิด ❌ ญาต

 51. คำที่ผิด ❌ ณ.

  หมายเหตุ อ่านว่า "นะ" มีความหมายว่า ที่ ในการเขียน ไม่มีจุดข้างหลังเพราะมิใช่คำย่อ แต่ "ณ" แผลงรูปมาจาก "ใน" และมักเว้นวรรคหน้าวรรคหลัง "ณ" ด้วย เช่น "อยู่ ณ ที่นี้"

 52. ดอกไม้จันทน์

  คำที่ผิด ❌ ดอกไม้จัน, ดอกไม้จันท์, ดอกไม้จันทร์

  หมายเหตุ ดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับงานเผาศพ

 53. ดาวน์โหลด

  คำที่ผิด ❌ ดาวโหลด

 54. ดุษณี

  คำที่ผิด ❌ โดยดุษฎี

  หมายเหตุ ดุษณี หมายถึง นิ่ง ดุษฎี หมายถึง ยินดี มักใช้สลับกัน เช่น ในถ้อยคำว่า "ยอมรับโดยดุษณี"

 55. ตะกร้า

  คำที่ผิด ❌ ตระกร้า

 56. ไตรยางศ์

  คำที่ผิด ❌ ไตรยางค์

 57. ทยอย

  คำที่ผิด ❌ ทะยอย

 58. ทแยง

  คำที่ผิด ❌ ทะแยง, แทยง

 59. ทรมาน

  คำที่ผิด ❌ ทรมาร

 60. ทระนง, ทะนง

  คำที่ผิด ❌ ทรนง, ทนง

 61. ทะนุถนอม

  คำที่ผิด ❌ ทนุถนอม

 62. ทะนุบำรุง, ทำนุบำรุง

  คำที่ผิด ❌ ทนุบำรุง

 63. ทูต

  คำที่ผิด ❌ ฑูต

  หมายเหตุ ทูตทุกอย่าง ใช้ ท ทหาร

 64. เท่

  คำที่ผิด ❌ เท่ห์

 65. เท้าความ

  คำที่ผิด ❌ ท้าวความ

  หมายเหตุ เขียนเหมือน "เท้า"

 66. เทิดทูน

  คำที่ผิด ❌ เทิดทูล

 67. แทรกแซง

  คำที่ผิด ❌ แซกแซง

 68. ธำรง

  คำที่ผิด ❌ ธำรงค์

 69. นอต

  คำที่ผิด ❌ น็อต, น๊อต

  หมายเหตุ ทับศัพท์จาก nut ในภาษาอังกฤษที่หมายถึงอุปกรณ์ช่าง

 70. นัย

  คำที่ผิด ❌ นัยยะ

  หมายเหตุ อ่านได้ทั้ง ไน และ ไน-ยะ

 71. นานัปการ

  คำที่ผิด ❌ นานับประการ

 72. น้ำมันก๊าด

  คำที่ผิด ❌ น้ำมันก๊าซ, -ก๊าส

 73. โน้ต

  คำที่ผิด ❌ โน๊ต, โน้ท, โน๊ท

  หมายเหตุ อักษรต่ำ ไม่ใส่ไม้ตรี

 74. บล็อก

  คำที่ผิด ❌ บล็อค, บล๊อก

  หมายเหตุ ตามหลักการทับศัพท์

 75. บ่วงบาศ

  คำที่ผิด ❌ บ่วงบาศก์, บ่วงบาต, บ่วงบาท

 76. บันดาล

  คำที่ผิด ❌ บรรดาล

 77. บันได

  คำที่ผิด ❌ บรรได

 78. บันเทิง

  คำที่ผิด ❌ บรรเทิง

 79. บันลือ

  คำที่ผิด ❌ บรรลือ

 80. บาทบงสุ์

  คำที่ผิด ❌ บาทบงส์

  หมายเหตุ อ่านว่า บาด-ทะ-บง

 81. บิณฑบาต

  คำที่ผิด ❌ บิณฑบาตร, บิณฑบาท

 82. บุคลากร

  คำที่ผิด ❌ บุคคลากร

 83. บูรณปฏิสังขรณ์

  คำที่ผิด ❌ บูรณะปฏิสังขรณ์

  หมายเหตุ คำสมาส

 84. เบญจเพส

  คำที่ผิด ❌ เบญจเพศ

  หมายเหตุ เพส มาจากคำว่า วีสะ=20 เบญจ =5, เบญจเพส = 25

 85. เบรก

  คำที่ผิด ❌ เบรค

  หมายเหตุ ศัพท์บัญญัติ หรือใช้คำว่า ห้ามล้อ

 86. ปฐมนิเทศ

  คำที่ผิด ❌ ปฐมนิเทศก์, ปฐมนิเทศน์

 87. ประณีต

  คำที่ผิด ❌ ปราณีต, ประนีต

 88. ประดิดประดอย

  คำที่ผิด ❌ ประดิษฐ์ประดอย

 89. ประเมิน

  คำที่ผิด ❌ ประเมิณ

  หมายเหตุ มักสับสนกับ "ประมาณ"

 90. ประสบผลสำเร็จ, ประสบความสำเร็จ

  คำที่ผิด ❌ ประสพผลสำเร็จ, ประสพความสำเร็จ

  หมายเหตุ "ประสบ" เป็นคำกริยาแปลว่าพบหรือพบปะ ส่วน "ประสพ" เป็นคำนามมีความหมายว่าการเกิดผล ในภาษาไทยจึงใช้ "ประสบ" เพียงรูปเดียว เช่น ประสบความสำเร็จ ประสบการณ์ ประสบอุทกภัย ประสบโชค

 91. ปรากฏ

  คำที่ผิด ❌ ปรากฎ

  หมายเหตุ ใช้ ฏ ปฏัก

 92. ปรารถนา

  คำที่ผิด ❌ ปราถนา

  หมายเหตุ อ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"

 93. ปะติดปะต่อ

  คำที่ผิด ❌ ประติดประต่อ

 94. ปาฏิหาริย์

  คำที่ผิด ❌ ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์

 95. ปิกนิก

  คำที่ผิด ❌ ปิคนิค

  หมายเหตุ คำทับศัพท์

 96. เปอร์เซ็นต์

  คำที่ผิด ❌ เปอร์เซนต์

  หมายเหตุ คำทับศัพท์

 97. ผัดผ่อน

  คำที่ผิด ❌ ผลัดผ่อน

 98. ผัดวันประกันพรุ่ง

  คำที่ผิด ❌ ผลัดวันประกันพรุ่ง

 99. ผัดหนี้

  คำที่ผิด ❌ ผลัดหนี้

 100. ผุดลุกผุดนั่ง

  คำที่ผิด ❌ ผลุดลุกผลุดนั่ง

 101. ผูกพัน

  คำที่ผิด ❌ ผูกพันธ์

 102. แผนการ

  คำที่ผิด ❌ แผนการณ์

 103. ไผท

  คำที่ผิด ❌ ผไท, ผะไท

 104. พยักพเยิด

  คำที่ผิด ❌ พะยักพะเยิด, พยักเพยิด

 105. พลศึกษา

  คำที่ผิด ❌ พละศึกษา

  หมายเหตุ คำสมาส

 106. พละกำลัง

  คำที่ผิด ❌ พลกำลัง

 107. พะแนง

  คำที่ผิด ❌ พแนง, แพนง

 108. พังทลาย

  คำที่ผิด ❌ พังทะลาย

 109. พาณิชย์ , พาณิชย , พณิชย์ พาณิช , พณิช

  คำที่ผิด ❌ พานิชย์, พานิชย, พนิชย์ พานิช, พนิช

  หมายเหตุ ใช้ ณ เสมอ รวมถึงรูปศัพท์เดิมก่อนแผลง ว เป็น พ เช่น วาณิชย์ วาณิชกะ วณิชย์ วณิชยา วาณิช วณิช พาณิชย์ พาณิชย หรือ พณิชย์ แปลว่าการค้า พาณิชหรือพณิชหมายถึงพ่อค้า ยกเว้นวิสามานยนามบางคำ เช่น ไทยวัฒนา พานิช, กรุงไทย พานิชประกันภัย, ศุภชัย พานิชภักดิ์, วิจารณ์ พานิช และ ชิน โสภณพนิช

 110. พิสมัย

  คำที่ผิด ❌ พิศมัย

 111. เพชร

  คำที่ผิด ❌ เพ็ชร

 112. เพียบพร้อม

  คำที่ผิด ❌ เพรียบพร้อม

 113. เฟซบุ๊ก

  คำที่ผิด ❌ เฟสบุ๊ก

  หมายเหตุ ทับศัพท์จาก Facebook

 114. ไฟแช็ก

  คำที่ผิด ❌ ไฟแชค, ไฟแช็ค

 115. ภาวการณ์

  คำที่ผิด ❌ ภาวะการณ์, ภาวะการ

 116. ภูมิใจ

  คำที่ผิด ❌ พูมใจ, ภูมใจ

 117. มงกุฎ

  คำที่ผิด ❌ มงกุฏ

  หมายเหตุ ใช้ ฎ ชฎา

 118. มณฑป

  คำที่ผิด ❌ มนฑป, มณทป

  หมายเหตุ อ่านว่า มน-ดบ

 119. มัคนายก, มรรคนายก

  คำที่ผิด ❌ มัคทายก, มรรคทายก

  หมายเหตุ (บาลี) มคฺค + นายก (สันสกฤต) มารฺค + นายก หมายถึง ผู้นำทาง ได้แก่ ผู้จัดการทางกุศล หรือผู้ชี้แจงทางบุญทางกุศลและป่าวประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทำกุศลในวัด

 120. มาตรฐาน

  คำที่ผิด ❌ มาตราฐาน

 121. มุกตลก

  คำที่ผิด ❌ มุขตลก

  หมายเหตุ ราชบัณฑิตยสถานสะกดว่า มุก ในขณะที่พจนานุกรมฉบับมติชนสะกดว่า มุข

 122. ยศถาบรรดาศักดิ์

  คำที่ผิด ❌ ยศฐาบรรดาศักดิ์

 123. ย่อมเยา

  คำที่ผิด ❌ ย่อมเยาว์

  หมายเหตุ ราคาย่อมเยา

 124. ไยดี

  คำที่ผิด ❌ ใยดี

 125. รสชาติ

  คำที่ผิด ❌ รสชาด

 126. ระบบนิเวศ

  คำที่ผิด ❌ ระบบนิเวศน์

 127. รังเกียจ

  คำที่ผิด ❌ รังเกลียด, รังเกียด

 128. ราชภัฏ

  คำที่ผิด ❌ ราชภัฎ

  หมายเหตุ ใช้ ฏ ปฏัก

 129. รำคาญ

  คำที่ผิด ❌ รำคราญ, รำคาน

 130. ฤๅษี, ฤษี

  คำที่ผิด ❌ ฤาษี

  หมายเหตุ ใช้ลากข้างยาว

 131. ละเอียดลออ

  คำที่ผิด ❌ ลเอียดลออ, ละเอียดละออ

 132. ลายเซ็น

  คำที่ผิด ❌ ลายเซ็นต์

 133. ลำไย

  คำที่ผิด ❌ ลำใย

  หมายเหตุ คำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน

 134. ลิฟต์

  คำที่ผิด ❌ ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์

  หมายเหตุ มาจากคำภาษาอังกฤษ lift

 135. ลุกลี้ลุกลน

  คำที่ผิด ❌ ลุกลี้ลุกรน

 136. เลือกสรร

  คำที่ผิด ❌ เลือกสรรค์

 137. เลือดกบปาก

  คำที่ผิด ❌ เลือดกลบปาก

 138. โล่

  คำที่ผิด ❌ โล่ห์

  หมายเหตุ มิได้แผลงมาจาก "โลหะ"

 139. วิ่งเปี้ยว

  คำที่ผิด ❌ วิ่งเปรี้ยว

 140. เวทมนตร์

  คำที่ผิด ❌ เวทย์มนตร์, เวทมนต์

 141. เว็บไซต์

  คำที่ผิด ❌ เว็บไซท์

  หมายเหตุ ทับศัพท์จาก website

 142. แว็บ

  คำที่ผิด ❌ แว้บ

  หมายเหตุ แวบ, แว็บ

 143. ศรัทธา, สัทธา

  คำที่ผิด ❌ ศัทธา

  หมายเหตุ นิยมใช้ "ศรัทธา" มากกว่า

 144. ศัพท์

  คำที่ผิด ❌ ศัพย์

 145. ศิวิไลซ์

  คำที่ผิด ❌ ศิวิไล

  หมายเหตุ เป็นคำทับศัพท์จาก civilize

 146. สกัด

  คำที่ผิด ❌ สะกัด

 147. สแกน

  คำที่ผิด ❌ แสกน

 148. สถานการณ์

  คำที่ผิด ❌ สถานการ, สถานะการณ์

 149. สถิต

  คำที่ผิด ❌ สถิตย์

  หมายเหตุ ยกเว้น "สถิตยศาสตร์"

 150. สบาย

  คำที่ผิด ❌ สะบาย

 151. สไบ

  คำที่ผิด ❌ สะไบ, ไสบ

 152. สมดุล

  คำที่ผิด ❌ สมดุลย์

 153. สมเพช

  คำที่ผิด ❌ สมเพท, สมเพศ, สมเพส

 154. สมมติฐาน

  คำที่ผิด ❌ สมมุดติฐาน

  หมายเหตุ สมมติ หรือ สมมุติ ก็ได้เหมือนกัน

 155. สร้างสรรค์

  คำที่ผิด ❌ สร้างสรร

 156. สะกิด

  คำที่ผิด ❌ สกิด

 157. สะดวก

  คำที่ผิด ❌ สดวก

 158. สะเหล่อ

  คำที่ผิด ❌ สะเหร่อ, เสล่อ

  หมายเหตุ เสร่อ มีความหมายว่า เชย, ล้าสมัย

 159. สะอาด

  คำที่ผิด ❌ สอาด

 160. สักการบูชา

  คำที่ผิด ❌ สักการะบูชา

  หมายเหตุ คำสมาส

 161. สักครู่

  คำที่ผิด ❌ ซักครู่

 162. สังวร

  คำที่ผิด ❌ สังวรณ์

 163. สังสรรค์

  คำที่ผิด ❌ สังสรร

 164. สัญลักษณ์

  คำที่ผิด ❌ สัญลักษ์, สัญญลักษณ์

 165. สับปะรด

  คำที่ผิด ❌ สัปรด, สัปปะรด, สับปะรส

  หมายเหตุ มิได้แผลงมาจาก สรรพรส

 166. สัมมนา

  คำที่ผิด ❌ สัมนา, สำมะนา

 167. สาธารณชน

  คำที่ผิด ❌ สาธารณะชน

  หมายเหตุ คำสมาส

 168. สาธารณประโยชน์

  คำที่ผิด ❌ สาธารณะประโยชน์

  หมายเหตุ คำสมาส

 169. สิงโต

  คำที่ผิด ❌ สิงห์โต

  หมายเหตุ หรือใช้เพียงคำว่า สิงห์

 170. สิทธิ, สิทธิ์

  คำที่ผิด ❌ สิทธ, สิทธ์

 171. สีสัน

  คำที่ผิด ❌ สีสรร, สีสรรค์

 172. สุคติ

  คำที่ผิด ❌ สุขคติ

 173. สุญญากาศ

  คำที่ผิด ❌ สูญญากาศ

  หมายเหตุ ใช้สระ "อุ"

