ค้นหาคำอวยพร

คำอวยพร "Wishing you many happy returns on your birthday. May you have many more joyous days."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Wishing you many happy returns on your birthday. May you have many more joyous days.

    แปลว่า ขออวยพรให้ท่านมีความสุขมากๆ ในวันเกิด และขอให้ท่านมีวันที่ร่าเริงเช่นนี้ต่อไปอีก

    หมายเหตุ คำอวยพรสุขสันต์วันเกิด