คำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็นหมายเหตุ
Noคำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็นหมายเหตุ
1กงเกวียนกำเกวียนกงกำกงเกวียนกง และ กำ เป็นส่วนประกอบของล้อเกวียน
2กฎกฏกฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้น ปรากฏ ใช้ ฏ ปฏัก ส่วน กรกฎ/กรกฏ สะกดได้ทั้งสองแบบ
3กบฏกบฎ, กบถ- "กบฏ" ใช้ ฏ ปฏัก - ในสมัยโบราณ เคยสะกดด้วย ฎ ชฎา (ดู พจนานุกรมกฎหมาย ของ ขุนสมาหารหิตะคดี) - ถ้าออกเสียง "ขะ-บด" เขียน "ขบถ"
4กบาล, กระบาลกะบาล, -บานใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภาพ
5กระเพาะกะเพาะ, กะเพราะ, กระเพราะระวังสับสนกับ กะเพรา
6กลยุทธ์กลยุทธ, กลยุทธิ, กลยุทธิ์
7กลิ่นอายกลิ่นไออาย แปลว่า กลิ่น ดังนั้นจึงเป็นการใช้คำที่มีความหมายซ้ำกัน เช่น คำว่า ภูเขา (ภู แปลว่า เขา)
8กอปรกอป, กอปร์อ่านว่า "กอบ"
9กะพริบกระพริบ
10กะเพรากะเพา, กระเพา, กระเพราระวังสับสนกับ กระเพาะ
11กะละมังกาละมัง
12กะละแมกาละแม, กาลาแม, กาละแมร์
13กะหรี่กระหรี่
14กะโหลกกระโหลกจำไว้ว่า กะโหลก กะลา
15กาลเทศะกาละเทศะ
16กุฎี, กุฏิกุฎ, กุฎิ"กุฏิ" อ่านว่า "กุด" หรือ "กุ-ติ" หรือ "กุด-ติ" , ถ้าต้องการอ่าน "กุ-ดี" ต้องเขียน "กุฎี" (ใช้คำไหนก็ได้)
17เกษียณเกษียน, เกษียรเกษียณ = สิ้นไป เช่นเกษียณอายุ; เกษียน = เขียน; เกษียร = น้ำนม
18เกสรเกษรส่วนในของดอกไม้
19เกียรติเกียรติ์อ่านว่า "เกียด", ถ้าเขียน "เกียรติ์" อ่านว่า "เกียน" เช่น รามเกียรติ์
20แก๊งแก๊งค์, แก๊งก์"แก๊ง" มาจากภาษาอังกฤษว่า "gang" ในภาษาไทยเป็น ภาษาปาก หมายความว่า "กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล"
21ขโมยโขมย
22ขะมักเขม้นขมักเขม้น
23เขินเขิล
24คทาคฑา, คธา
25ครองราชย์ครองราชคำว่า "ราชย์" หมายถึง ความเป็นราชา, "ครองราชย์" จึงหมายถึง ครองความเป็นราชา ทั้งนี้ คำว่า "ครองราชสมบัติ" หมายความว่า ครองสมบัติของพระราชา ก็คือ ครองความเป็นราชา (มิใช่ "ครองราชยสมบัติ" อันแปลว่า ครองสมบัติแห่งความเป็นพระราชา)
26คริสต์มาสคริสตมาส
27คริสต์ศักราชคริสตศักราช
28คลินิกคลีนิก, คลินิค
29คำนวณคำนวน
30คุกกี้คุ้กกี้, คุ๊กกี้ออกเสียง คุก โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์
31เค้กเค็ก, เค๊ก
32แค็ตตาล็อกแคตตาล็อก, แคตาล็อก
33แคระแกร็นแคะแกน, แคะแกรน, แคระแกน, แคระแกรนไม่เจริญเติบโตตามปรกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)
