100 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำไทยที่มักเขียนผิด รวม 100 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

รวม 100 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. กฎ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กฏ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 2. กบาล, กระบาล เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กะบาล, -บาน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 3. กระเพาะ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กะเพาะ, กะเพราะ, กระเพราะ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 4. กะพริบ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กระพริบ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 5. กะหรี่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กระหรี่ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 6. กะเทย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  กระเทย เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 7. ขะมักเขม้น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ขมักเขม้น เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 8. คลินิก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  คลีนิก, คลินิค เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 9. คำนวณ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  คำนวน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 10. คุกกี้ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  คุ้กกี้, คุ๊กกี้ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 11. งอน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  งอล เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 12. จักรพรรดิ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  จักรพรรดิ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 13. ฉะนั้น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ฉนั้น เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 14. ชะลอ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ชลอ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 15. ซาบซึ้ง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ทราบซึ้ง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 16. ตะกร้า เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ตระกร้า เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 17. ทยอย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ทะยอย เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 18. ทรมาน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ทรมาร เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 19. ทระนง, ทะนง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ทรนง, ทนง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 20. ทะนุถนอม เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ทนุถนอม เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 21. ทแยง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ทะแยง, แทยง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 22. นอต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  น็อต, น๊อต เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 23. นัย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  นัยยะ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 24. บล็อก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บล็อค, บล๊อก เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 25. บันเทิง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บรรเทิง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 26. บันได เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บรรได เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 27. บุคลากร เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บุคคลากร เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 28. บูรณปฏิสังขรณ์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  บูรณะปฏิสังขรณ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 29. ปฐมนิเทศ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ปฐมนิเทศก์, ปฐมนิเทศน์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 30. ประณีต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ปราณีต, ประนีต เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 31. ประดิดประดอย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ประดิษฐ์ประดอย เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 32. ประสบผลสำเร็จ, ประสบความสำเร็จ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ประสพผลสำเร็จ, ประสพความสำเร็จ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 33. ประเมิน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ประเมิณ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 34. ปรากฏ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ปรากฎ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 35. ปรารถนา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ปราถนา เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 36. ปาฏิหาริย์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 37. ปิกนิก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ปิคนิค เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 38. ผัดวันประกันพรุ่ง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ผลัดวันประกันพรุ่ง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 39. ผุดลุกผุดนั่ง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ผลุดลุกผลุดนั่ง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 40. ผูกพัน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ผูกพันธ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 41. พะแนง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  พแนง, แพนง เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 42. ฟีล เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ฟิล เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 43. ภาวการณ์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ภาวะการณ์, ภาวะการ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 44. มงกุฎ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  มงกุฏ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 45. มัคนายก, มรรคนายก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  มัคทายก, มรรคทายก เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 46. มาตรฐาน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  มาตราฐาน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 47. ย่อมเยา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ย่อมเยาว์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 48. รสชาติ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  รสชาด เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 49. รังเกียจ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  รังเกลียด, รังเกียด เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 50. ราชภัฏ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ราชภัฎ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 51. ลายเซ็น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ลายเซ็นต์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 52. ลำไย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ลำใย เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 53. ลิฟต์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 54. ศิวิไลซ์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ศิวิไล เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 55. สถิต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สถิตย์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 56. สบาย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สะบาย เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 57. สมดุล เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สมดุลย์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 58. สร้างสรรค์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สร้างสรร เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 59. สะอาด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สอาด เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 60. สะเหล่อ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สะเหร่อ, เสล่อ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 61. สักการบูชา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สักการะบูชา เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 62. สักครู่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ซักครู่ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 63. สับปะรด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สัปรด, สัปปะรด, สับปะรส เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 64. สัมมนา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สัมนา, สำมะนา เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 65. สาธารณประโยชน์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สาธารณะประโยชน์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 66. สีสัน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สีสรร, สีสรรค์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 67. สุคติ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  สุขคติ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 68. สแกน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  แสกน เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 69. หยากไย่, หยักไย่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  หยากใย่, หยักใย่ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 70. อัปเดต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อัพเดท เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 71. อัปโหลด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อัพโหลด เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 72. อินทรี (นกอินทรี, ปลาอินทรี) เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อินทรีย์ (นกอินทรีย์, ปลาอินทรีย์) เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 73. อินเทอร์เน็ต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อินเตอร์เน็ต เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 74. อุตส่าห์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อุตสาห์, อุดส่า เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 75. อุบาทว์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อุบาท เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 76. อุปการคุณ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  อุปการะคุณ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 77. เกม เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เกมส์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 78. เขิน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เขิล เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 79. เครื่องสำอาง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เครื่องสำอางค์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 80. เซ็นชื่อ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เซ็นต์ชื่อ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 81. เท่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เท่ห์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 82. เท้าความ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ท้าวความ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 83. เบรก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เบรค เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 84. เปอร์เซ็นต์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เปอร์เซนต์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 85. เพียบพร้อม เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เพรียบพร้อม เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 86. เฟซบุ๊ก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เฟสบุ๊ก เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 87. เลือกสรร เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เลือกสรรค์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 88. เวทมนตร์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เวทย์มนตร์, เวทมนต์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 89. เว็บไซต์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เว็บไซท์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 90. เสิร์ฟ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เสริฟ, เสริฟ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 91. เสื้อเชิ้ต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  เสื้อเชิ๊ต เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 92. แก๊ง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  แก๊งค์, แก๊งก์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 93. แว็บ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  แว้บ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 94. แอปพลิเคชัน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  แอพพลิเคชัน, แอพพลิเคชั่น, แอปพลิเคชั่น เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 95. โควตา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  โควต้า เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 96. โน้ต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  โน๊ต, โน้ท, โน๊ท เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 97. โปรเจกต์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  โปรเจค เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 98. โล่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  โล่ห์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 99. ไส้ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ใส้ เป็นคำที่เขียนผิด ❌
 100. ไอศกรีม เป็นคำที่ถูกต้อง ✅
  ไอศครีม, ไอติม เป็นคำที่เขียนผิด ❌

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดทั้ง 100 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน