ตัวอย่าง คำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย 100 คำ

มีหลายคำที่เขียนผิดกันจนชินตา แต่เราต้องแก้ไขให้ถูกต้อง เช่น อนุญาต ไม่ใช่ อนุญาติ; นะคะ ไม่ใช่ นะค่ะ

รวมตัวอย่างของ คำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. กฎ

  คำที่ผิด ❌ กฏ

  หมายเหตุ กฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้น ปรากฏ ใช้ ฏ ปฏัก ส่วน กรกฎ/กรกฏ สะกดได้ทั้งสองแบบ

 2. กบาล, กระบาล

  คำที่ผิด ❌ กะบาล, -บาน

  หมายเหตุ ใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภาพ

 3. กระเพาะ

  คำที่ผิด ❌ กะเพาะ, กะเพราะ, กระเพราะ

  หมายเหตุ ระวังสับสนกับ กะเพรา

 4. กะพริบ

  คำที่ผิด ❌ กระพริบ

 5. กะละมัง

  คำที่ผิด ❌ กาละมัง

 6. กะหรี่

  คำที่ผิด ❌ กระหรี่

 7. กะโหลก

  คำที่ผิด ❌ กระโหลก

  หมายเหตุ จำไว้ว่า กะโหลก กะลา

 8. กาลเทศะ

  คำที่ผิด ❌ กาละเทศะ

 9. เกษียณ

  คำที่ผิด ❌ เกษียน, เกษียร

  หมายเหตุ เกษียณ = สิ้นไป เช่นเกษียณอายุ; เกษียน = เขียน; เกษียร = น้ำนม

 10. เกียรติ

  คำที่ผิด ❌ เกียรติ์

  หมายเหตุ อ่านว่า "เกียด", ถ้าเขียน "เกียรติ์" อ่านว่า "เกียน" เช่น รามเกียรติ์

 11. แก๊ง

  คำที่ผิด ❌ แก๊งค์, แก๊งก์

  หมายเหตุ "แก๊ง" มาจากภาษาอังกฤษว่า "gang" ในภาษาไทยเป็น ภาษาปาก หมายความว่า "กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล"

 12. ขโมย

  คำที่ผิด ❌ โขมย

 13. ขะมักเขม้น

  คำที่ผิด ❌ ขมักเขม้น

 14. เขิน

  คำที่ผิด ❌ เขิล

 15. คำนวณ

  คำที่ผิด ❌ คำนวน

 16. คุกกี้

  คำที่ผิด ❌ คุ้กกี้, คุ๊กกี้

  หมายเหตุ ออกเสียง คุก โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์

 17. เค้ก

  คำที่ผิด ❌ เค็ก, เค๊ก

 18. แคระแกร็น

  คำที่ผิด ❌ แคะแกน, แคะแกรน, แคระแกน, แคระแกรน

  หมายเหตุ ไม่เจริญเติบโตตามปรกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)

 19. จักรพรรดิ

  คำที่ผิด ❌ จักรพรรดิ์

  หมายเหตุ อ่านว่า "จัก-กฺระ-พัด"

 20. ฉะนั้น

  คำที่ผิด ❌ ฉนั้น

 21. ชะลอ

  คำที่ผิด ❌ ชลอ

 22. ซาบซึ้ง

  คำที่ผิด ❌ ทราบซึ้ง

 23. เซ็นชื่อ

  คำที่ผิด ❌ เซ็นต์ชื่อ

  หมายเหตุ จากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์

 24. ตะกร้า

  คำที่ผิด ❌ ตระกร้า

 25. ทยอย

  คำที่ผิด ❌ ทะยอย

 26. ทแยง

  คำที่ผิด ❌ ทะแยง, แทยง

 27. ทรมาน

  คำที่ผิด ❌ ทรมาร

 28. ทระนง, ทะนง

  คำที่ผิด ❌ ทรนง, ทนง

 29. ทะนุถนอม

  คำที่ผิด ❌ ทนุถนอม

 30. เท่

  คำที่ผิด ❌ เท่ห์

 31. เท้าความ

  คำที่ผิด ❌ ท้าวความ

  หมายเหตุ เขียนเหมือน "เท้า"

 32. นอต

  คำที่ผิด ❌ น็อต, น๊อต

  หมายเหตุ ทับศัพท์จาก nut ในภาษาอังกฤษที่หมายถึงอุปกรณ์ช่าง

 33. นัย

  คำที่ผิด ❌ นัยยะ

  หมายเหตุ อ่านได้ทั้ง ไน และ ไน-ยะ

 34. โน้ต

  คำที่ผิด ❌ โน๊ต, โน้ท, โน๊ท

  หมายเหตุ อักษรต่ำ ไม่ใส่ไม้ตรี

 35. บล็อก

  คำที่ผิด ❌ บล็อค, บล๊อก

  หมายเหตุ ตามหลักการทับศัพท์

 36. บันได

  คำที่ผิด ❌ บรรได

 37. บันเทิง

  คำที่ผิด ❌ บรรเทิง

 38. บิณฑบาต

  คำที่ผิด ❌ บิณฑบาตร, บิณฑบาท

 39. บุคลากร

  คำที่ผิด ❌ บุคคลากร

 40. บูรณปฏิสังขรณ์

  คำที่ผิด ❌ บูรณะปฏิสังขรณ์

  หมายเหตุ คำสมาส

 41. เบรก

  คำที่ผิด ❌ เบรค

  หมายเหตุ ศัพท์บัญญัติ หรือใช้คำว่า ห้ามล้อ

 42. ปฐมนิเทศ

  คำที่ผิด ❌ ปฐมนิเทศก์, ปฐมนิเทศน์

 43. ประณีต

  คำที่ผิด ❌ ปราณีต, ประนีต

 44. ประเมิน

  คำที่ผิด ❌ ประเมิณ

  หมายเหตุ มักสับสนกับ "ประมาณ"

 45. ประสบผลสำเร็จ, ประสบความสำเร็จ

  คำที่ผิด ❌ ประสพผลสำเร็จ, ประสพความสำเร็จ

  หมายเหตุ "ประสบ" เป็นคำกริยาแปลว่าพบหรือพบปะ ส่วน "ประสพ" เป็นคำนามมีความหมายว่าการเกิดผล ในภาษาไทยจึงใช้ "ประสบ" เพียงรูปเดียว เช่น ประสบความสำเร็จ ประสบการณ์ ประสบอุทกภัย ประสบโชค

 46. ปรากฏ

  คำที่ผิด ❌ ปรากฎ

  หมายเหตุ ใช้ ฏ ปฏัก

 47. ปรารถนา

  คำที่ผิด ❌ ปราถนา

  หมายเหตุ อ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"

 48. ปาฏิหาริย์

  คำที่ผิด ❌ ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์

 49. ปิกนิก

  คำที่ผิด ❌ ปิคนิค

  หมายเหตุ คำทับศัพท์

 50. เปอร์เซ็นต์

  คำที่ผิด ❌ เปอร์เซนต์

  หมายเหตุ คำทับศัพท์

 51. ผัดวันประกันพรุ่ง

  คำที่ผิด ❌ ผลัดวันประกันพรุ่ง

 52. ผุดลุกผุดนั่ง

  คำที่ผิด ❌ ผลุดลุกผลุดนั่ง

 53. ผูกพัน

  คำที่ผิด ❌ ผูกพันธ์

 54. เพียบพร้อม

  คำที่ผิด ❌ เพรียบพร้อม

 55. เฟซบุ๊ก

  คำที่ผิด ❌ เฟสบุ๊ก

  หมายเหตุ ทับศัพท์จาก Facebook

 56. ภาวการณ์

  คำที่ผิด ❌ ภาวะการณ์, ภาวะการ

 57. มงกุฎ

  คำที่ผิด ❌ มงกุฏ

  หมายเหตุ ใช้ ฎ ชฎา

 58. มัคนายก, มรรคนายก

  คำที่ผิด ❌ มัคทายก, มรรคทายก

  หมายเหตุ (บาลี) มคฺค + นายก (สันสกฤต) มารฺค + นายก หมายถึง ผู้นำทาง ได้แก่ ผู้จัดการทางกุศล หรือผู้ชี้แจงทางบุญทางกุศลและป่าวประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทำกุศลในวัด

 59. ย่อมเยา

  คำที่ผิด ❌ ย่อมเยาว์

  หมายเหตุ ราคาย่อมเยา

 60. รสชาติ

  คำที่ผิด ❌ รสชาด

 61. รังเกียจ

  คำที่ผิด ❌ รังเกลียด, รังเกียด

 62. ราชภัฏ

  คำที่ผิด ❌ ราชภัฎ

  หมายเหตุ ใช้ ฏ ปฏัก

 63. ฤๅษี, ฤษี

  คำที่ผิด ❌ ฤาษี

  หมายเหตุ ใช้ลากข้างยาว

 64. ลายเซ็น

  คำที่ผิด ❌ ลายเซ็นต์

 65. ลำไย

  คำที่ผิด ❌ ลำใย

  หมายเหตุ คำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน

 66. ลิฟต์

  คำที่ผิด ❌ ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์

  หมายเหตุ มาจากคำภาษาอังกฤษ lift

 67. ลุกลี้ลุกลน

  คำที่ผิด ❌ ลุกลี้ลุกรน

 68. เลือกสรร

  คำที่ผิด ❌ เลือกสรรค์

 69. เลือดกบปาก

  คำที่ผิด ❌ เลือดกลบปาก

 70. โล่

  คำที่ผิด ❌ โล่ห์

  หมายเหตุ มิได้แผลงมาจาก "โลหะ"