 174. เสบียง

  คำที่ผิด ❌ สะเบียง, สเบียง

 175. เสพ

  คำที่ผิด ❌ เสพย์

  หมายเหตุ ปัจจุบันพจนานุกรมให้สะกดแบบเดียวเท่านั้น เช่น เสพสุรา เสพยา เสพเมถุน เสพสม เสพติด (สารเสพติด สิ่งเสพติด ยาเสพติด)

 176. เสิร์ฟ

  คำที่ผิด ❌ เสริฟ, เสริฟ์

  หมายเหตุ มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ

 177. เสื้อเชิ้ต

  คำที่ผิด ❌ เสื้อเชิ๊ต

 178. ไส้

  คำที่ผิด ❌ ใส้

 179. หมูหย็อง

  คำที่ผิด ❌ หมูหยอง

  หมายเหตุ ของกินทำด้วยหมูเนื้อแดงปรุงรส ต้มเคี่ยวให้เปื่อยจนงวด นำไปผัดจนแห้ง ขยี้ให้เป็นฝอย, รวมถึงที่ทำจากวัตถุดิบอื่นด้วย เช่น ไก่หย็อง เนื้อหย็อง ฯลฯ

 180. หยากไย่, หยักไย่

  คำที่ผิด ❌ หยากใย่, หยักใย่

 181. แหลกลาญ

  คำที่ผิด ❌ แหลกราญ, แหลกราน

 182. อนุญาต

  คำที่ผิด ❌ อนุญาติ

  หมายเหตุ คำว่า ญาติ เท่านั้นที่เขียนมีสระ อิ

 183. อนุมัติ

  คำที่ผิด ❌ อนุมัต

 184. อหังการ์

  คำที่ผิด ❌ อหังการ

  หมายเหตุ อ่านว่า อะ-หัง-กา

 185. อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วย

  คำที่ผิด ❌ อะลุ่มอะล่วย, อลุ่มอล่วย

 186. อะไหล่

  คำที่ผิด ❌ อะหลั่ย

 187. อัปเดต

  คำที่ผิด ❌ อัพเดท

  หมายเหตุ ทับศัพท์มาจาก update

 188. อัปโหลด

  คำที่ผิด ❌ อัพโหลด

  หมายเหตุ ทับศัพท์มาจาก upload

 189. อารมณ์

  คำที่ผิด ❌ อารมย์

 190. อำนาจบาตรใหญ่

  คำที่ผิด ❌ อำนาจบาทใหญ่

 191. อินทรี (นกอินทรี, ปลาอินทรี)

  คำที่ผิด ❌ อินทรีย์ (นกอินทรีย์, ปลาอินทรีย์)

 192. อินเทอร์เน็ต

  คำที่ผิด ❌ อินเตอร์เน็ต

  หมายเหตุ ทับศัพท์จาก internet

 193. อิสรภาพ

  คำที่ผิด ❌ อิสระภาพ

  หมายเหตุ คำสมาส

 194. อิสรเสรี

  คำที่ผิด ❌ อิสระเสรี

  หมายเหตุ คำสมาส

 195. อีเมล

  คำที่ผิด ❌ อีเมล์

  หมายเหตุ ทับศัพท์จาก e-mail

 196. อุตส่าห์

  คำที่ผิด ❌ อุตสาห์, อุดส่า

  หมายเหตุ อุตสาห, อุตส่าห์, อุตสาหะ น. ความบากบั่น, ความพยายาม, ความขยัน, ความอดทน ซึ่งจะเห็นได้ว่า อุตสาห ต้องไม่มีการันต์

 197. อุบาทว์

  คำที่ผิด ❌ อุบาท

 198. อุปการคุณ

  คำที่ผิด ❌ อุปการะคุณ

  หมายเหตุ คำสมาส

 199. โอกาส

  คำที่ผิด ❌ โอกาศ

 200. ไอศกรีม

  คำที่ผิด ❌ ไอศครีม, ไอติม

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย
Download