34โควตาโควต้าออกเสียง คว ควบกล้ำ และออกเสียง ต้า โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์
35จระเข้จรเข้เครื่องดนตรีไทย เรียก "จะเข้"
36จะงอยจงอย
37จักจั่นจั๊กจั่น
38จักรพรรดิจักรพรรดิ์อ่านว่า "จัก-กฺระ-พัด"
39จาระบีจารบี
40เจตจำนงเจตจำนงค์แผลงจาก "จง"
41ฉะนั้นฉนั้น
42ชะลอชลอ
43ซอฟต์แวร์ซอฟท์แวร์ทับศัพท์มาจาก software
44ซาบซึ้งทราบซึ้ง
45ซุ่มสุ่ม, สุ้มซุ่ม = ซ่อน, แอบซ่อนคอยทีอยู่ / สุ่ม = เครื่องมือจับปลา, เครื่องสานครอบขังไก่, ไม่เฉพาะเจาะจง
46เซ็นชื่อเซ็นต์ชื่อจากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์
47เซนติเมตรเซ็นติเมตร
48ณ.อ่านว่า "นะ" มีความหมายว่า ที่ ในการเขียน ไม่มีจุดข้างหลังเพราะมิใช่คำย่อ แต่ "ณ" แผลงรูปมาจาก "ใน" และมักเว้นวรรคหน้าวรรคหลัง "ณ" ด้วย เช่น "อยู่ ณ ที่นี้"
49ดอกจันดอกจันท์, ดอกจันทน์, ดอกจันทร์เครื่องหมาย *, ดอกของต้นจัน
50ดอกไม้จันทน์ดอกไม้จัน, ดอกไม้จันท์, ดอกไม้จันทร์ดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับงานเผาศพ
51ดำริดำหริ, ดำริห์อ่านว่า "ดำ-หริ", โบราณเขียน "ดำริห์"
52ดุษณีโดยดุษฎีดุษณี หมายถึง นิ่ง ดุษฎี หมายถึง ยินดี มักใช้สลับกัน เช่น ในถ้อยคำว่า "ยอมรับโดยดุษณี"
53ตะกร้าตระกร้า
54ทยอยทะยอย
55ทแยงทะแยง, แทยง
56ทรมานทรมาร
57ทระนง, ทะนงทรนง, ทนง
58ทศกัณฐ์ทศกัณฑ์กัณฑ์ แปลว่า คำเทศน์ตอนหนึ่ง; กัณฐ์ แปลว่า คอ
59ทะนุถนอมทนุถนอม
60ทะนุบำรุง, ทำนุบำรุงทนุบำรุง
61ทูตฑูตทูตทุกอย่าง ใช้ ท ทหาร
62เท้าความท้าวความเขียนเหมือน "เท้า"
63เทิดทูนเทิดทูล
64แท็กซี่แท๊กซี่
65แทรกแซงแซกแซง
66ธำรงธำรงค์
67นอตน็อต, น๊อตทับศัพท์จาก nut ในภาษาอังกฤษที่หมายถึงอุปกรณ์ช่าง
68นัยนัยยะอ่านได้ทั้ง ไน และ ไน-ยะ
69นานัปการนานับประการ
70นิรันดร์นิรันด์
71โน้ตโน๊ต, โน้ท, โน๊ทอักษรต่ำ ไม่ใส่ไม้ตรี
72บล็อกบล็อค, บล๊อกตามหลักการทับศัพท์
73บ่วงบาศบ่วงบาศก์, บ่วงบาต, บ่วงบาท
74บันดาลบรรดาล
75บันไดบรรได
76บันเทิงบรรเทิง
77บันลือบรรลือ
78บาทบงสุ์บาทบงส์อ่านว่า บาด-ทะ-บง
79บิณฑบาตบิณฑบาตร, บิณฑบาท
80บุคลากรบุคคลากร
81บูรณปฏิสังขรณ์บูรณะปฏิสังขรณ์คำสมาส
82เบญจเพสเบญจเพศเพส มาจากคำว่า วีสะ=20 เบญจ =5, เบญจเพส = 25
83เบรกเบรคศัพท์บัญญัติ หรือใช้คำว่า ห้ามล้อ
84ปฐมนิเทศปฐมนิเทศก์, ปฐมนิเทศน์
85ประณีตปราณีต, ประนีต
86ประดิดประดอยประดิษฐ์ประดอย
87ประนีประนอมประณีประณอม
88ประเมินประเมิณมักสับสนกับ "ประมาณ"
89ประสบผลสำเร็จ, ประสบความสำเร็จประสพผลสำเร็จ, ประสพความสำเร็จ"ประสบ" เป็นคำกริยาแปลว่าพบหรือพบปะ ส่วน "ประสพ" เป็นคำนามมีความหมายว่าการเกิดผล ในภาษาไทยจึงใช้ "ประสบ" เพียงรูปเดียว เช่น ประสบความสำเร็จ ประสบการณ์ ประสบอุทกภัย ประสบโชค
90ปรากฏปรากฎใช้ ฏ ปฏัก
91ปรารถนาปราถนาอ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"
92ปล้นสะดมปล้นสดมภ์สดมภ์ แปลว่า เสาหรือช่องตามแนวตั้ง
93ปะติดปะต่อประติดประต่อ
94ปาฏิหาริย์ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์
95ปิกนิกปิคนิคคำทับศัพท์
96เปอร์เซ็นต์เปอร์เซนต์คำทับศัพท์
97ผัดวันประกันพรุ่งผลัดวันประกันพรุ่ง
98ผุดลุกผุดนั่งผลุดลุกผลุดนั่ง
99ผูกพันผูกพันธ์
100แผนการแผนการณ์
101ไผทผไท, ผะไท
102พยักพเยิดพะยักพะเยิด, พยักเพยิด
103พรรณนาพรรณาอ่านว่า พัน-นะ-นา
104พลศึกษาพละศึกษาคำสมาส
105พละกำลังพลกำลัง
106พะแนงพแนง, แพนง
107พังทลายพังทะลาย
108พาณิชย์ , พาณิชย , พณิชย์ พาณิช , พณิชพานิชย์, พานิชย, พนิชย์ พานิช, พนิชใช้ ณ เสมอ รวมถึงรูปศัพท์เดิมก่อนแผลง ว เป็น พ เช่น วาณิชย์ วาณิชกะ วณิชย์ วณิชยา วาณิช วณิช พาณิชย์ พาณิชย หรือ พณิชย์ แปลว่าการค้า พาณิชหรือพณิชหมายถึงพ่อค้า ยกเว้นวิสามานยนามบางคำ เช่น ไทยวัฒนา พานิช, กรุงไทย พานิชประกันภัย, ศุภชัย พานิชภักดิ์, วิจารณ์ พานิช และ ชิน โสภณพนิช
109เพชฌฆาตเพชรฆาต, เพ็ชรฆาต
110เพชรเพ็ชร
111เพศสัมพันธ์เพศสัมพันธุ์
112เพียบพร้อมเพรียบพร้อม
113เฟซบุ๊กเฟสบุ๊กทับศัพท์จาก Facebook
114ภาวการณ์ภาวะการณ์, ภาวะการ
115ภูมิใจพูมใจ, ภูมใจ
116มงกุฎมงกุฏใช้ ฎ ชฎา
117มณฑปมนฑป, มณทปอ่านว่า มน-ดบ
118มัคนายก, มรรคนายกมัคทายก, มรรคทายก(บาลี) มคฺค + นายก (สันสกฤต) มารฺค + นายก หมายถึง ผู้นำทาง ได้แก่ ผู้จัดการทางกุศล หรือผู้ชี้แจงทางบุญทางกุศลและป่าวประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทำกุศลในวัด
119มาตรฐานมาตราฐาน
120มุกตลกมุขตลกราชบัณฑิตยสถานสะกดว่า มุก ในขณะที่พจนานุกรมฉบับมติชนสะกดว่า มุข
121ยศถาบรรดาศักดิ์ยศฐาบรรดาศักดิ์
122ย่อมเยาย่อมเยาว์ราคาย่อมเยา
123ใยแมงมุมไยแมงมุม
124ไยดีใยดี
125รสชาติรสชาด
126ระบบนิเวศระบบนิเวศน์
127รักษาการรักษาการณ์ปฏิบัติหน้าที่แทน เช่น รักษาการในตำแหน่ง...
128รังเกียจรังเกลียด, รังเกียด
129ราชภัฏราชภัฎใช้ ฏ ปฏัก
130รำคาญรำคราญ, รำคาน
131ฤๅษี, ฤษีฤาษีใช้ลากข้างยาว
132ละเอียดลออลเอียดลออ, ละเอียดละออ
133ลายเซ็นลายเซ็นต์
134ลำไยลำใยคำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน
135ลิฟต์ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์มาจากคำภาษาอังกฤษ lift
136ลุกลี้ลุกลนลุกลี้ลุกรน
137เลือกสรรเลือกสรรค์
138เลือดกบปากเลือดกลบปาก
139โล่โล่ห์มิได้แผลงมาจาก "โลหะ"
140โลกาภิวัตน์โลกาภิวัฒน์
141วันทยหัตถ์วันทยาหัตถ์
142วิ่งเปี้ยววิ่งเปรี้ยว
143เวทมนตร์เวทย์มนตร์, เวทมนต์
144ศรัทธา, สัทธาศัทธานิยมใช้ "ศรัทธา" มากกว่า
145ศิวิไลซ์ศิวิไลเป็นคำทับศัพท์จาก civilize
146ศีรษะศรีษะ
147สกัดสะกัด
148สแกนแสกน
149สถานการณ์สถานการ, สถานะการณ์
150สถิตสถิตย์ยกเว้น "สถิตยศาสตร์"
151สบายสะบาย
152สไบสะไบ, ไสบ
153สมดุลสมดุลย์
154สมเพชสมเพท, สมเพศ, สมเพส
155สมมติฐานสมมุดติฐานสมมติ หรือ สมมุติ ก็ได้เหมือนกัน
156สะเหล่อสะเหร่อ, เสร่อ, เสล่อ
157สะอาดสอาด
158สักการบูชาสักการะบูชาคำสมาส
159สังวรสังวรณ์
160สัญลักษณ์สัญลักษ์, สัญญลักษณ์
161สับปะรดสัปรด, สัปปะรด, สับปะรสมิได้แผลงมาจาก สรรพรส
162สัมภาษณ์สัมภาษ, สัมภาสน์
163สัมมนาสัมนา, สำมะนา
164สาธารณชนสาธารณะชนคำสมาส
165สาธารณประโยชน์สาธารณะประโยชน์คำสมาส
166สารประโยชน์สาระประโยชน์คำสมาส
167สิงโตสิงห์โตหรือใช้เพียงคำว่า สิงห์
168สิทธิ, สิทธิ์สิทธ, สิทธ์
169สีสันสีสรร, สีสรรค์
170สุคติสุขคติ
171สุญญากาศสูญญากาศใช้สระ "อุ"
172สูจิบัตรสูติบัตรใบแจ้งกำหนดการ - สูติบัตร คือใบแจ้งเกิด
173เสบียงสะเบียง, สเบียง
174เสพเสพย์ปัจจุบันพจนานุกรมให้สะกดแบบเดียวเท่านั้น เช่น เสพสุรา เสพยา เสพเมถุน เสพสม เสพติด (สารเสพติด สิ่งเสพติด ยาเสพติด)
175เสิร์ฟเสริฟ, เสริฟ์มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ
176เสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ๊ต
177ไส้ใส้
178หน้าปัดนาฬิกาหน้าปัทม์นาฬิกา
179หมูหย็องหมูหยองของกินทำด้วยหมูเนื้อแดงปรุงรส ต้มเคี่ยวให้เปื่อยจนงวด นำไปผัดจนแห้ง ขยี้ให้เป็นฝอย, รวมถึงที่ทำจากวัตถุดิบอื่นด้วย เช่น ไก่หย็อง เนื้อหย็อง ฯลฯ
180หยากไย่, หยักไย่หยากใย่, หยักใย่
181แหลกลาญแหลกราญ, แหลกราน
182อธิษฐาน, อธิฏฐานอธิฐาน, -ฐาณ
183อนุญาตอนุญาติคำว่า ญาติ เท่านั้นที่เขียนมีสระ อิ
184อนุมัติอนุมัต
185อหังการ์อหังการอ่านว่า อะ-หัง-กา
186อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วยอะลุ่มอะล่วย, อลุ่มอล่วย
187อะไหล่อะหลั่ย
188อัปเดตอัพเดท,อัปเดท,อัพเดตทับศัพท์มาจาก update
189อัปโหลดอัพโหลดทับศัพท์มาจาก upload
190อำนาจบาตรใหญ่อำนาจบาทใหญ่
191อินทรี (นกอินทรี, ปลาอินทรี)อินทรีย์ (นกอินทรีย์, ปลาอินทรีย์)
192อินเทอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตทับศัพท์จาก internet
193อิสรภาพอิสระภาพคำสมาส
194อิสรเสรีอิสระเสรีคำสมาส
195อีเมลอีเมล์ทับศัพท์จาก e-mail
196อุตส่าห์อุตสาห์, อุดส่าอุตสาห, อุตส่าห์, อุตสาหะ น. ความบากบั่น, ความพยายาม, ความขยัน, ความอดทน ซึ่งจะเห็นได้ว่า อุตสาห ต้องไม่มีการันต์
197อุบาทว์อุบาท
198อุปการคุณอุปการะคุณคำสมาส
199โอกาสโอกาศ
200ไอศกรีมไอศครีม, ไอติม
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