 71. ศรัทธา, สัทธา

  คำที่ผิด ❌ ศัทธา

  หมายเหตุ นิยมใช้ "ศรัทธา" มากกว่า

 72. ศิวิไลซ์

  คำที่ผิด ❌ ศิวิไล

  หมายเหตุ เป็นคำทับศัพท์จาก civilize

 73. สแกน

  คำที่ผิด ❌ แสกน

 74. สถิต

  คำที่ผิด ❌ สถิตย์

  หมายเหตุ ยกเว้น "สถิตยศาสตร์"

 75. สบาย

  คำที่ผิด ❌ สะบาย

 76. สมดุล

  คำที่ผิด ❌ สมดุลย์

 77. สมมติฐาน

  คำที่ผิด ❌ สมมุดติฐาน

  หมายเหตุ สมมติ หรือ สมมุติ ก็ได้เหมือนกัน

 78. สะเหล่อ

  คำที่ผิด ❌ สะเหร่อ, เสล่อ

  หมายเหตุ เสร่อ มีความหมายว่า เชย, ล้าสมัย

 79. สะอาด

  คำที่ผิด ❌ สอาด

 80. สักการบูชา

  คำที่ผิด ❌ สักการะบูชา

  หมายเหตุ คำสมาส

 81. สับปะรด

  คำที่ผิด ❌ สัปรด, สัปปะรด, สับปะรส

  หมายเหตุ มิได้แผลงมาจาก สรรพรส

 82. สัมมนา

  คำที่ผิด ❌ สัมนา, สำมะนา

 83. สาธารณประโยชน์

  คำที่ผิด ❌ สาธารณะประโยชน์

  หมายเหตุ คำสมาส

 84. สีสัน

  คำที่ผิด ❌ สีสรร, สีสรรค์

 85. สุคติ

  คำที่ผิด ❌ สุขคติ

 86. เสิร์ฟ

  คำที่ผิด ❌ เสริฟ, เสริฟ์

  หมายเหตุ มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ

 87. เสื้อเชิ้ต

  คำที่ผิด ❌ เสื้อเชิ๊ต

 88. ไส้

  คำที่ผิด ❌ ใส้

 89. หยากไย่, หยักไย่

  คำที่ผิด ❌ หยากใย่, หยักใย่

 90. อนุญาต

  คำที่ผิด ❌ อนุญาติ

  หมายเหตุ คำว่า ญาติ เท่านั้นที่เขียนมีสระ อิ

 91. อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วย

  คำที่ผิด ❌ อะลุ่มอะล่วย, อลุ่มอล่วย

 92. อะไหล่

  คำที่ผิด ❌ อะหลั่ย

 93. อัปเดต

  คำที่ผิด ❌ อัพเดท

  หมายเหตุ ทับศัพท์มาจาก update

 94. อัปโหลด

  คำที่ผิด ❌ อัพโหลด

  หมายเหตุ ทับศัพท์มาจาก upload

 95. อินทรี (นกอินทรี, ปลาอินทรี)

  คำที่ผิด ❌ อินทรีย์ (นกอินทรีย์, ปลาอินทรีย์)

 96. อินเทอร์เน็ต

  คำที่ผิด ❌ อินเตอร์เน็ต

  หมายเหตุ ทับศัพท์จาก internet

 97. อิสรเสรี

  คำที่ผิด ❌ อิสระเสรี

  หมายเหตุ คำสมาส

 98. อุตส่าห์

  คำที่ผิด ❌ อุตสาห์, อุดส่า

  หมายเหตุ อุตสาห, อุตส่าห์, อุตสาหะ น. ความบากบั่น, ความพยายาม, ความขยัน, ความอดทน ซึ่งจะเห็นได้ว่า อุตสาห ต้องไม่มีการันต์

 99. อุบาทว์

  คำที่ผิด ❌ อุบาท

 100. อุปการคุณ

  คำที่ผิด ❌ อุปการะคุณ

  หมายเหตุ คำสมาส

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย
Download