คำไทยที่มักเขียนผิด ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็นหมายเหตุ
Noคำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็นหมายเหตุ
1กฎกฏกฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้น ปรากฏ ใช้ ฏ ปฏัก ส่วน กรกฎ/กรกฏ สะกดได้ทั้งสองแบบ
2กบาล, กระบาลกะบาล, -บานใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภาพ
3กะพริบกระพริบ
4กะละมังกาละมัง
5กะหรี่กระหรี่
6กะโหลกกระโหลกจำไว้ว่า กะโหลก กะลา
7กาลเทศะกาละเทศะ
8เกษียณเกษียน, เกษียรเกษียณ = สิ้นไป เช่นเกษียณอายุ; เกษียน = เขียน; เกษียร = น้ำนม
9เกียรติเกียรติ์อ่านว่า "เกียด", ถ้าเขียน "เกียรติ์" อ่านว่า "เกียน" เช่น รามเกียรติ์
10แก๊งแก๊งค์, แก๊งก์"แก๊ง" มาจากภาษาอังกฤษว่า "gang" ในภาษาไทยเป็น ภาษาปาก หมายความว่า "กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล"
11ขโมยโขมย
12ขะมักเขม้นขมักเขม้น
13คำนวณคำนวน
14คุกกี้คุ้กกี้, คุ๊กกี้ออกเสียง คุก โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์
15แคระแกร็นแคะแกน, แคะแกรน, แคระแกน, แคระแกรนไม่เจริญเติบโตตามปรกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)
16จักรพรรดิจักรพรรดิ์อ่านว่า "จัก-กฺระ-พัด"
17ฉะนั้นฉนั้น
18ชะลอชลอ
19ซาบซึ้งทราบซึ้ง
20เซ็นชื่อเซ็นต์ชื่อจากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์
21ดอกไม้จันทน์ดอกไม้จัน, ดอกไม้จันท์, ดอกไม้จันทร์ดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับงานเผาศพ
22ตะกร้าตระกร้า
23ทยอยทะยอย
24ทแยงทะแยง, แทยง
25ทรมานทรมาร
26ทระนง, ทะนงทรนง, ทนง
27ทะนุถนอมทนุถนอม
28เท้าความท้าวความเขียนเหมือน "เท้า"
29นอตน็อต, น๊อตทับศัพท์จาก nut ในภาษาอังกฤษที่หมายถึงอุปกรณ์ช่าง
30นัยนัยยะอ่านได้ทั้ง ไน และ ไน-ยะ
31นานัปการนานับประการ
32โน้ตโน๊ต, โน้ท, โน๊ทอักษรต่ำ ไม่ใส่ไม้ตรี
33บันไดบรรได
34บันเทิงบรรเทิง
35บาทบงสุ์บาทบงส์อ่านว่า บาด-ทะ-บง
36บิณฑบาตบิณฑบาตร, บิณฑบาท
37บุคลากรบุคคลากร
38บูรณปฏิสังขรณ์บูรณะปฏิสังขรณ์คำสมาส
39เบรกเบรคศัพท์บัญญัติ หรือใช้คำว่า ห้ามล้อ
40ปฐมนิเทศปฐมนิเทศก์, ปฐมนิเทศน์
41ประณีตปราณีต, ประนีต
42ประเมินประเมิณมักสับสนกับ "ประมาณ"
43ประสบผลสำเร็จ, ประสบความสำเร็จประสพผลสำเร็จ, ประสพความสำเร็จ"ประสบ" เป็นคำกริยาแปลว่าพบหรือพบปะ ส่วน "ประสพ" เป็นคำนามมีความหมายว่าการเกิดผล ในภาษาไทยจึงใช้ "ประสบ" เพียงรูปเดียว เช่น ประสบความสำเร็จ ประสบการณ์ ประสบอุทกภัย ประสบโชค
44ปรากฏปรากฎใช้ ฏ ปฏัก
45ปรารถนาปราถนาอ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"
46ปาฏิหาริย์ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์
47ปิกนิกปิคนิคคำทับศัพท์
48เปอร์เซ็นต์เปอร์เซนต์คำทับศัพท์
49ผัดวันประกันพรุ่งผลัดวันประกันพรุ่ง
50ผุดลุกผุดนั่งผลุดลุกผลุดนั่ง
51ผูกพันผูกพันธ์
52ไผทผไท, ผะไท
53พาณิชย์ , พาณิชย , พณิชย์ พาณิช , พณิชพานิชย์, พานิชย, พนิชย์ พานิช, พนิชใช้ ณ เสมอ รวมถึงรูปศัพท์เดิมก่อนแผลง ว เป็น พ เช่น วาณิชย์ วาณิชกะ วณิชย์ วณิชยา วาณิช วณิช พาณิชย์ พาณิชย หรือ พณิชย์ แปลว่าการค้า พาณิชหรือพณิชหมายถึงพ่อค้า ยกเว้นวิสามานยนามบางคำ เช่น ไทยวัฒนา พานิช, กรุงไทย พานิชประกันภัย, ศุภชัย พานิชภักดิ์, วิจารณ์ พานิช และ ชิน โสภณพนิช
54เฟซบุ๊กเฟสบุ๊กทับศัพท์จาก Facebook
55ภาวการณ์ภาวะการณ์, ภาวะการ
56มงกุฎมงกุฏใช้ ฎ ชฎา
57มัคนายก, มรรคนายกมัคทายก, มรรคทายก(บาลี) มคฺค + นายก (สันสกฤต) มารฺค + นายก หมายถึง ผู้นำทาง ได้แก่ ผู้จัดการทางกุศล หรือผู้ชี้แจงทางบุญทางกุศลและป่าวประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทำกุศลในวัด
58ยศถาบรรดาศักดิ์ยศฐาบรรดาศักดิ์
59ย่อมเยาย่อมเยาว์ราคาย่อมเยา
60รสชาติรสชาด
61รังเกียจรังเกลียด, รังเกียด
62ราชภัฏราชภัฎใช้ ฏ ปฏัก
63ฤๅษี, ฤษีฤาษีใช้ลากข้างยาว
64ลายเซ็นลายเซ็นต์
65ลำไยลำใยคำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน
66ลิฟต์ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์มาจากคำภาษาอังกฤษ lift
67ลุกลี้ลุกลนลุกลี้ลุกรน
68เลือกสรรเลือกสรรค์
69เลือดกบปากเลือดกลบปาก
70โล่โล่ห์มิได้แผลงมาจาก "โลหะ"
71ศรัทธา, สัทธาศัทธานิยมใช้ "ศรัทธา" มากกว่า
72ศิวิไลซ์ศิวิไลเป็นคำทับศัพท์จาก civilize
73สแกนแสกน
74สถิตสถิตย์ยกเว้น "สถิตยศาสตร์"
75สบายสะบาย
76สมดุลสมดุลย์
77สมมติฐานสมมุดติฐานสมมติ หรือ สมมุติ ก็ได้เหมือนกัน
78สะเหล่อสะเหร่อ, เสร่อ, เสล่อ
79สะอาดสอาด
80สักการบูชาสักการะบูชาคำสมาส
81สับปะรดสัปรด, สัปปะรด, สับปะรสมิได้แผลงมาจาก สรรพรส
82สัมมนาสัมนา, สำมะนา
83สาธารณประโยชน์สาธารณะประโยชน์คำสมาส
84สีสันสีสรร, สีสรรค์
85สุคติสุขคติ
86สุญญากาศสูญญากาศใช้สระ "อุ"
87เสิร์ฟเสริฟ, เสริฟ์มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ
88เสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ๊ต
89หยากไย่, หยักไย่หยากใย่, หยักใย่
90แหลกลาญแหลกราญ, แหลกราน
91อนุญาตอนุญาติคำว่า ญาติ เท่านั้นที่เขียนมีสระ อิ
92อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วยอะลุ่มอะล่วย, อลุ่มอล่วย
93อะไหล่อะหลั่ย
94อัปเดตอัพเดท,อัปเดท,อัพเดตทับศัพท์มาจาก update
95อินทรี (นกอินทรี, ปลาอินทรี)อินทรีย์ (นกอินทรีย์, ปลาอินทรีย์)
96อินเทอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตทับศัพท์จาก internet
97อิสรเสรีอิสระเสรีคำสมาส
98อุตส่าห์อุตสาห์, อุดส่าอุตสาห, อุตส่าห์, อุตสาหะ น. ความบากบั่น, ความพยายาม, ความขยัน, ความอดทน ซึ่งจะเห็นได้ว่า อุตสาห ต้องไม่มีการันต์
99อุบาทว์อุบาท
100อุปการคุณอุปการะคุณคำสมาส

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